Bakalářské studium oboru Andragogika se specializací personální rozvoj (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách, jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi psychologických a sociálních aspektů edukace se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti a koncipování vzdělávání v oblasti personální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Absolventi studijního programu Andragogika se specializací personální rozvoj nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní)
je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky dostupné na internetové adrese www.upol.cz do konce února.

Orientační nabídka předmětů tříletého studijního programu

 

Základní teoretické předměty

 

 • Projektování vzdělávací akce
 • Psychologie osobnosti
 • Psychologie učení a vzdělávání
 • Realizace vzdělávací akce
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení organizací a institucí ve vzdělávání
 • Sociální psychologie
 • Teorie vzdělávání dospělých
 • Úvod do andragogiky
 • Úvod do psychologie
 • Výzkum v sociálních vědách

 

Předměty profilující základ

 

 • Aktivizační metody ve vzdělávání
 • Lektorské kompetence
 • Vzdělávání v organizaci
 • Zkušenostní učení

 

Povinně volitelné předměty profilující základ

 

 • Akademická psaní
 • Andragogická praxe
 • Profesní etika
 • Vzdělávání a personální rozvoj
 • Vzdělávání a poradenství
 • Základy práva

 

Fakultní základ

 

 • Filozofie

 

Diplomový modul

 

 • Metoda v diplomové práci
 • Zadání diplomové práce
 • Diplomový seminář

 

Modul cizích jazyků

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina. Jazyková zkouška není podmíněna účastí v kurzech, studenti se mohou připravovat i individuálně. V případě, že zvolí i účast v kurzech, mohou volit mezi dvěma a čtyřmi semestry.

Další povinně volitelné předměty či specializace

 

 • Evaluace vzdělávací akce
 • Gerontagogika
 • Jedinec a organizace
 • Osoby se zdravotním postižením a sociálněvědní výzkum
 • Outdoor training
 • Právo ve vzdělávání

 

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: