Obhájené práce oboru andragogika

Disertační práce

Kryštof, David. (2016). Transakční analýza jako nástroj koučování manažerů. (http://theses.cz/id/a2gch5/DSP-krystof.pdf)

Thelenová, Kateřina. (2014).  Peter Jarvis - Přehled a vývoj teorie. (http://theses.cz/id/31obeb/Disertan_prce_Thelenov.pdf)

Smékalová, Lucie (2014). Koncept komunitního vzdělávání v kontextu integrální andragogiky a integrované výzkumné strategie. (http://theses.cz/id/qqoyxf/STAG_DISERTACE_originl.pdf)

Navrátilová, Daniela. (2014). Strategický management v andragogické perspektivě. (http://theses.cz/id/xde2mt/Daniela_Navratilova_-_Disertacni_prace.pdf)

Gigalová, Veronika. (2014). Typologizace rozhodovacích procesů v andragogických paradigmatech. Rozhodovací proces jako předmět andragogiky. (http://theses.cz/id/xw85ps/DSP_Gigalov.pdf)

Pokorná, Dana. (2011). Společenská odpovědnost firem a andragogika. (http://theses.cz/id/jdkyem/CSR_a_andragogika-dizertace_Pokorna.pdf)

Nockemann, Frank. (2011). Budování dynamického Customer-Relationship-Managementu na vysokých školách na pozadí celoživotního vzdělávání - modelová teoretická studie na příkladu cílové skupiny absolventů. (http://theses.cz/id/wpv4va/Dissertation_Nockemann_Frank.pdf)

Dočekal, Vít. (2011). Modality andragogiky optikou zkušenostní vědy. (http://theses.cz/id/pog8yz/downloadPraceContentForThesesCZ_adipIdno_170437)

Buryová, Ilona. (2011). Andragogické souvislosti ošetřovatelské profese.

Dvořáková, Miroslava. (2010). Teorie transformativního učení Jacka Mezirowa.

Veselský, Pavel (2008). Animační strategie v původní Buddhově nauce.

Lorenz, Uwe. (2008). Kundentypologie im Reisegeschäft Qualitative empirische Untersuchung.

Siostrzonek, Jiří. (2006). Uvedení polského modelu animace kultury do české andragogické diskuze.

Kubowitsch, Karl (2005). Ein Beitrag zur integrierten Prozess-Outcome-Forschung und Modellbildung.

Bartoňková, Hana (2004). Foucaultovo andragogické kyvadlo.

Štainer, Martin (2003). Japonský personální management – konflikt tradice a současnosti.

Skopalová, Jitka. (2003). Problematika nových (nejen) náboženských společenství a sekt (se zaměřením na výuku občanské výchovy).

Šigut, Zdeněk. (2003). Firemní kultura a strategie firmy.

Rigorózní práce

Pavelka, Jiří. (2016). Mezigenerační učení na pracovišti jako příležitost pro firmu Balsac papermill s.r.o.: případová studie.

Vít, Richard. (2014). Uplatnění koncepce workplace learning v prostředí českých firem.

Kučerová, Dagmar. (2014). Profil mzdového účetního jako účastníka vzdělávací akce.

Červený, Karel. (2014). Návrh základního modelu inovačního prostředí z andragogického hlediska.

Anděl, Pavel. (2013). Andragogické poradenství a rodina: současná narativní reflexe

Andělová, Yvona. (2014). Syndrom zavrženého rodiče a úloha andragogického poradenství

Böhmová, Marcela. (2013). Nezaměstnanost, vzdělávání nezaměstnaných a eskalující sociální napětí ve Šluknovském výběžku.

Hanák, Přemysl. (2013). Seberealizace v myšlení Ericha Fromma.

Kánovská, Ružena. (2013). Špecialista na výberové assessment centrum.

Mačák, Alois. (2013). Předcházení sociálnímu vyloučení Romů s akcentem na bydlení a vzdělávání.

Haasová, Jana. (2010). Možnosti sociální inkluze bezdomovce.

Kořen, Vojtěch. (2010).  Projektování vzdělávacích akcí.

Zatloukalová, Milena. (2009). ŠVP a vzdělávání učitelů na základních školách v Bruntále.

Blažková, Eva. (2009). Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kaufmanová Jana. (2009). 

Kuča, Zdeněk. (2009).

Gigalová, Veronika. (2008). Andragogické vymezení komunikace v rozhodovacím procesu.

Juríčková, Lubica (2008). Příprava podkladů pro návrh projektu „Běžme pro zdraví“ k podpoření „zdravého“ životního stylu vybrané skupiny lékařů ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Dvořáková, Miroslava. (2007). Evaluace ve vzdělávání dospělých.

Žižlavská Jitka. (2006). Gerontagogické souvislosti poradenství pro seniory.

Koubová, Jana. (2006). Optimalizace vzdělávacího systému a jehop funkce ve firmě FOMA BOHEMIA spol. s r. o. Hradec Králové.

Honsová, Pavla. (2006). Strategie vzdělávání a její integrace do sytému personálního managementu.

Bitter, Jan. (2005). Profesní vzdělávání strojvedoucích a možnosti jeho certifikace.

Bílá, Martina. (2005). Podnikové vzdělávání a jeho vyhodnocování.

Slezák, Pavel. (2005). Marketingová komunikace ve vzdělávání.

Leštinská, Vlasta. (2005). Analýza pracovně sociálního klimatu na magistrátu města Olomouce.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 2. 17, vytvořeno: 11. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: