Členové

PhDr. Petra Vávrová

PhDr. Petra Vávrová externistka (kontaktní e-mail: vavrova.p@volny.cz)
PhDr. Petra Vávrová
funkce
externistka (kontaktní e-mail: vavrova.p@volny.cz)
telefon
585 633 652
e-mail
adresa
Místnost: 4.10,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633468
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 10.00 - 11.00, ev. po předchozí domluvě jinak.
KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY: vavrova.p@volny.cz

Osobní informace

Vzdělání

2012 doktorandské studium na FF UK, katedra psychologie, obor psychologie práce a organizace

2011 SRZk v oboru psychologie (FF UP v Olomouci)

2010 Kvalikovaný lektor vzdělávání dospělých (FF UP)

2000 SZZk v oboru psychologie (FF UP v Olomouci)

1999 SZZk v oboru sociální pedagogika (VŠP Hradec Králové)

Další vzdělávání

15 osvědčení v oblasti soft skills v letech 1993-2001

Praxe

2008 - dosud FF UP v Olomouci, od 2012 asistentka na KSA, odborný garant psychosociálních studií na U3V, do 08/2012 metodik KS na ICV, výkonná ředitelka AEDUCA, odborný garant v projektech (komunikace a řízení lidských zdrojů)

1995 - dosud psycholog, lektor, konzultant (OSVČ), tvorba a realizace seminářů pro střední a top management firem v ČR (zaměření na vnitrofiremní komunikaci, efektivní komunikaci, psychohygienu, psychologii ve vzdělávání dospěých), poradenství při výběrových řízeních, průzkumy spokojenosti zaměstnanců, výcviky personalistů a interních lektorů

1994 - 2008 učitel aplikované psychologie a školní psycholog na SOŠ v Olomouci, psycholog v psychologické poradně Therapeuó, lektor na VŠ

1990 - 1999 pedagog (SDO), personalista (DAE, s.r.o.)


Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Psychologie komunikace

Psychologie práce a organizace

Psychologie vzdělávání dospělých

 

Publikace

VÁVROVÁ, P. Psychologie náročných situací v praxi personálního managementu. 1.vyd. Olomouc: VUP, 2013, 70 s. ISBN 978-80-244-3596-1. 
VÁVROVÁ, P., PASTUCHA, D. Psychohygiena (nejen) jako prevence syndromu vyhoření u zdravotnického managementu. Pracovní lékařství, červenec 2013, roč. 65/1-2, s. 53-58. ISSN 0032-6291. ISSN online 1805-451X. 
VÁVROVÁ, P. a kol. Psychosociální aspekty manažerské práce pro studenty doktorandského studia. 1. vyd. Praha: Academia Economia, s.r.o., 2013, 88 s. ISBN 978-80-01-04096-6. 
VÁVROVÁ, P. /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých: téma 8. ročníku festivalu AEDUCA. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2. ISSN 1804-562X. 
VÁVROVÁ, P. Aeduca 2012 – 8. ročník Festivalu vzdělávání dospělých. Andragogická revue, 2012, roč. 1. ISSN 1804-1698. 
VÁVROVÁ, P. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA již tradičně na UP v Olomouci. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, prosinec 2011, roč. XV. ISSN 1211-6378.
VÁVROVÁ, P. 7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých v Parlamentu ČR. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1. ISSN 1804-562X.
VÁVROVÁ, P. Psychologické aspekty náročných situací ve vedení lidí. 1. vyd. Olomouc:  VUP, 2011, 64 s. ISBN 978-80-244-2691-4.

PASTUCHA, D. RIPPLOVÁ, D.,VÁVROVÁ, P. HYJÁNEK, J., CHRASTINA, J. Management multioborové spolupráce při léčbě dětské obezity. Profese on-line, ročník III/3 • říjen 2010. ISSN 1803-4330.

MICHALÍK, D. - VÁVROVÁ, P. Interní komunikace a příklad měření její kvality v praxi.
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1.ISSN 1803-3687.
MICHALÍK, D. – VÁVROVÁ, P. Interní komunikace jako prostředek BOZP v podniku.
Bezpečnost a hygiena práce, 2009, roč. 57, č. 11, s. 10-12. ISSN 0006-0453.

VÁVROVÁ, P. Učitel jako poradce. Možnosti ped.psycholog. poradenství pro učitele rodinné výchovy.1.vyd. HK: Gaudeamus, 1999, 61 s. ISBN 80-7041-159-7.

 

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: