Bakalářské studium oboru Andragogika v profilaci na personální management (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout teoretické znalosti o andragogické, sociologické a psychologické problematice lidských zdrojů v hospodářské praxi, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru. Studium je orientováno i na formování specifických dovedností, které absolvent může uplatnit při výběru, motivování, vedení a hodnocení pracovníků ve firmě. 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni nižšího a středního managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na personální rozvoj, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu. 

Přijímací zkouška

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky dostupné na internetové adrese www.upol.cz do konce února.

STUDIJNÍ PROGRAM

bakalářského kombinovaného studia

ANDRAGOGIKA V PROFILACI NA PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (2016/2017)

Ročník

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1.    ročník

 

 

Andragogický proseminář

9

z

Úvod do andragogiky

9

z,zk

Základy managementu

9

z,zk

Právo pro andragogy I.

9

z,zk

Úvod do psychologie

9

z, zk

Úvod do sociologie

9

z,zk

Právo pro andragogy II.

9

z,zk

Základy tržní ekonomie

9

z, Zk

Řízení podnikového hospodářství VD

9

K

Projektový management VD

9

K

2.    ročník

 

 

Organizační chování

9

z, zk

Obecná sociologie

9

z, zk

Sociologický výzkum pro andragogy

9

K

Právo pro andragogy III. (pracovní právo)

9

z, zk

Řízení lidských zdrojů

9

z,zk

Efektivní komunikace

9

z

Firemní vzdělávání

9

z, zk

Psychologie osobnosti

9

z,zk

Organizační klima

9

z, Zk

Metodika odborného textu

9

z

Psychologie v personálním řízení VD

9

K

Úvod do teorií vzdělávání dospělých VD

9

K

Gender studies VD

9

K

3.    ročník

 

 

Andragogika

9

z, zk

Sociologie organizace

9

z, zk

Sociální psychologie

9

z, zk

Projektování vzdělávání akce

9

z, zk

Evaluace vzdělávací akce

9

z, Zk

Sociální politika pro personální manažery

9

z, zk

Seminář k BDP/Ukončení BDP

4

z

Manažerská psychologie VD

9

K

Úvod do metodologie vědy VD

9

K

Poradenský vztah VD

9

K

Vybrané problémy sociální politiky VD

9

K

Andragogický koncept poradenství VD

9

K

Koučování VD

9

K

Zk – zkouška K – kolokvium z – zápočet VD – volitelná disciplína

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 11. 16, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: