Členové

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

GIGALOVÁ Veronika, PhDr. Ph.D. odborný asistent
PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 394
e-mail
adresa
Místnost: 4.29,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

ZS akademického roku 2018/19

Úterý: 9.30 - 10.30

Případně jiný termín na základě domluvy prostřednictvím e-mailu.

Osobní informace

2010–2014

Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Andragogika Titul: Ph.D.

2008

Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Andragogika Titul: PhDr.

1989–1994

Univerzita Palackého v Olomouci Obor: Sociologie-andragogika Titul: Mgr.

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Působím jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Předmětem mého odborného zájmu je teorie organizace a postavení organizace v soudobém sociálním kontextu. Především pak specifika organizačního prostředí s důrazem na lidský potenciál. V posledních třech letech se zabývám procesem manažerského rozhodování, zejména rozhodování intuitivního. Tento směr se odráží především ve výzkumných a publikačních aktivitách.

Publikace

Publikační činnost

 

GIGALOVÁ, V. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs, 27(3), pp. 301-316. Retrieved 3 Aug. 2017, from doi:10.1515/humaff-2017-0025.

GIGALOVÁ, V. The Role of Knowledge in the Intuitive Decision-Making of Managers. In Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017, Vol. 1, UK 2017, pp.382-390.

GIGALOVÁ, V. Organizační emocionalita v hypermoderní době. In Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 62-75. ISBN 978-80-244-4809-1

GIGALOVÁ, V. Intuitivní manažerské rozhodování a metafory. Andragogika, 2015, roč. 19, č. 2-3, s. 17-23. ISSN 1211-6378.

GIGALOVÁ, V. Nový diskurs ve vzdělávání manažerů. Aneb je kvalifikační příprava manažerů v soudobé společnosti vůbec možná? In Prusáková, V. (ed.): Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. 431–444.

GIGALOVÁ, V. Gilles Lipovetsky, Sébastien Charles: Hypermodení doba. Od požitku k úzkosti. Sociologický bulletin Masarykovy české sociologické společnosti, 2014. s. 47 - 48.

GIGALOVÁ, V. Berger, L., P.: Dobrodružství náhodného sociologa: Jak vysvětlit svět a přitom se nenudit.. Sociologický bulletin Masarykovy české sociologické společnosti, 2014. s. 57.

GIGALOVÁ, V. Typologizace rozhodovacích procesů v paradigmatech andragogiky. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP v Olomouci: UP v Olomouci, Filozofická fakulta, 2013. 107 s.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů pro andragogy II.. Olomouc: UP Olomouc, 2013. 48 s. ISBN 978-80-244-3556-5.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů pro andragogy I… Olomouc: UP Olomouc, 2013. 69 s. ISBN 978-80-244-3554-1.

GIGALOVÁ, V. Teorie organizace pro andragogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 76 s. ISBN 978-80-244-3555-8.

GIGALOVÁ, V. Organizační chování pro andragogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc, 2013. 89 s. ISBN 978-80-244-3557-2.

GIGALOVÁ, V. Paradigma andragogiky. In Matulčík, J. Acta andragogica 3. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 87-94. ISBN 978-80-223-3369-6.

GIGALOVÁ, V. Návrat po rodičovské dovolené na trh práce a rodinná politika v České republice: bariéra nebo příležitost?. In Hardy, M. Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2013, s. 101-114. ISBN 978-80-8132-084-2.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů pro sociální pracovníky. 2013 : UP Olomouc, 2013. 77 s. ISBN 978-80-244-3564-0.

GIGALOVÁ, V. Rozhodování o motivaci k dalšímu odbornému vzdělávání podle paradigmat andragogiky. In Veteška, J. Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha: Educa Service ve spolupráci s UJAK Praha, 2013, s. 59-67. ISBN 978-80-87306-12-3.

GIGALOVÁ, V. Konflikt v pracovní skupině a jeho řešení. Andragogika a hledání možností při řešení a předcházení konfliktů. In Dušan, L. a kol. Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 89-100. ISBN 978-80-244-3432-2

GIGALOVÁ, V. Motivace a efektivita v dalším odborném vzdělávání dospělých. Andragogika, 2011, roč. 15, č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-6378.

GIGALOVÁ, V. Může vést měření společenské odpovědnosti firem k byrokratizaci?. In Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem?. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2010, s. 33-36. ISBN 978-80-87240-15-1.

GIGALOVÁ, Veronika. Sociální rovina společenské odpovědnosti firem pod optikou modernizace. In MVŠO, M. Kdo je aktérem společenské odpovědnosti firem?. Olomouc: MVŠO, Ústav společenských věd, 2009, s. 36-39. ISBN 978-80-87240-07-6.

GIGALOVÁ, V. Teorie organizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2320-3.

GIGALOVÁ, V. Lenka Klimplová: Monitoring kvalifikačních služeb ve Švédsku (v čísle 2/2008). Sociální práce / Sociálna práca, 2008.

GIGALOVÁ, V. Stanislava Ševčíková: článek o organizaci Vesna (v čísle 3/2009). Sociální práce / Sociálna práca, 2009.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů. In Sociologie a andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 296 - 306. ISBN 978-80-244-2319-7

GIGALOVÁ, V. Organizační chování. In Sociologie a andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 280 - 295. ISBN 978-80-244-2319-7.

GIGALOVÁ, V., ZNEBEJÁNEK, F. Paradigmata v andragogice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 15-26. ISSN 1803-0246.

GIGALOVÁ, V. Manažerské rozhodování a jeho teoretická argumentace. In Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 35-37. ISBN 978-80-8068-634-5.

GIGALOVÁ, V. Andragogická koncepce komunikativního rozhodovacího procesu. Andragogika, 2007, roč. 11, č. 4, s. 5-7. ISSN 1211-6378.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1659-5.

GIGALOVÁ, V. Andragogika a rozhodovací proces. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 67-75. ISSN 0231-8431.

GIGALOVÁ, V. Personální práce v malém podniku. Olomouc: UP Olomouc, 2001. 39 s. ISBN 80-244-0275-0.

GIGALOVÁ, V. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: UP Olomouc, 2001. 49 s. ISBN 80-244-0332-3.

 

Aktivní účast na konferencích

GIGALOVÁ, V. The Role of Knowledge in the Intuitive Decision-Making of Managers. 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017, Barcelona 7.9.2017 - 8.9.2017.

GIGALOVÁ, V. Intuitivní rozhodování manažerů a metafory II. Šestá olomoucká podzimní sociologická konference. Olomouc 19.10.2016 - 21.10.2016.

GIGALOVÁ, V. Intuitivní rozhodování manažerů a metafory. Pátá olomoucká podzimní sociologická konference. Olomouc 22.10.2015 - 23.10.2015.

GIGALOVÁ, V. Manažer - student v terciárním vzdělávání. AEDUCA 2015. Olomouc 08.10.2015 - 09.10.2015.

GIGALOVÁ, V. Racionalizace intuitivního rozhodovacího procesu a její interpretace. Mezinárodná vedecká konferencia Interpretácia, chápanie a komunikácia. Banská Bystrica 06.05.2015 - 07.05.2015.

GIGALOVÁ, V. Postavení lektora ve vzdělávání manažerů. Edukácia dospelých 2015 - konferencia. Banská Bystrica 09.04.2015 - 09.04.2015.

GIGALOVÁ, V. Dospělý člověk v hypermoderní společnosti. Dospělý jedinec v hypermoderní době - odborná konference. Olomouc 09.10.2014 - 09.10.2014.

GIGALOVÁ, Veronika. Nový diskurs ve vzdělávání manažerů. Edukácia dospelých 2014. Banská Bystrica 02.04.2014 - 02.04.2014.

GIGALOVÁ, V. Kritická reflexe sociotechniky v současném kontextu manažerské práce. Teorie (ne)vzdělanosti v praxi. Odborná doktorandská konference. Aeduca.. Olomouc 10.09.2013 - 10.09.2013.

GIGALOVÁ, V. Životní cyklus organizace jako aplikační nástroj zavedení vhodné manažerské techniky ve firmě. Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Olomouc 03.11.2011 - 04.11.2011.

GIGALOVÁ, V. Může vést měření společenské odpovědnosti firem k byrokratizaci?. Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem?. Olomouc 24.03.2010 - 24.03.2010.

GIGALOVÁ, V. Sociální rovina společenské odpovědnosti firem pod optikou modernizace. Kdo je aktérem společenské odpovědnosti?. Olomouc 28.05.2009 - 28.05.2009.

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: