Olomoucká religionistická konference, 2. ročník

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na

Olomouckou religionistickou konferenci, 2. ročník

konanou pod záštitou České společnosti pro religionistiku

ve dnech 20.  ̶  21. 9. 2017 

Místo konání konference:

Kaple Božího těla, Umělecké Centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, Olomouc)

INFORMATION ON THE CONFERENCE IN ENGLISH 

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

Konference je rozdělena do dvou hlavních tematických sekcí:

A. Interdisciplinární sekce o magii a čarodějnictví (20. září 2017)

Mezinárodní interdisciplinární sekce poskytne prostor pro setkání vědců bádajících o čarodějnictví, magii, vampyrismu a dalších příbuzných tématech. Téma bude pojednáno v kontextu jak evropské historie, tak kulturní antropologie zkoumající proměny těchto tradičních religiozit v současném světě, zvláště pak v subsaharské Africe. Akce vybízí k účasti odborníky z oblasti medievalistiky, regionální historie, sociální a kulturní antropologie, religionistiky a folkloristiky, kteří jsou otevřeni vzájemné diskuzi a hledání ideových paralel napříč vědními obory, teoretickými přístupy a kulturními areály. Sekce je rozdělena do dvou panelů - historického panelu s jednacími jazyky němčinou a češtinou (simultánní tlumočení zajištěno) a antropologického panelu v anglickém jazyce (bez tlumočení).

Hlavní přednášející historického panelu: Univ. Doz. Manfred Tschaikner, Universität Wien

Hlavní přednášející antropologického panelu: dr. Isak Niehaus, Brunel University London


B. Všeobecná religionistická sekce (21.  září 2017)

Cílem všeobecné religionistické sekce je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé přístupy v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu, religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých kontextech. Konference umožňuje prezentovat výsledky výzkumu týkajících se náboženské situace v České a Slovenské republice, náboženství a spirituality v současném světě, aktuálních metodologických přístupů v oblasti studia náboženství, kritické reflexe dějin religionistického bádání. Jednacím jazykem religionistické sekce je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející: prof. Milan Kováč, Univerzita Komenského v Bratislavě

Hlavní přednášející: prof. Josef Kandert, Karlova Univerzita v Praze


Formát konference:

Svůj příspěvek můžete prezentovat formou přednášky s předpokládanou délkou 20 minut, po které bude následovat krátká diskuze.

Přihláška na konferenci:

V případě, že máte zájem se konference aktivně zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu tomas.bubik@upol.cz, v kopii na katerina.mildnerova@upol.cz

Přihláška ke stažení

Mezní termín pro zasílání přihlášek: 30. 6. 2017

Konferenční poplatek 1000 Kč pro aktivní účastníky (občerstvení formou banketu zahrnuto).

Instrukce k platbě konferenčního poplatku:

Standartní poplatek: 1000Kč /40 euro

Studentský poplatek: 800Kč/30 euro

Konferenční poplatek prosím uhraďte na bankovní účet

CZK účet: 19-1096330227/0100

EURO účet: 43-3855090287/0100

IBAN: CZ9801000000433855090287

SWIFT code: KOMBCZPPxxx

Variabilní symbol: 992103071 

Účastníci si sami hradí dopravu a ubytování.

Přípravný výbor zašle do 17. července 2017 všem přihlášeným podrobné informace o možnostech ubytování, lokaci konference, způsobu úhrady konferenčního poplatku a zařazení vybraných příspěvků do programu.Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle připravovaného časopisu e-Rhizome. 

Praktické informace o dopravě a ubytování ZDE

Výbor konference:


prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
PhDr. Petr Kreuz, Dr.

Oznámení o konferenci ke stažení

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 7. 17, vytvořeno: 3. 4. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: