Historie katedry

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie oficiálně vznikla v roce 1990 rekonstrukcí někdejších kateder aplikované sociologie, výchovy a vzdělávání dospělých a teorie a organizace kulturní práce. Její profil utvořil zakladatel doc. PhDr. Vladimír Jochmann spojením dvou blízkých oborů – sociologie a andragogiky.

Pojetí oboru andragogika je specifické nejen v českém, ale i evropském měřítku. Vladimír Jochmann již v 60. letech minulého století koncipoval studijní obor andragogiky jako vědy o výchově a vzdělávání dospělých, ale současně jako vědy o péči o dospělého člověka. Péči přitom chápal velmi široce – jako soubor aktivit pomáhajících dospělému v jeho kulturním, profesním, rodinném i osobním životě. Jeho pojetí „pedagogiky dospělých“ se postupně vlivem vnějších politických okolností v důsledku normalizace postupně proměnilo v obor výchova a vzdělávání dospělých. I v tomto oboru přesto zůstaly základní rysy Jochmanovy koncepce: provázání s opěrnými vědami, zejména se sociologií a psychologií, a rovněž i profilování do oblasti personální práce a sociálního poradenství.

Od ledna roku 1990, kdy na poradě bývalých kateder výchovy a vzdělávání dospělých z Olomouce, Prahy, Bratislavy a Prešova Vladimír Jochmann poprvé navrhl označení studijního a vědního oboru pojmem andragogika, se olomoucké pracoviště stalo jedním z nejprogresivnějších výzkumných pracovišť v daném oboru.

Vladimír Jochmann stál rovněž u zrodu distančního vzdělávání na olomoucké univerzitě. Počátkem 90. let založil Středisko distančního vzdělávání FF UP, které jako jedno z prvních pracovišť v republice nabízelo možnost kombinovaného studia, nejprve v oboru sociologie, od 1994 i v oboru andragogika. Z tohoto střediska vznikl Institut celoživotního vzdělávání FF UP, který vedle projektových aktivit zajišťuje výuku v kombinované formě studia pro téměř 1500 studentů.

Až do roku 2000 bylo studium andragogiky na Katedře sociologie a andragogiky profilováno do čtyř oblastí – vzdělávání dospělých, personální práce, sociální práce a kulturní práce. Sociologie od samého počátku měla studijní plán neprofilovaný, ale přesto se svým obsahem stala hlavní opěrnou vědou a metodologickou oporou studia andragogiky.

Po rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň byly na magisterském navazujícím studiu andragogiky zahrnuty dvě klíčové profilace – řízení lidských zdrojů a sociální práce. Vzdělávání dospělých, jako hlavní nástroj rozvoje lidských zdrojů, bylo zařazeno do bakalářského stupně studia.

Od roku 2009 se katedra rozšířila o další studijní obor – kulturní antropologii. Olomoucké pojetí kulturní antropologie je velmi blízké specifickému zaměření sociální práce na práci s kulturními minoritami, sociálně marginalizovanými a exkludovanými lidmi.

Součástí katedry je rovněž Kabinet interkulturních studií, který vznikl jako následnické pracoviště projektu romského vzdělávání založeném Zdeňkou Jařabovou v 90. letech minulého století. Od roku 2011 zde pracuje Laboratoř sociálněvědních výzkumů, která vznikla jako výsledek projektu podpořeného ESF.

Na Katedře sociologie a andragogiky byly položeny základy současné koncepce zájmového vzdělávání dospělých v podobě univerzity třetího věku a Pampaedie, školy zájmového vzdělávání, nabízející tisícům zájemcům pestrou nabídku workshopů, kurzů i přednáškových cyklů.

 

Nahoru

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 15. 1. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: