7. olomoucká sociologická konference

Společnost a sociologie

Ve dnech 18. – 20. října 2017 se konala již 7. olomoucká sociologická podzimní konference, kterou pod záštitou České sociologické společnosti pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na konferenci vystoupilo 84 účastníků včetně sociologů ze Slovenska a Polska. Bylo na ní předneseno 40 příspěvků mapujících různé oblasti života české, slovenské i polské společnosti. Důležitým tématem se stala např. práce a trh práce, procesy v oblasti politiky nebo také hodnotové orientace. Poměrně novou a zajímavou předmětovou orientaci tvořily analýzy moderních komunikačních médií. Mezi nejzajímavější příspěvky z této oblasti patřila studie tematizující soukromí youtuberů. Ti podle studie přispívají k tvorbě vzorců chování mládeže, zároveň však riskují ztrátu svého soukromí. Výrazným znakem konferenčních příspěvků byla snaha o propojení teorie a metodiky výzkumu. Nedílnou součástí konference bylo vyhlášení výsledků studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2016.

Abstrakty a powerpointové prezentace přednesených příspěvků lze nalézt níže na stránce.

PROGRAM KONFERENCE

Výzva konference ke stažení ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Abstrakty příspěvků a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

18. 10. 2017, STŘEDA

Plénum 13.30 – 15.30 (aula)

Kam kráčí politický aktivismus v České republice
Jaromír Mazák, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Univerzita Karlova

Argumentace a ideologický základ neo-nacistických pravicových extrémních hnutí v ČR a jejich sebeprezentace v sociálních sítích
Nicole Horáková, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Ostravská univerzita 

Vnímanie korupcie a akceptácia radikálnych názorov na Slovensku
Jozef Zagrapan, Sociologický ústav SAV, Bratislava

Je dobré byť mladým tu a teraz?
Ivan Chorvát, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekce A 16.00 – 18.00 (aula)

Je to jiné, než jak to vypadá v médiích: Poslanecké rámce organizace zkušenosti s politikou
Josef Kawulok, ISS FSV UK

Jiní lidé, jiné světy: Hranice mezi aktivismem a politikou
Petra A. Honová, ISS FSV UK

Jak se lidé dopravují do práce? Jak volí dopravní prostředky? Hledání univerzálních příčin volby dopravních prostředků
Michal Šindelář, Nadace Partnerství a Simona Sváčková, Přírodovědecká fakulta MU, Nadace Partnerství

Dělání babičky. Dětské vymezení role babičky jako role získané
Tereza Čepilová, FHS UK

Sekce B 16.00 – 18.00 (4.09)

Nákupné centrá ako nové centrá voľného času v SR a ČR
Milan Zeman, Sociologický ústav SAV

Kralupy u Chomutova: Demolice vesnic kvůli těžbě
Jana Vitíková, FHS UK

Návratnosť dát v panelovom výskume GGS ako jeden z indikátorov kvality dát
Silvia Zaťková, FSS MU

(De)motivovaný student v kontextu sociálních věd
Jakub Josif, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra sociální patologie a sociologie

19. 10. 2017, ČTVRTEK

Sekce C 9.00 – 11.00 (aula)

Vzdelávacie potreby vo vidieckom turizme
Gizela Brutovská, TU Košice, Katedra společenských vied

Jaká je návštěvnost Městských lesů Hradec Králové a čím je pro sociology zajímavá?
Miroslav Joukl a Lucie Vítková, FF Univerzita Hradec Králové, Katedra sociologie

Společenská odpovědnost organizací – dobrovolně, povinně…?
Kateřina Ivanová, Dana Bernardová a Jelena Kubicová, Moravská vysoká škola Olomouc

„Všechna dobrá místa jsou už zabraná“: Hledání a udržování místa v experimentálním sdíleném kancelářském prostoru
Jakub Mlynář, Univerzita Karlova / Université de Fribourg

Sekce D 9.00 – 11.00 (4.09)

Mediální kurace jako zcitlivující koncept pro studium sociální paměti
Tomáš Karger, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce z Československa optikou konceptu kulturního traumatu
Lenka Linhartová, SocioFactor s.r.o.

Tělo za katrem: význam zdobení těla odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
Alena Lochmannová, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Mezi vězením, propuštěním a deprivací: bariéry bránící propuštěným osobám v (re)integraci
Jiří Mertl, Nové technologie – výzkumné centrum při Západočeské univerzitě

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Akú spoločnosť si želáme, také otázky sa pýtame. Metodologické úskalia meranie religiozity
Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV

Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: diskursivní a institucionální zakotvení
Martin Vávra a Tomáš Čížek, Sociologický ústav AV ČR

Sekce E 15.00 – 17.00 (aula)

Jak individualisté a média šíří sociální novoty?
František Kalvas, Západočeská univerzita v Plzni a Dušan Janák, Slezská univerzita v Opavě

Dopad online seznamek na výběrové párování
Markéta Šetinová, ISS FSV UK

Je soukromí mrtvé?: Význam soukromí pro mladé youtubery a youtuberky
Lukáš Slavík, FSS MU, Katedra sociologie

Sekce F 15.00 – 17.00 (4.09)

Kalkul formy jako prostředek k výzkumu autopoietických sociálních systémů
Eva Šerá, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci

Všeobecná dôvera, alebo prečo nevieme dobehnúť Európu?
Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV

Neutralizovaná výpověď a kompetentní aktér – využití konvergencí konceptů Lyotarda a Boltanského při analýze praktik legitimizujících vzdělávací nároky
Jitka Wirthová, ISS FSV, Katedra sociologie

20. 10. 2017 pátek 

Sekce G 9.00 – 11.00 (aula)

Precarious work in the awareness and experience of Polish, Czech and Slovak academic youth from selected seats of learning
Piotr Czakon, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Práca ako hodnota: analýza údajov z medzinárodných výskumov (EVS, ISSP a Eurobarometer)
Katarína Strapcová, Sociologický ústav SAV

Důsledky oborově nerovnoměrné vzdělanostní expanze pro návratnost vzdělání na trhu práce
Tomáš Doseděl a Tomáš Katrňák, FSS MU, Katedra sociologie

Theoretical and methodological problems of economic awareness  analysis
Urszula Swadźba, University of Silesia, Institute of Sociology

Sekce H 9.00 – 11.00 (4.09)

Sloužím vlasti! Proč?
Eva Pavlíková a Jitka Laštovková, Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů, Generální štáb AČR

Sociologie kvality života. Nástin konceptu a měření
František Murgaš, Technická univerzita v Liberci

Hodnoty a společenská zmena
Bohumil Búzik, Sociologický ústav SAV

O čom hovoríme, keď hovoríme o kultúre?
Marianna Mrva a Zuzana Révészová, Národné osvetové centrum, Bratislava

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Statusové usporiadanie slovenskej spoločnosti
Ján Sopóci a Anna Hrabovská, FF UK v Bratislave, Katedra sociológie

Sociálně prostorové nerovnosti v Česku – mechanismy, stav, trendy
Tomáš Kostelecký, Sociologický ústav AV ČR

Vliv perifernosti území na výši příjmů v České republice
Josef Bernard a Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR

Změny ve struktuře chování, v hodnotových základech a posunech norem
Libor Prudký, FHS UK

Sekce J 14.30 – 16.30 (aula)

Etnická segregace mezi základními školami: příklad města Brna
Laura Fónadová, Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra veřejné ekonomie a Tomáš Katrňák, FSS MU, Katedra sociologie

Vliv kumulativního efektu sociálních rizikových faktorů na incidenci náhlých a neočekávaných úmrtí kojenců
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Adéla Lemrová, Martin Dobiáš, Patr Handlos a Vladimír Mihál, Ústav sociálního lékařství, LF UP

Staří a cizí: zranitelnost ve zdravotní péči
Ema Hrešanová a Alena Glajchová, Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra sociologie

Životní dráha žen po prodělané žilní trombóze
Lucie Vondráčková, FSS MU

Sekce K 14.30 – 16.30 (4.09)

Diferenciace přístupů k sebeuplatnění na trhu práce u generace X a Y
Jana Marie Šafránková, Pedagogická fakulta UK, Centrum školského managementu

Medzigeneračná mobilita na Slovensku
Daniel Gerbery a Roman Džambazovič, FF UK v Bratislave, Katedra sociológie

Partnerská uspořádání, hodnotové preference a spokojenost s partnerství – liší se mladší generace od generace 50+?
Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková, Západočeská univerzita v Plzni, Katedra sociologie

Nahoru

Fotografie z konference I.

Nahoru

Fotografie z konference II.

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 1. 18, vytvořeno: 20. 4. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: