6. olomoucká sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala

šestou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na otevřené téma:

Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy

(pod záštitou České sociologické společnosti)

Letošní již šestá podzimní olomoucká sociologická konference se konala 19. – 21. října v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a nabídla prostor pro diskuse široké sociologické veřejnosti. Konference nazvaná Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nebyla letos věnována specifickému tématu, jak tomu bylo v letech minulých. Jejím cílem bylo poskytnout informace o zaměření výzkumu a práce co nejširšího okruhu českých sociologů. 

Na konferenci se přihlásilo 75 zájemců a zaznělo na ní 42 příspěvků. Se svými příspěvky nevystoupili jen účastníci z Česka, ale také ze Slovenska, Polska a Rakouska. Organizátoři konference letos neoddělili studentskou sekci od hlavního programu a příspěvky studentů zařadili do hlavního programu. Umožnili tak studentům přímou konfrontaci se zkušenými výzkumníky.

V přestávce čtvrtečního odpoledního jednání byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2015. 

Finanční podporu konferenci poskytla Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a záštitu nad ní převzala Česká sociologická společnost.

Program konference je dostupný ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Nahoru

Abstrakty a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

STŘEDA 19. 10.

13:00 - 15:00

Michal Šindelář, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: „Být já cikánem, tak se hanbou propadnu!“ Diskurz anticiganismujako zdroj pozitivní sociální identity

Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava: Prečo sa v slovenskej drogovej politike presadil reštriktívny model?

Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci: Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Markéta Seidlová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturníantropologie, FF UP v Olomouci: Role měst a obcí při integraci imigrantů: zkušenosti z Francie a z Kanady

15:30 - 17:30

Martin Ďurďovič, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu

Veronika Gigalová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Intuitivní rozhodování manažerů a metafory

Eva Šerá, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Členství/nečlenství v JZD Slušovice. Analýza normativních struktur jednání v naracích bývalých pracovníků 

Jana Marie Šafránková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum školského managementu: Vysoké školství a současný trh práce

Tomáš Doseděl a Tomáš Katrňák, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: Genderová mezera v příjmech v době vzdělanostní expanze

ČTVRTEK 20. 10.

9:00 - 10:30

Urszula Swadźba, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska: From the society of real socialism to market society. Changes in the value system of Polish society

Libor Prudký, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze: Vývoj stěžejních hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002–2014

František Murgaš, Technická univerzita v Liberci, Katedra geografie FP TUL: Societální hodnoty a spokojenost se životem

Klára Dundrová, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Evropské hodnoty

11:00 - 12:30

Dan Ryšavý, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Kdo v malých obcích žije z politiky?

Lukáš Linek, Sociologický ústav AV ČR: Efekt domácnosti na volební účast

Aleš Kudrnáč, Sociologický ústav AV ČR: Osobnostní rysy a politická účinnost. Vliv potřeby poznání a Big 5 na politickou účinnost mladých lidí

Paulína Tabery, Martin Buchtík a Jiří Vinopal, Sociologický ústav AV ČR: Homogenita názorů v primárních a sekundárních skupinách a vznik (falešné) shody názorů

14:00 - 16:00

Krzysztof Piróg, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Marshall McLuhan’s concept of “hot” and “cool” media and attitudes of Polish students towards the twentieth century Polish history

Hubert Kotarski, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Social and cultural capital as factors of social differentiation inhabitants of the Podkarpackie region

Inna Bell, Polská akademie věd (Graduate School for Social Research): Continuity and Change of Czech Youth Organisations: A Test of Institutional Theory

Libora Oates-Indruchová, Univerzita Graz, Rakousko: Cenzura, autocenzura a ezopský jazyk ve vědeckých textech z doby normalizace

Jakub Mlynář, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: „To jsme všichni měli ten pocit – musíme se toho zbavit, musíme na to zapomenout“: Poválečné komemorativní aktivity v ČSR a jejich vztah k židovské identitě 

16:30 - 18:00

Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha: Sociální dezorganizace a obavy z kriminality

Miloš Havelka, Fakulta humanitních studií UK v Praze: Identita: ani substance, ani moralita

Dušan Janák, Centrum empirických výzkumů, Slezská univerzita v Opavě; František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Musí být funkcionalismus statický? Modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy

Kateřina Holubová, Adéla Javůrková a Renáta Topinková, Katedra sociologie FF UK: Význam periodika AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica v dějinách české sociologie

PÁTEK 21. 10.

9:00 - 11:00

František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP; Jan Váně, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství

Viera Štefancová, Katedra sociologie FF UKF v Nitre: Vnímanie a sebavnímanie generácií v súčasnej spoločnosti

Arnošt Svoboda, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci: Možnosti využití konceptu subkultur v sociologii sportu

Ivan Chorvát, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Struktura volnočasových aktivit v ČR a SR

11:30 - 13:30

Lucie Vondráčková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie: Hormonální antikoncepce jako téma internetových diskusí

Martin Lakomý, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Je poskytování péče cestou ke šťastnému a smysluplnému stárnutí?

Eva Laiferová, Ľudmila Mistríková, Katedra sociológie FiF UK Bratislava: Stereotypy každodennosti ako rizikové faktory zdravia mladých ľudí

Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák a Lubica Juríčková, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci; Alena Lochmannová, Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni; Petr Juříček, Vězeňská služba České republiky: Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys?

14:30 - 16:30

Tomáš Karger, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Vrůstání, nebo zapomínání? Kolektivní paměť a současná generace studentů

Rudolf Franěk, důchodce: Česko-německé vztahy v 19. a 20. století a jejich rozdílné interpretace 

Magdaléna Gorčíková, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Jazykově-kognitivní dovednosti dětí na počátku školní docházky 

Gizela Brutovská, PU v Prešove, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychologie, Katedra andragogiky: Aktuálne problémy troch typov romských komunít v Košickom samosprávnom kraji 

Josef Bernard, Sociologický ústav AV ČR: Chudí lidé v chudých krajích: Sociální nerovnosti jako manifestace lokální struktury příležitostí

Nahoru

Fotografie z konference

Nahoru

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 11. 16, vytvořeno: 11. 4. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: