Historie katedry

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie oficiálně vznikla v roce 1990 rekonstrukcí někdejších kateder aplikované sociologie, výchovy a vzdělávání dospělých a teorie a organizace kulturní práce. Její profil utvořil zakladatel doc. PhDr. Vladimír Jochmann spojením dvou blízkých oborů – sociologie a andragogiky.

Pojetí oboru andragogika je specifické nejen v českém, ale i evropském měřítku. Vladimír Jochmann již v 60. letech minulého století koncipoval studijní obor andragogiky jako vědy o výchově a vzdělávání dospělých, ale současně jako vědy o péči o dospělého člověka. Péči přitom chápal velmi široce – jako soubor aktivit pomáhajících dospělému v jeho kulturním, profesním, rodinném i osobním životě. Jeho pojetí „pedagogiky dospělých“ se postupně vlivem vnějších politických okolností v důsledku normalizace postupně proměnilo v obor výchova a vzdělávání dospělých. I v tomto oboru přesto zůstaly základní rysy Jochmanovy koncepce: provázání s opěrnými vědami, zejména se sociologií a psychologií, a rovněž i profilování do oblasti personální práce a sociálního poradenství.

Od ledna roku 1990, kdy na poradě bývalých kateder výchovy a vzdělávání dospělých z Olomouce, Prahy, Bratislavy a Prešova Vladimír Jochmann poprvé navrhl označení studijního a vědního oboru pojmem andragogika, se olomoucké pracoviště stalo jedním z nejprogresivnějších výzkumných pracovišť v daném oboru.

Vladimír Jochmann stál rovněž u zrodu distančního vzdělávání na olomoucké univerzitě. Počátkem 90. let založil Středisko distančního vzdělávání FF UP, které jako jedno z prvních pracovišť v republice nabízelo možnost kombinovaného studia, nejprve v oboru sociologie, od 1994 i v oboru andragogika. Z tohoto střediska vznikl Institut celoživotního vzdělávání FF UP, který vedle projektových aktivit zajišťuje výuku v kombinované formě studia pro téměř 1500 studentů.

Až do roku 2000 bylo studium andragogiky na Katedře sociologie a andragogiky profilováno do čtyř oblastí – vzdělávání dospělých, personální práce, sociální práce a kulturní práce. Sociologie od samého počátku měla studijní plán neprofilovaný, ale přesto se svým obsahem stala hlavní opěrnou vědou a metodologickou oporou studia andragogiky.

Po rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň byly na magisterském navazujícím studiu andragogiky zahrnuty dvě klíčové profilace – řízení lidských zdrojů a sociální práce. Vzdělávání dospělých, jako hlavní nástroj rozvoje lidských zdrojů, bylo zařazeno do bakalářského stupně studia.

Od roku 2009 se katedra rozšířila o další studijní obor – kulturní antropologii. Olomoucké pojetí kulturní antropologie je velmi blízké specifickému zaměření sociální práce na práci s kulturními minoritami, sociálně marginalizovanými a exkludovanými lidmi.

Součástí katedry je rovněž Kabinet interkulturních studií, který vznikl jako následnické pracoviště projektu romského vzdělávání založeném Zdeňkou Jařabovou v 90. letech minulého století. Od roku 2011 zde pracuje Laboratoř sociálněvědních výzkumů, která vznikla jako výsledek projektu podpořeného ESF.

Na Katedře sociologie a andragogiky byly položeny základy současné koncepce zájmového vzdělávání dospělých v podobě univerzity třetího věku a Pampaedie, školy zájmového vzdělávání, nabízející tisícům zájemcům pestrou nabídku workshopů, kurzů i přednáškových cyklů.

 

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 15. 1. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: