Bakalářské studium oboru Sociologie

Sociologie

Obor: dvouoborové prezenční bakalářské studium, délka studia 3 roky

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Informace o oboru: Mgr. František Znebejánek, Ph.D., Olomouc, tř. Svobody 26, tel.: 585 633 405, e-mail: frantisek.znebejanek@upol.cz

Charakteristika oboru

Bakalářské studium oboru Sociologie je rozděleno do dvou studijních bloků. Poskytuje znalosti základních společenskovědních paradigmat, vývoje sociologických teorií a základní praktické dovednosti pro sociologický výzkum a statistickou analýzu dat. Studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů spojených s transformací české společnosti; je zaměřeno na základní problémy sociologie ekonomiky, rodiny, výchovy a náboženství a dále na problémy sociálních hnutí a migrace v kontextu globalizace. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými znalostmi v oblasti sociologické teorie a v metodice sociologického výzkumu, které jsou aplikovány na základní sféry společenského života.

Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

temata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 4. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: