Aktuality

Sledujte stránku http://www.ksoc.upol.cz/zahranici.html a facebookovou stránku KSA pro informace o aktuálních možnostech studia v zahraničí!

Aktuální nabídky studia v zahraničí:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/

 

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)
Mgr. Zuzana Henešová, mail: zuzana.henesova@upol.cz, Kateřinská 17, dveře 4.07, tel. 585 633 014.

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
Bližší informace na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy.

2. AGENDU ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

3. KATEDRA

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí (seznam najdete v záložce Kontakty na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy).

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: 
Pavel Veselský, Ph.D., email: pavel.veselsky(at)upol.cz

Seznam smluv Erasmus+ na KSA

Naše katedra v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s následujícími pracovišti:

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

(subject area: Sociology and Cultural Study)

3 studenti, vyučovací jazyky: italština, angličtina

kontakt: http://www.spsc.uniroma1.it/en

 

University of Graz, Department of Sociology

(subject area: sociology)

2 studenti, vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://soziologie.uni-graz.at

 

University of Eastern Finland (Kuopio), Department of Social Sciences

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, finština

kontakt: http://www.uef.fi/en/studies/home

 

Justus Liebig University Giessen, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti, vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://www.uni-giessen.de/cms

 

University of Maribor, Faculty of Arts

(subject area: education science, sociology and cultural studies)

2 studenti za každou oblast a stupeň studia, vyučovací jazyky: angličtina

kontakt: http://www.ff.um.si/?language_id=1

 

Jagiellonian University in Krakow, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: anthropology)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

http://www.etnologia.uj.edu.pl/en_GB/

 

Balikesir University, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

5 studentů, vyučovací jazyky: angličtina, turečtina

kontakt: http://ebs.balikesir.edu.tr/

 

University of Debrecen, Humanities - Andragogy

(subject area: education)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://www.unideb.hu/portal/en

 

Universitas Opoliensis, Faculty of History and Pedagogy, Institute of Sociology

(subject area: education)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uni.opole.pl/en/page/649/institute-of-sociology

 

Klaipeda University, Education Sciences

(subject area: education science)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň, 1 doktorský stupeň), vyučovací jazyky: ruština, litevština (jen velmi omezeně angličtina)

kontakt: http://www.ku.lt/en/

 

University of Aplied Sciences in Nysa

(subject area: fine arts)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň), vyučovací jazyky: polština, angličtina

kontakt: http://www.universitynysa.cn/index.php

 

University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

kromě 2 studentů 'for studies' také 2 studenti 'for traineeships', vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/en/

 

West University of Timișoara, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, rumunština

kontakt: http://www.uvt.ro/en/

 

University of Prešov, Institute of Roma Studies

(subject area: ethnology, anthropology)

2 studenti, vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/pracoviska/urs

 

University of Warsaw, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: social and behavioral sciences)

4 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/en/homepage

 

University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources Development

(subject area: adult education, sociology and cultural studies)

3 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://pte.hu/?language=en

 

University of Rzeszów, Institute of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.ur.edu.pl/en

 

University of Prešov, Department of Andragogy

(subject area: training of teachers at basic levels - andragogy)

2 studenti, vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/en/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr

 

Katovice, Instytut socjologii

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.us.edu.pl/

 

University of Lower Silesia (Wroclaw), Faculty of Education

(subject area: education)

3 studenti, vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uls.edu.pl/university-of-lower-silesia/about-uls/

temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 10. 17, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: