Členové

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

TOPINKA Daniel, PhDr. Ph.D. odborný asistent
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 472
e-mail
adresa
Místnost: 4.31,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 10.00-11.00

Osobní informace

Údaje o vzdělání:                  

1989 - 1994  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor  fyzika

1994 – 2000  Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, obor sociologie – religionistika

2005     Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, rigorózní zkouška – obor andragogika

2008  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Doktorská zkouška – obor sociologie, Disertační práce: Integrace muslimů do české společnosti

Údaje o praxi:                                   

1999 – 2005    Správa uprchlických zařízení MV ČR, sociální pracovník, vedoucí azylových zařízení, Přijímací středisko Vyšní Lhoty, Pobytové středisko Havířov a Kostelec nad Orlicí

2005 – dosud  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická    fakulta, katedra sociologie a andragogiky

Vědecko pedagogická činnost:                      

Výuka na FF UP, obory kulturní antropologie a sociologie.

Účast na konferencích a badatelských projektech.

Členství v:

- České sociologické společnosti

- American Anthropological Association (AAA)

- European Sociological Association

- International Sociological Association

Zahraniční odborné stáže a pobyty (výběr):

1996: zimní semestrální pobyt na Punjabi Univerzity, Patiala, Departament of Sanskrit and Pali, Indie;

2011/2012: Slezská univerzita (Uniwersytet Śląski w Katowicach), katedra sociologie, dvousemestrální výuka Sociology of Migration;

září 2013: síťování Syracuse University, Le Moyne College ve státe New York a Baruch College, Department of Sociology and Anthropology v New York City, USA, výzkum Chinatowns;

září 2014: stáž, University of Hawaii at Manoa, Center for Chinese Studies, Honolulu, USA (dva týdny);

prosinec 2014: workshop Introduction to Social Network Analysis, u: H. Russell Bernard, American Anthropology Association, Washington;

březen 2015: stáž, Harvard University, Cambridge, USA (dva týdny);

květen 2015: stáž, SOAS, University of London, Londýn, Velká Británie (dva týdny);

listopad 2015: NAPA Workshop: Mixed Method Evaluations, Qualitative, Quantitative or What? Mary Odell Butler; 2013 – 2017: výzkum Čechů v Chicagu, provedení etnografického výzkumu mezi českými imigranty.

Výuka v zahraničí:

2011/2012  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii, dvousemestrální výuka v roce 2011/2012 – předmět Sociology of Migration

 Zvané přenášky (výběr):

Nelegální migrace z Ukrajiny a její aktéři. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Cyklus Problematika vybraných etnických a národnostních menšin v kontextu evropanství. Masarykova společnost. 28. března 2006.

Integrace muslimských imigrantů do české společnosti. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, 30. dubna 2012.

Muslims in the Czech Republic: Building Communities in a Post-Socialist Country. School of Pacific and Asian Studies at the University of Hawai´i at Manoa, September 9, 2014.

- China and Europe: From Early Modern History to the Present Day (s J. Havlíčkem), Chinese Studies Research Seminars. Center for Chinese Studies, University of Hawaii; Confucius Institute at the University of Hawaii at Manoa, September 11, 2014.

- Islám a muslimové v evropském kontextu, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, 30. března 2015.

- China and the Czech Lands: From Early Contacts Up to the Present Day (s J. Havlíčkem). Asia Research Centre, London School of Economics, May 6, 2015.

- Náboženská situace v současné české společnosti (s D. Lužným). Česká katolická misie, 9415 Rochester Avenue Brookfield, Chicago, IL 60513, 21th May 2016.

- Reproduction of religion in the Hlučín Region. Social and Ethical Dimensions of Changes. University of Rzeszów, Institute of Sociology, 6. 5.2016 (Key Lecturer).

- Etablování muslimů a islámu na veřejnosti: o výzkumu. V rámci semináře Aktuální trendy v migračním výzkumu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 31.1.2017.

 

Konference - zahraniční (výběr):

- Lužný, D., Topinka, D., Korečková, J. Czechs in capitalistic foreign country – to the analysis of migration, assimilation and ethnicity in context of global capitalistic metropolis Chicago. ESA 2017. 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 29.8.-1.9.2017, Athens.

- Lužný, D., Topinka, D., Korečková, J. The anti-immigration rhetoric of Donald Trump and the Czech migrant community in Chicago. Academic Workshop: Migrants´ and Diaspora Responses to the Rise of Right-wing Populism. Organized by the European Research Council Project “Diasporas and Contested Sovereignty” at Warwick University Programme, September 26, 2017, Warwick in London.

- Public attitudes toward domestic violence in the Czech Republic. International Conference “Psychological and Sociological Aspects of Social Work”. Uniwersytet Rzesowski, Rzeszów, Poland, 22nd January, 2016. (Member of the Organising Committee)

- Reproduction of religion in the Hlučín Region. Social and Ethical Dimensions of Changes. University of Rzeszów, Institute of Sociology, 6. 5.2016 (Key Lecturer).

- Muslims in the Czech Republic (poster). RAN (Radicalisation Awareness Network) Thematic Event, Refugee and Migrant Crisis: Challenges for CVE policy, Polarisation, recruitment and radicalisation, Vienna, 14 April 2016.

- Plausibility Structures: The Case of Mosques in the Czech Republic. Fifth International Conference on Religion and Spirituality in Society. Social Movements and Faith. Religion in Society, University of California, Berkeley, USA, 16. – 17. 4. 2015.

- „Maintaining of religion as an expression of resistence: an unusual case of religious continuity in the region Hlučínsko in the Czech Republic.“ XXI Quinquennial World Congress of the International Association for the History of Religions (IAHR), Dynamics of Religion: Past and Present. Erfurt, Germany, August 23-29, 2015, poster.

- What is taught about Islam? The image of Islam in the Czech textbooks for pupils. International Teacher Education Conference, Spojené arabské emiráty, Dubaj, 5. 2. – 9. 2. 2014.

- Muslim Immigrants in the Czech Republic: Changing Practices. PRACA - WIĘŹ – INTEGRACJA. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Katowice, 9 – 10 kwietnia 2014, Poland.

- Muslims in the Czech Republic: Visibility in Public Space. International Conference on Social Sciencies. University of Louisville, Chaminade University Hawaii, Honolulu, 30. 5. 2014. Moderování panelu.

Muslim Immigrants in the Czech Republic: Public Perceptions. Producing Anthropology. 113th Annual Meeting, American Anthropological Association, Washington, D.C., 3.-7. December 2014.

- Islam in the Public Space in the Czech Republic: Long-term Research Project. Eva Čermáková, Jaroslav Šotola, Daniel Topinka. „Conference on Migration, Religion and Asia“, 27. – 29. 11. 2014, Univerzita Palackého v Olomouci. Dále spoluúčast na organizaci konference.

- Living on the Margins of Society in the Czech Republic (společně s D. Lužným). International Conference on Social Sciencies. University of Louisville, Chaminade University Hawaii, Honolulu, 29.5.2013 – 1.6.2013. Moderování panelu.

- The reproduction of social risks and social exclusion within the education system of the Czech Republic. Společně s Vítem Dočekalem a Jiřím Posltem. 4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, 25-27 June, 2013. 

- Religion and Inequality in Contemporary Czech Society. Příspěvek s D. Lužným. Religion and (In)Equalities. BSA Sociology of Religion Study Group Annual Conference, University of Chester, UK. 28-30th March 2012.

- Buffer zone: socio-cultural changes on the field of migration and religion groups in the Czech Republic. 1st Copernicus Graduate School General Conference. Central Europe on the Treshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. Toruń, Poland, 2-4 February, 2012.

- „Secularism in the Most Secular and Most Religious Societies: the Case of the Czech Republic and India“ (společně s Dušanem Lužným). Rethinking Religion in India IV – Secularism, Religion and Law“. 24 – 27 November, Sri Dharmashala Manjunatheswara Law College (Mangalore, India) – Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Ghent University (Ghent, Belgium), Mangalore, India 2012.

- Muslim Immigrants in the Czech Republic: A Special Case. Transformations of the Sacred in Europe and Beyond. University of Potsdam, Germany. European Sociological Association. University of Potsdam, 3. 9. 2012.

- Religion and Stratification in the Czech Republic (společně s D. Lužným). ESA – Social Relations in Turbulent Times, Geneva, European Sociological Association, 7.-10. září 2011.

- The Client´s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants an Customers. International Conference „Security Dilemmas and Options for National Immigration Policies“, 29th September 2005, Center for International Relations, Warsaw.

 

Konference – ČR / SR (výběr):

 - Fenomenologie a muslimové: intence a životní světy. Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy. Odborná konference s mezinárodní účastí. Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 10.11.2017.

Czechs in Chicago:  generations, assimilation and one paradox. FIELD RESEARCH IN ANTHROPOLOGY: UNITY AND DIVERSITY. Palacký University Olomouc, Faculty of Arts, Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, October 3 – 4, 2017.

- Instituce, média a aktéři: pozice mediálních reprezentací islámu a muslimů. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí KULTURA – MÉDIA – KOMUNIKACE, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 7. - 8. dubna 2016.

- Nejen řeč čísel. Představení výsledků nejrozsáhlejšího výzkumu problematiky domácího násilí v ČR. Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí. Konference Asociace pracovníků intervenčních center. Mariánské náměstí 2, Praha, 11. října 2016.

- Češi v Chicagu: příběh asimilace? ANTROPOLOGICKÉ PERSPEKTIVY 2016. Veřejné prezentace výzkumů a projektů sekce kulturní antropologie. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP, Olomouc, 30. listopadu 2016.

- Muslim Immigrants in the Czech Republic: Public Perceptions. Poster. Konference Evropa a islám, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu teologické fakulty, 3.- 4. 3. 2015.

- Týmový výzkum v kvalitativní metodologii na příkladu longitudinální studie: multidisciplinarita a vnitřní interference (Šotola, J., Topinka, D.). Workshop o týmovém výzkumu. „Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků”. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra psychologie FF UP, Olomouc, 2. - 3. 2. 2015.

- Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru. Česká společnost po 25 letech. 4. olomoucká sociologická podzimní konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 23 – 24. 10. 2014.

- Porovnání důsledků migrace v ČR a SR. Dvě společnosti - dvě sociologie? Česko-slovenská sociologická konference. Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci, Olomouc. 17. 10. – 19. 10. 2013.

Prezentace výzkumného záměru projektu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“ a reflexe jeho metodologických otázek. Odborný seminář: „Možnosti antropologického přístupu pro studium muslimů v ČR“, KSA, FF UP v Olomouci, 4. 12. 2013.

- Migrace a význam integrace: aplikace pro sociální práci. Význam sociální práce a vzdělávání při integraci cizinců. Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava-Mariánské hory, p.o., Centrum na podporu integrace cizinců, Ostrava, 8. prosince 2012.

- Náboženství a integrace migrujících do společnosti. Konference Současná česká sociologie: Teorie a výzkum. Masarykova česká sociologická společnost, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 19.-20. ledna 2012.

- Jak učit metody a techniky sociálního výzkumu. Konference Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci, Prešov, Slovensko – medzinárodná konferencia, 26 – 27 duben, 2012.

- Konference Perspektivy sociální integrace. Divadlo hudby Olomouc, 4. května 2012. Panel perspektivy sociální integrace.

- Potřeby cizinců a jejich naplňování terénní sociální prací. Terénní sociální práce s cizinci. Caritas-VOŠs Olomouc, Správa uprchlických zařízení MV, Olomoucký kraj, 31. 10. 2012.

- Chudoba a sociální vztahy napříč společností. Konference Chudoba a sociální vztahy. Caritas-VOŠ Olomouc. Charita Olomouc, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Armáda spásy, Člověk v tísni, 17. 10. 2012.

- Panelová diskuse Soužití mezi kulturami: jak by Česko zvládlo imigrační vlnu. Americké velvyslanectví v Praze, Libertas Independent Agency, InfoUSA, v Moravské zemské knihovně, Brno, 18. května 2011.

- Proměny života v sociálně vyloučených místech moravských měst. Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. První olomoucká listopadová konference, 3.- 4.11.2011. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky.

- Kam se poděla religiozita migrujících? Seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Sekce sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti, Katedra sociologie a andragogiky, FF Univerzita Palackého, 6. října 2011, Olomouc. Organizace konference.

- Způsoby etablování muslimských organizací ve veřejném prostoru. Konference Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity. Konference Sekce Sociologie náboženství MČSS a Kabinetu interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky, FF UP v Olomouci. 5. – 6. května 2010. Organizace konference.

- Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. Mezinárodní konference Chudoba a sociálne vylúčenie jako problém súčasnosti. Výzvy a trendy. Prešovská univerzita, Gréckokatolícka charita Prešov, Prešov, 28. září 2010. Příspěvek s P. Klimentem.

- Sociologie migrace: od asimilace k integraci. Konference Integrace na lokální úrovni – realita a vize. Správa uprchlických zařízení MV, Olomoucký kraj, 30. listopadu 2010, Olomouc.

- Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji: Výchozí pozice inkluzivního vzdělávání. Konference Kulturní a náboženská identita: marginalizace, integrace a multikulturní výchova. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci, 22. října 2010.

- Úvodní slovo k problematice migrace a integrace od historie až po současnost. Konference k problematice integrace cizinců v Moravskoslezském kraji. Centrum na podporu integrace cizinců, Moravskoslezský kraj, Ostrava, 2010.

- Integrace muslimů/imigrantů do české společnosti. Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice. Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR, Sekce Sociologie náboženství. 27. 11. 2009, FF ZČU v Plzni.

- Muslimové v ČR. Veřejná přednáška a beseda Pozice islámu v ČR a budoucí vývoj. Společnost česko-arabská, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 29. října 2009.

- Druhá generace imigrantů. Konference Moc – kultura – identita. Kabinet interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. Organizace konference a příspěvek. 14. 10. 2009.

- Sociální integrace: perspektiva uprchlíků. Garant a organizátor konference s UNHCR na téma „Integrace uprchlíků“, 13. května 2008. Místo konání: Filozofická Fakulta Univerzity Palackého.

- Jak rozumět interkulturalitě. Mezikulturní dialog v Evropě 21. století: příležitosti, výzvy a hrozby. 2. října 2008, kongresový sál Magistrátu města Olomouce. Informační kancelář Evropského parlamentu, Regionální institut pro vzdělávání, o.p.s.

- Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice. Moderování a odborná garance odborné konference Vzdělávání pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, Aeducafestival, Festival vzdělávání dospělých, UP v Olomouci, 22.-23. listopad 2007.

- Intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. Příspěvek s P. Klimentem. Konference Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe, 1.-2. října 2007, Spišská Nová Ves, Prešovská Univerzita.

- Integrace muslimů v ČR – druhá generace. Mezinárodní konference Rubikova kostka: MULTIKULTURALITA, 12. – 13. 10. 2006, hlavní město Praha, 6. setkání národnostních menšin. Sekce 2 – rodina.

- "Integrace imigrantů“. Konference „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádaná na FSS MU Brno, 9. - 10. listopadu 2006. Blok C – Sociální identity a migrace.

Social processes in asylum facilities: prospectors and their strategies. Workshop on Developments and Patterns of Migration Processes in Central and Eastern Europe. 25 – 27 August 2005, Prague. Panel: Reception of Refugees in Central Eastern Europe.

Integrace azylantů. Mezinárodní konference „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“. 10. – 11. listopadu 2005, Praha.  Setkání národnostních menšin a 24. setkání Hnutí R, hl. město Praha.

-  Veřejná diskuse: „Zlatý ukrajinský ručičky“. Jak nás ovlivňují změny na trhu práce. 25. 5 2005, MKC Praha, Sloupová síň hlavního nádraží, Ostrava. Doprovodná diskuse k výstavě Sebastian Salgado – Workers.

 

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Sociální inkluze, migrační studia, antropologie a sociologie migrace, integrace migrujících a etnických skupin, sociologie a antropologie náboženství

Publikace

Ediční činnost

 - Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016.

http://barrister.cz/barr01/wp-content/uploads/2016/11/PROMO-Topinka-ed-Muslimove-v-Cesku.pdf

- Jedynak, W., Kinal, J., Lužný, D., Topinka, D.(Eds.) Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016.

- Topinka, D. (ed.). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Ostrava: SocioFactor, 2016.

http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Dom%C3%A1c%C3%AD-n%C3%A1sil%C3%AD-z-perspektivy-aplikovan%C3%A9ho-v%C3%BDzkumu.-SocioFactor-2016..pdf

- Swadźba, U.; Topinka, D. Changes in social awareness on both sides of a border Poland – Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2013. 

- Topinka, D; Střítecký, V. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., 2013.             

https://www.socialnaspolocnost.sk/wp-content/uploads/2014/04/obchodovani-s-lidma.pdf

- Topinka, D; Střítecký, V. Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation and Forced Labour. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., 2013.

http://lastradainternational.org/lsidocs/Trafficking%20in%20human%20beings%20for%20the%20purpose%20of%20labour%20exploitation.pdf

- Topinka, D., Zahrádka, P., Foret, M. (Eds.). VYPRÁVĚNÍ – IDENTITA – DIFERENCE. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009.

- Topinka, D. Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt. Ministerstvo vnitra ČR, 2006/2007.

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/integrace_muslimu.pdf

 

Práce publikované v mezinárodně uznávaných recenzovaných vědeckých časopisech a monografiích (v angličtině apod.)

- Topinka, D. Reproduction of religion in the Hlučín Region. In Jedynak, W., Kinal, J., Lužný, D., Topinka, D. Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016, s. 62-79.

- Janků, T, Linhartová, L., Topinka, D. Practice of Nursing Care Provided to Clients from Muslim Countries in the Czech Republic. Journal of Religion and Health. 2016. Doi:10.1007/s10943-016-0273-0.

- Topinka, D.; Prokschová, V. Evaluation of Training Activities for Foster Parents in the Czech Republic in PRIDE Pre-Service Training Courses. Ecofran Journal, May, 2016, Vol.1, No.1, 29-40. 

- Topinka, D. Muslim Immigrants in the Czech Republic: Changing Practices. In Swadźba, U. Pactwa, B., Żak, M. PRACA WIĘŹ INTEGRACJA. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Tom II.  Wartości i więzi społeczne. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2015, p. 163 – 176.

- Topinka, D. El contexto social de la integración de los migrantes en la República Checa después del año 1989. El caso de los mongoles y los ucranianos. In Rafael Juárez Toledo, Andrea Preissová Krejčí. Exclusión social en las sociedades multiculturales. Comparación entre la situación actual en México y la República Checa. Toluca, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, p. 139-160.

- Topinka, D. Lifestyles in the Socially Excluded Areas of Moravian Cities. In Kubátová, H. et al. (Eds.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

- Topinka, D. Ethno-national paradox: case of the area of Hlucin. In Swadźba, U, Topinka, D. Changes in social awareness on both sides of a border Poland – Czech Republic. Sociological reflections.  Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2013.

- Topinka, D. Introduction. In Swadźba, U, Topinka, D. Changes in social awareness on both sides of a border Poland – Czech Republic. Sociological reflections.  Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2013.

- Topinka, D., Kliment, P. Coping Strategies of Immigrants from Ukraine and Mongolia in the Czech Republic. In Sawa-Czajka, E. Praca spcjalna z imigrantami w wybranych krajach świata. Warszawa: Wyzsza Szkola Stosunków Miedzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, 2013.

- Topinka, D., Dočekal, V., Poslt, J. The reproduction of social risks and social exclusion within the education system of the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 106, 5/36, 2013, Pp. 3062 – 3068.

- Topinka, D., Lužný, D. Buffer zone: socio-cultural changes on the field of migration and religion groups in the Czech Republic. In L. Czechowska, K. Olszewski (Eds.). Central Europe on the Threshold of the 21 st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.

- Topinka, D. Between Moravia and Silesia: Continuities and Discontinuities In a City Space. The Ostrava-Poruba Case. In Urszula Swadźba (Eds.) 20 lat transformacii w aspekcie regionalnym. Ślask. Refleksje socjologów. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2011, s. 185 – 202.

- Topinka, D., Smolka, M., Ševčík, J. Pupil´s Attitudes towards Natural Sciences and the Decision-Making Process when Selecting a Field of Study at University. Problems of Education in the 21st century, Recent Issues in Education, 6, 2008, s. 195-202.

 

Studie v tuzemských recenzovaných časopisech (v češtině)

 - Topinka, D., Kissová, B., Lukášová, R. Institucionální pomoc v oblasti domácího násilí z perspektivy obětí domácího násilí v partnerském vztahu. Sociální práce, v tisku, 2018.

- Topinka, Daniel. Muslimové a islám: hrozba v perspektivě veřejného mínění.  Pantheon, 11/2, 2016, s. 86-104.

- Topinka, D. Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci? Sociální práce, roč. 16, č. 6, 2016, s. 7-23.

- Šotola, J.; Topinka, D. Konceptualizace islámu a muslimů v ČR: perspektiva aktérů státní správy, samosprávy a neziskových organizací. In Pantheon, 10/2, 2015, s. 58-74.

- Čermáková, Eva., Linhartová, Lenka., Topinka, Daniel. Reprezentace muslimské ženy v populární literatuře a její vliv na českou veřejnost. In Anthrolologia integra, 6 (1), 2015, s. 51-56.                      

- Topinka, Daniel. Optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Sociální práce, Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, 2/2015, s. 47-52.                               

- Linhartová Lenka; Janků, Tomáš; Topinka, Daniel. Multikulturní ošetřovatelství: péče o muslimské pacienty. In Florence: odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese, 2015, XI. ročník, 11/15, s. 28-31.             

- Baláž, Roman, Topinka, Daniel. Analysis of the Regional Distribution of Social Services for Migrants. Czech and Slovak Social Work, Special English Issue, Vol. 14, 5/2015, p. 74-93.               

- Linhartová, L.; Janků, T.; Topinka, D. Muslimská klientela v českých lázních: specifika ošetřování a pobytu. Florence, listopad 2014, ročník X., s. 21-23.                      

- Topinka, D. Etablování muslimů ve veřejném prostoru – kontexty deprivatizace náboženství. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica,  Sociologica – Andragogica 2010. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010. s. 121-138. 

- Topinka, D. Interpretace přírodních věd žáky gymnázií. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica,  Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc, Univerzita Palackého 2008. s. 39-58. 

- Topinka, D. Strategie Romů při hledání a udržení zaměstnání. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 45-66.

- Topinka, D., Kliment, P.: Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce, Sociální práce s imigranty, č. 2, 2007, s. 91-102.

- Topinka, D.: Integrace ve světle strategií žadatelů o azyl. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2006. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 57-76. 

- Topinka, D.: Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia, č. 1, 2006, s. 73-88.

- Topinka, D.: Kabinet interkulturních studií při katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. AULA, 13, 2005, č. 4, s, 44-46.

- Topinka, D. Recenze. Lesthaghe, R. Communities and Generations. In Sociální studia, Brno, 2003, s. 147-152.

 

Kapitoly v monografiích a sbornících (v češtině, výběr)

 - Topinka, D. Úvod. In Topinka, D. (ed.). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016, s. 8-10.

- Topinka, D.; Proksch, P. Výzkumy veřejného mínění na téma domácího násilí. In Topinka, D. (ed.). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016, s. 19-24.

- Topinka, D.; Prokschová, V. Výsledky výzkumu – názory a postoje veřejnosti vůči domácímu násilí. In Topinka, D. (ed.). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016, s. 32-90.

- Topinka, D. Pojetí domácího násilí mezi experty. In Topinka, D. (ed.). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016, s. 93-120.

- Topinka, D. Úvod. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 9-19.

- Topinka, D., Topinková, H. Muslimové v číslech – údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 36-50.

- Topinka, D., Šotola, J. Konceptualizace islámu a muslimů: perspektiva aktérů státní správy, samosprávy a neziskových organizací. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 124-144.

- Linhartová, L., Janků, T., Topinka, D. Muslimové jako klienti lázní a pacienti v nemocnicích. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 151-160.

- Čermáková, E., Topinka, D. Obraz islámu a muslimů v učebnicích pro základní školy. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 202-213.

- Topinka, D. Islám a muslimové ve veřejném prostoru optikou veřejného mínění. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 229-243.

- Čermáková, E., Janků, T., Linhartová, L., Topinka, D. Muslimové o sobě a o nás. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 299-359.  

- Topinka, D., Šotola, J. Náboženské pole a jeho aktéři: vymezování se, autorita a projekty. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 382-419.    

- Topinka, D. Etablování islámu a muslimů ve veřejném prostoru – shrnutí. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 423-435.

- Topinka, D.; Vedra, V. Řeč čísel aneb otazníky nad dotazníky. In Vojtíšková, M. Mlčení bolí. Praha: Guideline s.r.o., 200-237.

- Topinka, D. Role religiozity a etnicity v procesu integrace muslimů - imigrantů do české společnosti. In Černý, Karel. Nad Evropou půlměsíc I: Muslimové v Česku a západních společnostech. Praha: Karolinum,  2015, s. 24 - 63.

- Topinka, D., Zadina, J. Konflikt romských sociálních skupin v prostředí malého českého města. In Lužný, D. (Ed.) Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

- Topinka, D. Sociální souvislosti začleňování migrujících v České republice po roce 1989 - na příkladu Mongolů a Ukrajinců. In Preissová Krejčí, A., Toledo, R. J. a kol. Sociální exkluze v multikulturních společnostech: Komparace současné situace v České republice a v Mexiku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

- Topinka, D. Integrace muslimů / imigrantů do „české“ společnosti. In Lužný, D.; Václavík, D. Individualizace, náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010, s. 253-301.

- Topinka, D. Analýza vývoje etnizujícího diskursu v lokálních novinách. In Foret, M., Lapčík, M., Orság, P. (Eds.). Kultura, média, komunikace. Myšlení komunikace a médií. Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 261-292.

- Topinka, D. Utváření konceptu integrace imigrantů. In Topinka, D., Zahrádka, P., Foret, M. (Eds.). VYPRÁVĚNÍ – IDENTITA – DIFERENCE. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 145-172.

- Topinka, D.: Analýza potřeb v sociálních službách. In: Janoušková, K., Nedělníková, D. (Eds.). Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2008, s. 329-361.

- Topinka, D.: Mapování vzdělávacích potřeb sociálních kurátorů. Ostrava, Pitstopmedia, 2007.

- Topinka, D.: Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In Janoušková, K. (ed.) Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 109-142.

- Topinka, D. Migrace Romů ze SR do ČR – specifika a příčiny. In Valenta, M (ed.). Přístupy ke vzdělávání cizinců v České Republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

 

Práce publikované ve sbornících konferencí, pokud byly publikovány v plném rozsahu (v angličtině, češtině apod. - výběr)

 - Zadina, Jan; Topinka, Daniel; Janků, Tomáš; Linhartová Lenka. Muslimové imigranti v České republice: etablování na veřejnosti. In Bomba, L., Kövérová, E., Smrek, M. Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 238-273.

- Topinka, D. Jak učit metody a techniky sociálního výzkumu. In Klimentová, E. (Ed.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. 

- Topinka, D., Kliment, P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. In Lukáč, M., Frk, B. Chudoba a sociálne vylúčenie jako problém súčastnosti. Výzvy a trendy. Prešov: Potenciál, 2010.

- Topinka, D.: Perspektivy integrace muslimů v České republice. Muslimové v České republice. In: Ecce Homo – (ne)mocný hráč zítřka. Sborník Česko-slovenské konference s mezioborovým dialogem. Olomouc, Česká asociace studentů psychologie o.s., 2008, s. 35-46.

- Kliment, P., Topinka, D. Intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. In: Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Tokárová, A., Matualayová, T. (Eds.). Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 1. a 2. 10 2007 v Sišskej Novej Vsi. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Společenskovedný zborník č. 23 (AFPh 238/320). Prešov, Grafotlač Přešov 2008, s. 413-417.

- Topinka, D.: Integrace muslimů v ČR – druhá generace. In: Sborník z mezinárodní konference Rubikova kostka: Multikulturalita. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2007, s. 548-551.

- Topinka, D., Kliment, P.: Sociální intervence v prostředí pracovní migrace. In: Tokárová, A. (ed.) Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Prešov, FF PU v Prešove 2007. 

- Topinka, D.: Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice. In: Festival vzdělávání dospělých Aeduca 2007. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

- Topinka, D.: The Client’s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants and Employers. In: Iglicka, K. (ed.). Immigration Policies and Security. Warszawa, Center for International Relations 2006, s. 55-60. 

- Topinka, D.: Social Processes in Asylum Facilities: Prospectors and their Strategies. In: Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (Eds.) Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Prague,  Multicultural Center Prague 2006, s. 58-61.

- Topinka, D.: Otázky integrace azylantů. In: Balvín, J. (ed.). Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2006, s. 528-531. 

- Topinka, D. Providing Security for Endangered Groups of Applicants for Political Asylum. In Proactive Policing and Detection and Investigation of Trafficking in Human Beings for the Purposes of Sexual Exploitation. International Conference, January 23 to 24, Mariánské Lázně. Praha: THEMIS 2003.

 

Studijní texty

- Topinka, D. Žijí tady s námi. In Příběhy rozprávějící o člověku. Studijní text. Kappa-Help, 2011, s. 5-43.

- Topinka, D. Metody a techniky výzkumu v sociální práci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

- Topinka, D. Evaluace v sociálních službách. Studijní opora, Ostrava, 2013.

- Topinka, D., Mochťák, J. (Eds). Terénní sociální práce s cizinci. Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj SUZ MV, SocioFactor s.r.o., 2012.

 

Recenzní posudky, odborné recenze (výběr)

- Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M. Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe … Slon, Praha 2010.

- Fujda, M.; Klocková, E.; Kundt, R. (eds.). Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2011.

- Danica Krause, Milada Horáková. Bariéry integračního procesu reflexí cizinců třetích zemí EIF 2010-26, VÚPSV, 2012.

- Danica Schebelle, Milada Horáková et al. Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb, EIF 2011 – 07. VÚPSV, Praha, 2013.

- Váně, J. Non-institutionalised Lay Religious Communities in the Czech Republic and the Care for the Ill Strategy. International Journal of Social Science Studies, 2013, roč. 1, č. 1, s. 96-109.

- Střítecký, V. From Developmentalism to Mobilisation. The Case of Georgian Violent Transition, Praha: Karolinum, 2015.

- Čížek, T., Šmídová, M., Vávra, M. Inventura předsudků. Praha, 2017. 

- Rosůlek, P. a kol. O islámu a muslimech v České republice – vybrané kapitoly. Vyjde 1017.

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: