6. olomoucká sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala

šestou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na otevřené téma:

Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy

(pod záštitou České sociologické společnosti)

Letošní již šestá podzimní olomoucká sociologická konference se konala 19. – 21. října v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a nabídla prostor pro diskuse široké sociologické veřejnosti. Konference nazvaná Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nebyla letos věnována specifickému tématu, jak tomu bylo v letech minulých. Jejím cílem bylo poskytnout informace o zaměření výzkumu a práce co nejširšího okruhu českých sociologů. 

Na konferenci se přihlásilo 75 zájemců a zaznělo na ní 42 příspěvků. Se svými příspěvky nevystoupili jen účastníci z Česka, ale také ze Slovenska, Polska a Rakouska. Organizátoři konference letos neoddělili studentskou sekci od hlavního programu a příspěvky studentů zařadili do hlavního programu. Umožnili tak studentům přímou konfrontaci se zkušenými výzkumníky.

V přestávce čtvrtečního odpoledního jednání byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2015. 

Finanční podporu konferenci poskytla Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a záštitu nad ní převzala Česká sociologická společnost.

Program konference je dostupný ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Nahoru

Abstrakty a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

STŘEDA 19. 10.

13:00 - 15:00

Michal Šindelář, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: „Být já cikánem, tak se hanbou propadnu!“ Diskurz anticiganismujako zdroj pozitivní sociální identity

Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava: Prečo sa v slovenskej drogovej politike presadil reštriktívny model?

Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci: Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Markéta Seidlová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturníantropologie, FF UP v Olomouci: Role měst a obcí při integraci imigrantů: zkušenosti z Francie a z Kanady

15:30 - 17:30

Martin Ďurďovič, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu

Veronika Gigalová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Intuitivní rozhodování manažerů a metafory

Eva Šerá, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Členství/nečlenství v JZD Slušovice. Analýza normativních struktur jednání v naracích bývalých pracovníků 

Jana Marie Šafránková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum školského managementu: Vysoké školství a současný trh práce

Tomáš Doseděl a Tomáš Katrňák, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: Genderová mezera v příjmech v době vzdělanostní expanze

ČTVRTEK 20. 10.

9:00 - 10:30

Urszula Swadźba, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska: From the society of real socialism to market society. Changes in the value system of Polish society

Libor Prudký, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze: Vývoj stěžejních hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002–2014

František Murgaš, Technická univerzita v Liberci, Katedra geografie FP TUL: Societální hodnoty a spokojenost se životem

Klára Dundrová, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Evropské hodnoty

11:00 - 12:30

Dan Ryšavý, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Kdo v malých obcích žije z politiky?

Lukáš Linek, Sociologický ústav AV ČR: Efekt domácnosti na volební účast

Aleš Kudrnáč, Sociologický ústav AV ČR: Osobnostní rysy a politická účinnost. Vliv potřeby poznání a Big 5 na politickou účinnost mladých lidí

Paulína Tabery, Martin Buchtík a Jiří Vinopal, Sociologický ústav AV ČR: Homogenita názorů v primárních a sekundárních skupinách a vznik (falešné) shody názorů

14:00 - 16:00

Krzysztof Piróg, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Marshall McLuhan’s concept of “hot” and “cool” media and attitudes of Polish students towards the twentieth century Polish history

Hubert Kotarski, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Social and cultural capital as factors of social differentiation inhabitants of the Podkarpackie region

Inna Bell, Polská akademie věd (Graduate School for Social Research): Continuity and Change of Czech Youth Organisations: A Test of Institutional Theory

Libora Oates-Indruchová, Univerzita Graz, Rakousko: Cenzura, autocenzura a ezopský jazyk ve vědeckých textech z doby normalizace

Jakub Mlynář, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: „To jsme všichni měli ten pocit – musíme se toho zbavit, musíme na to zapomenout“: Poválečné komemorativní aktivity v ČSR a jejich vztah k židovské identitě 

16:30 - 18:00

Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha: Sociální dezorganizace a obavy z kriminality

Miloš Havelka, Fakulta humanitních studií UK v Praze: Identita: ani substance, ani moralita

Dušan Janák, Centrum empirických výzkumů, Slezská univerzita v Opavě; František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Musí být funkcionalismus statický? Modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy

Kateřina Holubová, Adéla Javůrková a Renáta Topinková, Katedra sociologie FF UK: Význam periodika AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica v dějinách české sociologie

PÁTEK 21. 10.

9:00 - 11:00

František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP; Jan Váně, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství

Viera Štefancová, Katedra sociologie FF UKF v Nitre: Vnímanie a sebavnímanie generácií v súčasnej spoločnosti

Arnošt Svoboda, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci: Možnosti využití konceptu subkultur v sociologii sportu

Ivan Chorvát, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Struktura volnočasových aktivit v ČR a SR

11:30 - 13:30

Lucie Vondráčková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie: Hormonální antikoncepce jako téma internetových diskusí

Martin Lakomý, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Je poskytování péče cestou ke šťastnému a smysluplnému stárnutí?

Eva Laiferová, Ľudmila Mistríková, Katedra sociológie FiF UK Bratislava: Stereotypy každodennosti ako rizikové faktory zdravia mladých ľudí

Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák a Lubica Juríčková, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci; Alena Lochmannová, Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni; Petr Juříček, Vězeňská služba České republiky: Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys?

14:30 - 16:30

Tomáš Karger, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Vrůstání, nebo zapomínání? Kolektivní paměť a současná generace studentů

Rudolf Franěk, důchodce: Česko-německé vztahy v 19. a 20. století a jejich rozdílné interpretace 

Magdaléna Gorčíková, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Jazykově-kognitivní dovednosti dětí na počátku školní docházky 

Gizela Brutovská, PU v Prešove, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychologie, Katedra andragogiky: Aktuálne problémy troch typov romských komunít v Košickom samosprávnom kraji 

Josef Bernard, Sociologický ústav AV ČR: Chudí lidé v chudých krajích: Sociální nerovnosti jako manifestace lokální struktury příležitostí

Nahoru

Fotografie z konference

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 11. 16, vytvořeno: 11. 4. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: