Bakalářské studium oboru Andragogika

Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky 

Název studijního oboru: Andragogika

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Prezenční bakalářské studium oboru Andragogika je rozděleno do dvou studijních bloků. Studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých. Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v oborech andragogika, psychologie a teorie managementu vzdělávání, a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci celoživotního učení a vzdělávání. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitního vzdělávání.

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci akčního pole andragogiky ve státní správě, samosprávě a nestátních organizacích a v hospodářských institucích. Tyto kompetence mají základ v teoretických znalostech ze vztažných věd andragogiky, andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: