9. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

si vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá

devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma:

Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Konference se uskuteční 16. - 18. 10. 2019.

Více informací ZDE

Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc

is delighted to announce that its ninth Olomouc autumn sociological conference is organised under the auspices of the Czech Sociological Society and with international participation. The conference theme is

Family relations (not only) in sociological perspective

The conference will take place on October 16 - 18, 2019.

Please find more information HERE

Sociologická konference 2019


Nahoru

3. religionistická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologieFilozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na

Olomouckou religionistickou konferenci, 3. ročník

konanou pod záštitou České společnosti pro religionistiku ve dnech 4. ̶ 5. října 2018 v prostorech konviktu Uměleckého centra UP (Univerzitní 3, Olomouc).

Téma konference: NÁBOŽENSKÝ RITUÁL V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ

Více informací ZDE

8. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá 

osmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma:

Společnost a moderní technologie

Více informací ZDE.

Nahoru

Antropologické perspektivy 2018

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, sekce kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Sekce kulturní antropologie, dne 2. května uspořádá

Antropologické perspektivy 2018

Více informací a program akce ZDE

Nahoru

Stará a nová témata v sociologii náboženství

Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti srdečně zve na sympozium na téma

„Stará a nová témata v sociologii náboženství“

které se koná v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v pátek 16. března 2018.

Více informací ZDE

Konference (Ne)jistoty v internetovém poradenství

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že ve spolupráci se z.s. InternetPoradna pořádá dne 11. září 2017 konferenci na téma:

(Ne)jistoty v internetovém poradenství

Více informací na: http://ip-konference.cz

Nahoru

7. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá v termínu 18. - 20. října 2017

sedmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, na otevřené téma:

Společnost a sociologie

Více informací ZDE

2. olomoucká religionistická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoucisi Vás dovoluje pozvat na 

Olomouckou religionistickou konferenci, 2. ročník

více informací na webové stránce konference

 

Field Research in Anthropology: Unity and Diversity

International conference will take place on 26–27 September, 2017, at the Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, the Czech Republic.

Keynote speaker: Prof. Richard Feinberg, Kent State University, USA

More information on the web of the conference.

Nahoru

6. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že uspořádá

šestou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na otevřené téma:

Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy.

Více informací ZDE

 

Antropologické perspektivy 2016

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, sekce kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala

Antropologické perspektivy 2016

Více informací a program akce ZDE

Religionistická konference 2016

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na první olomouckou religionistickou konferenci

"Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky"   

(6. - 7. 10. 2016)  

Více informací ZDE

Anthropology - Refugees - Public Imaginary

Anthropology - Refugees - Public Imaginary

Date:12 December 2015
Conference venue: Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology Faculty of Arts UP, Olomouc, Czech Republic

More info and the conference programme available HERE

Nahoru

Konference Specifika poradenství a krizové pomoci v on-line prostředí

Specifika poradenství a krizové pomoci v on-line prostředí

Datum: pondělí 7. prosince 2015

Místo konání: FF UP, Konvikt – kaple

Pořádá: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP

ve spolupráci s InternetPoradna.cz, z.s.

Webové stránky konference: ip-konference.cz

Další informace o konferenci na webu konference a ZDE

Nahoru

5. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a Vysoká škola finanční a správní v Praze

si Vám dovolujíoznámit, že uspořádají

5.podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na téma:

Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti

Více informací a program najdete ZDE

Nahoru

Odborná andragogická konference "Dospělý člověk v hypermoderní době"

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie společně s Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádají odbornou andragogickou konferenci

DOSPĚLÝ ČLOVĚK V HYPERMODERNÍ DOBĚ

Konference se koná v rámci 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2014, jehož hlavním mottem jsou perspektivy technologií ve vzdělávání.

Pozvánku na konferenci naleznete zde.

Další informace a registrace:

www.aeduca.cz

Nahoru

Conference Migration, Religion and Asia, November 27-29, 2014

Ve dnech 27. - 29. 11. 2014 se v prostorách Filozofické fakulty UPOL koná mezinárodní vědecká konference "Migration, Religion, Asia".

Konference je pořádána Sekcí kulturní antropologie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152).

Další informace jsou uvedeny na webové stránce konference:

http://chinet.cz/conferences/call-for-papers-conference-on-migration-religion-and-asia/?fb_action_ids=10201303031216791&fb_action_types=og.likes

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Informace o čtvrté olomoucké podzimní sociologické konferenci na téma Česká společnost 25 let po listopadu 1989 naleznete zde.

Spiritualita ve vzdělávání

Informace o konferenci s názvem Spiritualita ve vzdělávání, která se bude konat 21. - 22. října 2013 naleznete zde.

Dvě společnosti - dvě sociologie?

Informace o česko-slovenské sociologické konferenci naleznete zde.

Olomoucká jarní andragogická konference

Informace o Olomoucké jarní andragogické konferenci naleznete zde.

2. OLOMOUCKÁ LISTOPADOVÁ KONFERENCE

Informace o druhé olomoucké listopadové konferenci naleznete zde.

1. OLOMOUCKÁ LISTOPADOVÁ KONFERENCE

Informace o realizované konferenci s názvem Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti naleznete zde.

Nahoru

Internetové poradenství v praxi: kvalita a budoucnost

Katedra sociologie a andragogiky FF UP, ve spolupráci s občanským sdružením InternetPoradna.cz, uspořádala dne 21. října 2011 v Uměleckém centru UP (Konviktu) konferenci na téma Internetové poradenství v praxi: kvalita a budoucnost. Záštitu nad ní převzali rektor UP prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., náměstkyně hejtmana Mgr. Yvona Kubjátová a náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová.

Konference byla určena akademickým pracovníkům i odborníkům z praxe, kteří se této oblasti profesionálně věnují, a studentům s hlubším zájmem o tuto oblast. Obsahově byla zaměřena na dvě aktuální témata: kvalitu internetového poradenství a problematiku jeho legislativního ukotvení. Výstupem konference je sborník.

Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism

Informace o realizované konferenci s názvem Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism naleznete zde.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 1. 5. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: