Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

si Vás dovoluje pozvat na první olomouckou religionistickou konferenci    
(6. - 7. 10. 2016)  

"NÁBOŽENSTVÍ A SPIRITUALITA Z POHLEDU SOUČASNÉ RELIGIONISTIKY"

PROGRAM KONFERENCE JE DOSTUPNÝ  ZDE

MAPKA S MÍSTEM KONÁNÍ KONFERENCE A INFORMACEMI K DOPRAVĚ JE DOSTUPNÁ ZDE

Konference se koná v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na třídě Svobody 26: MAPA

Cílem konference je přispět k vytvoření prostoru pro setkávání, sdílení religionistické perspektivy a diskutování různých přístupů v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu, religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují různé oborové disciplíny a také badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých kontextech.  

Konference je rozdělena do čtyř částí: 

Tematická část: umožňuje prezentovat výsledky výzkumu v podobě konferenčního příspěvku v následujících oblastech: náboženská situace v České a Slovenské republice; náboženství a spiritualita v současném světě; aktuální metodologické přístupy v oblasti studia náboženství; kritická reflexe dějin religionistického bádání. 

Otevřená část: umožňuje prezentovat konferenční příspěvek na jakékoli odborné téma. 

Diskusní část: v rámci kulatého stolu budou zvaní odborníci diskutovat o povaze bezvěrectví a ateizmu v moderní společnosti.

Studentská část: dává příležitost studentům bakalářského a magisterského studia různých oborů, kteří věnují pozornost vědeckému pojetí náboženství, představit výsledky samostatné odborné práce.  

Svůj příspěvek můžete prezentovat ve formě přednášky nebo posteru. 

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Přihlašování příspěvků je nyní uzavřeno. Původně stanovený konferenční poplatek nebude vybírán - účast na konferenci je bezplatná. Výsledky konference budou publikovány ve speciálním čísle religionistického časopisu Pantheon.  

Konference se uskuteční v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, třída Svobody 26, Olomouc

Zamýšlíte-li se zúčastnit konference, doporučujeme zajistit si včas ubytování - doporučit lze například:

1) Hotelový dům Olomouc - cena: cca 800 Kč/noc

2) Clarion Congress Hotel Olomouc - cena: cca 1800 Kč/noc

3) Hotel Ibis Olomouc - cena: cca 2100 Kč/noc

 

Výbor konference:      

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.   
prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. 
prof. Dr. Henryk Hoffmann
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.  
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. 

CALL FOR PAPERS ke stažení

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 16. 9. 16, vytvořeno: 19. 1. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: