Aktuality

DODATEČNÉ výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

proběhne pro studenty naší katedry ve středu 3. října 2018 od 13.00 hodin v místnosti 4.23 na KSA na tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc (pokud s tím bude daná katedra souhlasit, je možné vycestovat i přes smlouvu jiné katedry, viz výběrová řízení jiných kateder, stejně tak se mohou výběrového řízení na KSA zúčastnit i studenti jiných kateder).

Výběrová komise se s vámi sejde ve složení: Pavel Veselský, Martin Fafejta a Jaroslav Šotola.

Studenti, kteří se cítí být těmito možnostmi osloveni, nechť se do úterý 2. říjnapřihlásí do výběrového řízení zde:

http://www.erasmusplus.upol.cz/

Svůj zájem zároveň potvrďte na email: pavel.veselsky(at)upol.cz, včetně upřesnění univerzity/katedry, na které by chtěli svůj studijní pobyt absolvovat (případně napíší o ochotě být  náhradníkem, či pořadí zájmu, pokud uvažují o více katedrách) a k emailu přiložte (vše v českém jazyce):

a) krátké CV (s detailními informacemi o svých jazykových schopnostech)

b) spíš kratší, ale výstižný motivační dopis

c) v případě studenta, který nestuduje na naší katedře, i doporučující dopis učitele dané katedry

V příštím v akademickém roce (2018/2019) bude možné studovat na následujících katedrách/ pracovištích: 

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

(subject area: Sociology and Cultural Study)

3 studenti

vyučovací jazyky: italština, angličtina

kontakt: http://www.spsc.uniroma1.it/en

 

Université Catholique de Lille, School of Social Work

(subject area: social work and counselling)

3 studenti

vyučovací jazyky: francouzština, angličtina

kontakt: http://www.univ-catholille.fr/our-academic-departements/social-work.asp

 

University of Turku, Cultural studies, Comparative religion

(subject area: comparative religion)

3 studenti

vyučovací jazyky: finština, angličtina

kontakt: http://www.utu.fi/en/units/hum/units/comparative-religion/Pages/home.aspx

 

 

University of Graz, Department of Sociology

(subject area: sociology)

2 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://soziologie.uni-graz.at

 

University of Eastern Finland (Kuopio), Department of Social Sciences

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, finština

kontakt: http://www.uef.fi/en/studies/home

 

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, culture e religioni

(subject area: religion and theology)

1 student

vyučovací jazyky: italština, angličtina

kontakt: http://www.dipscr.uniroma1.it

 

Justus Liebig University Giessen, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://www.uni-giessen.de/cms

 

University of Maribor, Faculty of Arts

(subject area: education science, sociology and cultural studies)

2 studenti za každou oblast a stupeň studia

vyučovací jazyky: angličtina

kontakt: http://www.ff.um.si/?language_id=1

 

Saarbrücken, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

(subject area: social work and counselling)

3 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: https://www.htwsaar.de/sowi 

 

Jagiellonian University in Krakow, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: anthropology)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

http://www.etnologia.uj.edu.pl/en_GB/

 

Balikesir University, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

5 studentů

vyučovací jazyky: angličtina, turečtina

kontakt: http://ebs.balikesir.edu.tr/

 

 

 

Vilnius University, Faculty of Philosophy

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: litevština, angličtina

kontakt: http://www.fsf.vu.lt/en/structure/departments/department-of-philosophy

 

University of Debrecen, Humanities - Andragogy

(subject area: education)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://www.unideb.hu/portal/en

 

Universitas Opoliensis, Faculty of History and Pedagogy, Institute of Sociology

(subject area: education)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uni.opole.pl/en/page/649/institute-of-sociology

 

Klaipeda University, Education Sciences

(subject area: education science)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň, 1 doktorský stupeň)

vyučovací jazyky: ruština, litevština (jen velmi omezeně angličtina)

kontakt: http://www.ku.lt/en/

 

University of Aplied Sciences in Nysa

(subject area: fine arts)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň)

vyučovací jazyky: polština, angličtina

kontakt: http://www.universitynysa.cn/index.php

 

University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

kromě 2 studentů 'for studies' také 2 studenti 'for traineeships'

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/en/

 

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education

(subject area: education)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, slovenština

kontakt: https://www.ukf.sk/en/faculty-of-education

 

West University of Timișoara, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, rumunština

kontakt: http://www.uvt.ro/en/

 

 

 

University of Prešov, Institute of Roma Studies

(subject area: ethnology, anthropology)

2 studenti

vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/pracoviska/urs

 

University of Warsaw, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: social and behavioral sciences)

4 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/en/homepage

 

University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources Development

(subject area: adult education, sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://pte.hu/?language=en

 

University of Rzeszów, Institute of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.ur.edu.pl/en

 

University of Prešov, Department of Andragogy

(subject area: training of teachers at basic levels - andragogy)

2 studenti

vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/en/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr

 

Katovice, Instytut socjologii

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.us.edu.pl/

 

University of SS Cyril and Methodius in Trnava, Dpt. of Ethnology and World Studies

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, slovenština

kontakt: http://www.ucm.sk/en/faculty-of-arts/

 

University of Lower Silesia (Wroclaw), Faculty of Education

(subject area: education)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uls.edu.pl/university-of-lower-silesia/about-uls/

 

Budeme se těšit na setkání.

Za členy výběrové komise

Pavel Veselský

 

Sledujte stránku http://www.ksoc.upol.cz/zahranici.html a facebookovou stránku KSA pro informace o aktuálních možnostech studia v zahraničí!

Aktuální nabídky studia v zahraničí:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/
(na této stránce je možné přihlásit se k odběru aktualit e-mailem).

 

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková, mail: j.horakova@remove-this.upol.cz, Kateřinská 17, dveře 4.07, tel. 585 633 014.

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-cesty/


2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů 
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

3. Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí (seznam najdete v záložce Kontakty na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy).

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: 
Pavel Veselský, Ph.D., email: pavel.veselsky(at)upol.cz

 

 

Seznam smluv Erasmus+ na KSA

Naše katedra v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s následujícími pracovišti:

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

(subject area: Sociology and Cultural Study)

3 studenti

vyučovací jazyky: italština, angličtina

kontakt: http://www.spsc.uniroma1.it/en


Université Catholique de Lille, School of Social Work

(subject area: social work and counselling)

3 studenti

vyučovací jazyky: francouzština, angličtina

kontakt: http://www.univ-catholille.fr/our-academic-departements/social-work.asp


University of Turku, Cultural studies, Comparative religion

(subject area: comparative religion)

3 studenti

vyučovací jazyky: finština, angličtina

kontakt: http://www.utu.fi/en/units/hum/units/comparative-religion/Pages/home.aspx


University of Graz, Department of Sociology

(subject area: sociology)

2 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://soziologie.uni-graz.at

 
University of Eastern Finland (Kuopio), Department of Social Sciences

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, finština

kontakt: http://www.uef.fi/en/studies/home

 
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, culture e religioni

(subject area: religion and theology)

1 student

vyučovací jazyky: italština, angličtina

kontakt: http://www.dipscr.uniroma1.it

 
Justus Liebig University Giessen, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: http://www.uni-giessen.de/cms

 
University of Maribor, Faculty of Arts

(subject area: education science, sociology and cultural studies)

2 studenti za každou oblast a stupeň studia

vyučovací jazyky: angličtina

kontakt: http://www.ff.um.si/?language_id=1

 
Saarbrücken, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

(subject area: social work and counselling)

3 studenti

vyučovací jazyky: němčina, angličtina

kontakt: https://www.htwsaar.de/sowi 

 
Jagiellonian University in Krakow, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: anthropology)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

http://www.etnologia.uj.edu.pl/en_GB/

 
Balikesir University, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

5 studentů

vyučovací jazyky: angličtina, turečtina

kontakt: http://ebs.balikesir.edu.tr/


Vilnius University, Faculty of Philosophy

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: litevština, angličtina

kontakt: http://www.fsf.vu.lt/en/structure/departments/department-of-philosophy

 
University of Debrecen, Humanities - Andragogy

(subject area: education)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://www.unideb.hu/portal/en

 
Universitas Opoliensis, Faculty of History and Pedagogy, Institute of Sociology

(subject area: education)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uni.opole.pl/en/page/649/institute-of-sociology

 
Klaipeda University, Education Sciences

(subject area: education science)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň, 1 doktorský stupeň)

vyučovací jazyky: ruština, litevština (jen velmi omezeně angličtina)

kontakt: http://www.ku.lt/en/

 
University of Aplied Sciences in Nysa

(subject area: fine arts)

3 studenti (1 bakalářský stupeň, 1 magisterský stupeň)

vyučovací jazyky: polština, angličtina

kontakt: http://www.universitynysa.cn/index.php

 
University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

kromě 2 studentů 'for studies' také 2 studenti 'for traineeships'

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/en/

 
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education

(subject area: education)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, slovenština

kontakt: https://www.ukf.sk/en/faculty-of-education

 
West University of Timișoara, Department of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, rumunština

kontakt: http://www.uvt.ro/en/

 
University of Prešov, Institute of Roma Studies

(subject area: ethnology, anthropology)

2 studenti

vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/pracoviska/urs


University of Warsaw, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

(subject area: social and behavioral sciences)

4 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/en/homepage

 
University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources Development

(subject area: adult education, sociology and cultural studies)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, maďarština

kontakt: http://pte.hu/?language=en

 
University of Rzeszów, Institute of Sociology

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.ur.edu.pl/en

 
University of Prešov, Department of Andragogy

(subject area: training of teachers at basic levels - andragogy)

2 studenti

vyučovací jazyky: slovenština, angličtina

kontakt: http://www.unipo.sk/en/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr

 
Katovice, Instytut socjologii

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.us.edu.pl/

 
University of SS Cyril and Methodius in Trnava, Dpt. of Ethnology and World Studies

(subject area: sociology and cultural studies)

2 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, slovenština

kontakt: http://www.ucm.sk/en/faculty-of-arts/

 
University of Lower Silesia (Wroclaw), Faculty of Education

(subject area: education)

3 studenti

vyučovací jazyky: angličtina, polština

kontakt: http://www.uls.edu.pl/university-of-lower-silesia/about-uls/

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 19. 9. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: