Antropologické perspektivy 2016

Prezentační workshop "Antropologické perspektivy 2016" se uskutečnil ve středu 30. listopadu 2016 v posluchárně 3.23 na třídě Svobody 26 (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).

Pořadatelem "Antropologických perspektiv 2016" byla Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, sekce kulturní antropologie.

"Antropologické perspektivy 2016" přinesly veřejné prezentace a diskuze nad projekty a výzkumy probíhajícími v rámci sekce kulturní antropologie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Klíčovým tématem prezentací a diskuzí byla obsahová, teoretická a metodologická stránka probíhajících kulturně antropologických výzkumů a projektů.

Kromě prezentujících se akce zúčastnili a do diskuzí nad prezentacemi zapojili studenti a studentky oborů Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a další hosté.

Program "Antropologických perspektiv 2016" 

  • Martin SOUKUP: „Neznali jsme sůl a rostla tu jen tráva“

  • Blanka KISSOVÁ: Životní strategie žen v sex byznysu

  • Monika ABRHÁMOVÁ: Možnosti studia identity prostřednictvím vizuálně antropologických metod

  • Daniel TOPINKA: Češi v Chicagu: příběh asimilace

  • Jaroslav ŠOTOLA a Mario Rodríguez POLO: Etnografie sociální mobility: Etnicita, dominance, bariéry – představení připravované knihy

  • Michal PROKEŠ: Náboženství na východním Slovensku: nástroj inkluze?

  • Barbora NOHLOVÁ:  „The Tree Kangaroo Conservation Project“: mechanismy fungování a selhávání konzervačních projektů na Papui – Nové Guinei

  • Kateřina MILDNEROVÁ: Prezentace výzkumů z oblasti etnologie Afriky (2008-2016)

  • Martina MAŤAŠKOVÁ: Spolky krajanov v zahraničí

  • Jakub  HAVLÍČEK:  Náboženství a školství v České republice pohledem antropologie vzdělávání

 

 

To top

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 2. 17, vytvořeno: 23. 2. 17,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: