Členové

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

DOPITA Miroslav, doc. Mgr. Ph.D. docent, zástupce vedoucího pro obor andragogika
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
funkce
docent, zástupce vedoucího pro obor andragogika
telefon
585 633 407
e-mail
adresa
Místnost: 4.32,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

pondělí 10:00 - 11:00

další dle dohody

 

Osobní informace

Vzdělání a akademická kvalifikace

2010: doc. obor andragogika, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce: Znalostní společnost a neoinstutucionální přístup ke vzdělávání 

2004: Ph.D. obor sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce: Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii

1997: Mgr. obor sociologie - andragogika, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, diplomová práce: Kulturní kapitál firmy

Přehled zaměstnání

2014 - (dosud): docent katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci.

2010 - 2014: docent Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

2004 - 2010: odborný asistent PdF UP v Olomouci

1998 - 2004: asistent PdF UP v Olomouci

1997 - 1998: manager kvality CATV spol. s r.o. Prostějov

1992 - 1997: studium sociologie a andragogiky na FF UP v Olomouci

1991 - 1992: pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže na Vápenici v Prostějově

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Dopita, Miroslav, & Poláchová Vašťatková, Jana. (2017). Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia Paedagogica, 22(1), s. 37-54.

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav, Kantorová, Jana, & Skopalová, Jitka. (2017). Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel der Tschechischen Republik. In Schumbarth, Wilfried, Mauermeister, Sylvi, Seidel, Andreas (Hrsg.). Studium nach Bologna. Befunde und Positionen (s. 263-284). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav, Urbanovská, Eva. (2017). Ethical Aspects of Communication in the Academic Environment. Communications,19(1),  pp. 81-85. (autorský podíl 33 %)

Dopita, Miroslav, Poláchová Vašťatková, Jana, & Šupplerová, Markéta. (2016). Changes of Aims of the Czech Compulsory School Education. In Fazlagić, Jan, & Erkol, Arif. (eds). Images of Intellectual Capital (pp. 168-179). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (autorský podíl 60 %)

Dopita, Miroslav. (2016). Sociologie dětství. In Průcha, J. a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků (s. 23-27).Praha: Wolters Kluwer.

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav, Cabanová, Vlasta. (2015). Communication in the Academic Environment and Its Influence on Organizational Climate of Universities. Media, Culture and Public Relations, Vol. 6, No. 2, pp. 119-127. (autorský podíl 40 %).

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav. (2015). Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 8–29. (autorský podíl 50 %).

Dopita, Miroslav. (2015). Trendy vzdělávání dospělých v hypermoderní době. In Gigalová, Veronika a kol. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti (s. 20-29). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Dopita, M., & Starnawski, M. (2015). Funkce školy pohledem představitelů škol na lokální úrovni. In Poláchová Vašťatková, J., Rudnicki, P. et al. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989 (s. 115-130.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (75 % autorský podíl).

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav. (2014). Výzkum organizačního klimatu fakult. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, roč. 22, č. 2, s. 50-62. (autorský podíl 50 %).

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav, Kantorová, Jana, Skopalová, Jitka, Chvál, Martin. (2013). Organizační klima fakult připravujících učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  (25 % autorský podíl).

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav. (2013). Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. In Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav et al. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult (s. 9-20). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. (autorský podíl 50 %).

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav. (2013). Academic Environment of Universities and Teacher Training Faculties in the Czech Republic. In Wiktor Żłobicki (red.). Współcezna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Tom 1. (Contemporary education space. Genesis, transformation, new meanings. Volume 1) (pp. 323-334). Krakow: Impuls. (50 % autorský podíl)

Dopita, Miroslav. (2013). Changes in Czech Higher Education after 1989. In Rudnicki, Pawel, Starnawski, Marcin, Nowak-Dziemianowicz, Miroslawa a kol. Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989 (s. 107-118). Wroclaw: Wydawnictwo naukowe Dolnośląskej Szkoły Wyższej, 2013.

Dopita, Miroslav. (2013). Recepce díla Pierra Bourdieua v české/slovenské sociologii. In Tížik, Miroslav. (ed.). Pierre Bourdieu ako išpirácia pre sociologický výskum (s. 277-295). Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013.

Grecmanová, Helena, Dopita, Miroslav. (2013). The Context of Higher Education in the Czech Republic. In David, Zdeněk Mikuláš, Dalibor (eds.). Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences SVU and Its Role in the Era of Globalisation: Transatlantic Collaboration, Innovation and Preservation. Selected Papers. Volume 2 (pp. 248-264). Highland Park, NJ, 2013. (autorský podíl 50 %)

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: