Obhájené práce oboru sociologie

Disertační práce

Tomáš Karger - Produkce vědění ve vývoji open source softwaru - 2015 (http://theses.cz/id/z5g6je/karger-dizertace-anotace.pdf)

Jiří Horák - Aliance "trůnu a oltáře" jako významný faktor procesu sekularizace a případ českých zemí 19. století - 2014 (http://theses.cz/id/tai5lk/disertace_14.pdf)

Jan Kalenda - Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická
syntéza - 2013 (http://theses.cz/id/e3z9az/00160486-807364208.pdf)

Pavlína Valouchová - Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu - 2012 (http://theses.cz/id/uhbtpm/00160505-200542956.pdf)

Daniel Topinka - Integrace muslimů do české společnosti - 2008

Pavel Zahrádka - Vysoké versus populární umění - 2008

Miroslav Dopita - Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii - 2004

Marek Lapčík - Diskursivní strategie v TV zpravodajství - 2002

Rigorózní práce

Vojtěch Bednář - Interpretace veřejné a privátní sféry v kontroverzích aktérů a masových médií - 2009

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 25. 5. 16, vytvořeno: 11. 10. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: