Formuláře a předpisy

Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci naleznete zde.

Disciplinární řád FF UP naleznete zde.

Další směnice a formuláře naleznete na http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/smernice-a-formulare

Směrnice

Směrnici upravující postup obhajob práce naleznete zde.

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 16. 3. 17, vytvořeno: 27. 7. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: