Obor sociologie

Povinné předměty – Bc.

KSA/MKTV1

2011

Metody kvantitativního scg výzkumu - S

3

Ko

2+0+0

1

ZS

KSA/SGP1

2011

Sociologický proseminář 1 -S

4

Zp

0+0+2

1

ZS

KSA/SVP

2011

Společenskovědní paradigmata - S

4

Zk

2+0+0

1

ZS

KSA/ZSKA

2011

Zákl. soc. a kultur. antropologie - S

3

Ko

2+0+0

1

ZS

KSA/ZDEM

2011

Základy demografie - S

3

Zk

2+0+0

1

ZS

KSA/MKTV2

2011

Metody kvantitativního scg výzkumu - S

4

Zk+

2+1+0

1

LS

KSA/SGP2

2011

Sociologický proseminář 2 - S

4

Zp

0+0+2

1

LS

KSA/USCG

2011

Úvod do sociologie - S

2

Zk

2+0+0

1

LS

KSA/ZST

2011

Základy statistiky - S.

3

Zk+

1+1+0

1

LS

KSA/OSG1

2011

Obecná sociologie 1 - S

6

Ko

2+0+0

2

ZS

KSA/SAD

2011

Statistická analýza dat (STATISTICA)- S

6

Zk+

2+2+0

2

ZS

KSA/DST1

2011

Dějiny scg teorií 19. stol. - S

6

Ko

2+0+0

2

LS

KSA/OSG2

2011

Obecná sociologie 2 - S

6

Zk

2+0+0

2

LS

KSA/DST21

2011

Dějiny scg teorií 20. stol. - S

6

Ko

2+0+0

3

ZS

KSA/DST22

2011

Dějiny scg teorií 20. stol. - S

6

Zk

2+0+0

3

LS

 

Povinné předměty – Mgr.

KSA/INVP1

2011

Integrované výzkumné postupy - S

4

Ko+

1+1+0

1

ZS

KSA/PRMOD

2011

Proměny modernity - S

4

Zk

2+0+0

1

ZS

KSA/INVP2

2011

Integrované výzkumné postupy - S

4

Zk+

1+1+0

1

LS

KSA/TMSG1

2011

Teorie a metoda v sociologii 1 - S

4

Ko

2+0+0

2

ZS

KSA/TMSG2

2011

Teorie a metoda v sociologii 2 - S

4

Zk

2+0+0

2

LS

 

Volitelné předměty – Bc.

KSA/INTS1

2011

Interdisciplinární seminář - S

2

Zp

0+0+2

2

ZS

KSA/NAS

2011

Naše společnost - S.

3

Zp

0+0+2

2

ZS

KSA/SOSG

2011

Seminář k obecné sociologii - S

2

Zp

0+0+2

2

ZS

KSA/SNAB

2011

Sociologie náboženství - S

2

Ko

2+0+0

2

ZS

KSA/SCGV

2011

Sociologie výchovy - S

2

Ko+

1+0+1

2

ZS

KSA/INTS2

2011

Interdisciplinární seminář - S

2

Ko

0+0+2

2

LS

KSA/SBPS

2011

Seminář k bakalářské práci*2) - S

10

Zp

0+0+0

3

 

KSA/SOPR

2011

Sociologická praxe - S.

3

Zp

0+40S+0

3

 

KSA/PESE

2011

Politické elity ve střední Evropě - S

2

Zk+

1+0+1

3

ZS

KSA/SDST

2011

Seminář k dějinám scg teorií - S

2

Zp

0+0+2

3

ZS

KSA/SCEK

2011

Ekonomická sociologie - S

2

Zk+

1+0+1

3

LS

KSA/NSD

2011

Nátlakové skupiny a dem. - S

2

Zk+

1+0+1

3

LS

KSA/UDM

2011

Úvod do teorie migrace - S

3

Zk+

2+0+0

3

LS

 

Volitelné předměty – Mgr.

KSA/DS1

2011

Didaktika společenských věd** - S.

2

Zp

0+2+0

1

ZS

KSA/GEST

2011

Genderová studia - S

4

Ko

2+0+0

1

ZS

KSA/SPID

2011

Sociálně politické ideologie - S

4

Ko

2+0+0

1

ZS

KSA/SCK1

2011

Sociologie kultury 1 - S

4

Ko+

1+0+1

1

ZS

KSA/SCGPR

2011

Sociologie práce - S

4

Ko+

1+0+1

1

ZS

KSA/STAD

2011

Specifické techniky analýzy dat - S

4

Zp

0+2+0

1

ZS

KSA/ZPHS

2011

Základní problémy hist. scg - S

4

Zk

2+0+0

1

ZS

KSA/DS2

2011

Didaktika společenských věd** - S.

2

Zk

0+2+0

1

LS

KSA/ETN

2011

Etnicita a etnické skupiny - S

4

Zk+

1+0+1

1

LS

KSA/MAVS

2011

Management veřejné sféry - S

2

Zk+

1+0+1

1

LS

KSA/SDEV

2011

Sociální deviace - S.

2

Zk

2+0+0

1

LS

KSA/SOKR

2011

Sociální konstrukce reality - S

2

Ko

0+0+2

1

LS

KSA/SCK2

2011

Sociologie kultury 2 - S

4

Zk+

1+0+1

1

LS

KSA/SCGPO

2011

Sociologie podniku - S

4

Ko+

1+0+1

1

LS

KSA/SCPL

2011

Sociologie politiky - S

4

Zk

2+0+0

1

LS

KSA/VPSN

2011

Vývoj, probl. a repr. soc. náb. - S

4

Zk

2+0+0

1

LS

KSA/VYZS

2011

Výzkumný seminář - S

4

Zp

0+0+2

1

LS

KSA/SDPS

2011

Seminář k diplomové práci*2) - S.

10

Zp

0+0+0

2

 

KSA/FTP

2011

Filozofie a teorie politiky* - S

4

Ko

2+0+0

2

ZS

KSA/SOMI

2011

Sociologie migrace - S

2

Zk+

1+0+1

2

ZS

KSA/TEMU

2011

Teorie multikulturalismu - S

2

Ko+

1+0+1

2

ZS

KSA/TSK

2011

Teorie spotřební kultury - S

4

Zk+

1+0+1

2

ZS

KSA/SCGZP

2011

Sociologie životního způsobu - S

4

Zk+

1+0+1

2

LS

KSA/TEGL

2011

Teorie globalizace - S

2

Ko

1+0+1

2

LS

 

Předměty státní závěrečné zkoušky – Bc.

KSA/DSTST

2011

Dějiny sociologických teorií 19. a 20. s

0

Szv

0+0+0

3

KSA/MSVST

2011

Metody a techniky sociologického výzkumu

0

Szv

0+0+0

3

KSA/OSGST

2011

Obecná sociologie

0

Szv

0+0+0

3

KSA/SZZSB

2011

Státní závěrečná zkouška ze sociologie

0

Zv

0+0+0

3

 

Předměty státní závěrečné zkoušky – Mgr.

KSA/SDEST

2011

Sociální deviace**

0

Szv

0+0+0

2

KSA/SKST

2011

Sociologie kultury**

0

Szv

0+0+0

2

KSA/SOMST

2011

Sociologie migrace**

0

Szv

0+0+0

2

KSA/SPST

2011

Sociologie politiky**

0

Szv

0+0+0

2

KSA/SPPST

2011

Sociologie práce a podniku**

0

Szv

0+0+0

2

KSA/SZZSM

2011

Státní závěrečná zkouška ze sociologie

0

Zv

0+0+0

2

KSA/TMSST

2011

Teorie a metoda v sociologii

0

Szv

0+0+0

2

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 6. 11. 11, vytvořeno: 23. 6. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: