Bakalářské studium oboru Andragogika v profilaci na personální management (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout teoretické znalosti o andragogické, sociologické a psychologické problematice lidských zdrojů v hospodářské praxi, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru. Studium je orientováno i na formování specifických dovedností, které absolvent může uplatnit při výběru, motivování, vedení a hodnocení pracovníků ve firmě. 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni nižšího a středního managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na personální rozvoj, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu. 

Přijímací zkouška

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky dostupné na internetové adrese www.upol.cz do konce února.

STUDIJNÍ PROGRAM

bakalářského kombinovaného studia

ANDRAGOGIKA V PROFILACI NA PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (2016/2017)

Ročník

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1.    ročník

 

 

Andragogický proseminář

9

z

Úvod do andragogiky

9

z,zk

Základy managementu

9

z,zk

Právo pro andragogy I.

9

z,zk

Úvod do psychologie

9

z, zk

Úvod do sociologie

9

z,zk

Právo pro andragogy II.

9

z,zk

Základy tržní ekonomie

9

z, Zk

Řízení podnikového hospodářství VD

9

K

Projektový management VD

9

K

2.    ročník

 

 

Organizační chování

9

z, zk

Obecná sociologie

9

z, zk

Sociologický výzkum pro andragogy

9

K

Právo pro andragogy III. (pracovní právo)

9

z, zk

Řízení lidských zdrojů

9

z,zk

Efektivní komunikace

9

z

Firemní vzdělávání

9

z, zk

Psychologie osobnosti

9

z,zk

Organizační klima

9

z, Zk

Metodika odborného textu

9

z

Psychologie v personálním řízení VD

9

K

Úvod do teorií vzdělávání dospělých VD

9

K

Gender studies VD

9

K

3.    ročník

 

 

Andragogika

9

z, zk

Sociologie organizace

9

z, zk

Sociální psychologie

9

z, zk

Projektování vzdělávání akce

9

z, zk

Evaluace vzdělávací akce

9

z, Zk

Sociální politika pro personální manažery

9

z, zk

Seminář k BDP/Ukončení BDP

4

z

Manažerská psychologie VD

9

K

Úvod do metodologie vědy VD

9

K

Poradenský vztah VD

9

K

Vybrané problémy sociální politiky VD

9

K

Andragogický koncept poradenství VD

9

K

Koučování VD

9

K

Zk – zkouška K – kolokvium z – zápočet VD – volitelná disciplína

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Zahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 11. 16, vytvořeno: 27. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: