Zkušenosti vašich spolužáků z Erasmus+ pobytů

Videa najdete na YOUTUBE

LAST MINUTE CALL - ERASMUS+

Díky spolupráci s Katedrou geografie PřF UP se mohou naši studenti přihlásit dodatečně přihlásit do výběrového řízení Erasmus+

Deadline pro přihlášky je momentálně nastavený na pondělí 18. března s tím, že výběrové řízení se uskuteční v úterý 19. března od 13.30 u na Katedře geografie (17. listopadu 12, místnost 2.026).
Všechny důležité informace studenti najdou v systému erasmusplus.upol.cz. Seznam pracovišť, na která je možné vycestovat, je také zde: www.ksoc.upol.cz/fileadmin/ksa/zahranicni-mobility/A_GRAZ01.pdf

Pro naše studenty by mohla být obzvláště zajímavá Univerzita v Sarajevu, kde je možné studovat přímo sociologii (za motivátor snad lze považovat i stipendium 700 EUR/měsíc + proplacení cesty až do výše dalších 275 EUR - s takovým stipendiem lze jistě královsky studovat, neboť se jedná přibližně o dvojnásobek tamní průměrné mzdy).

 

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková, mail: j.horakova@remove-this.upol.cz, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/

2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů 
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

Další informace na: https://iro.upol.cz

3. Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: 
Pavel Veselský, Ph.D., email: pavel.veselsky(at)upol.cz

 

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 14. 3. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: