Olomoucká religionistická konference, 2. ročník

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na

Olomouckou religionistickou konferenci, 2. ročník

konanou pod záštitou České společnosti pro religionistiku

ve dnech 20.  ̶  21. 9. 2017 

Místo konání konference:

Kaple Božího těla, Umělecké Centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, Olomouc)

INFORMATION ON THE CONFERENCE IN ENGLISH 

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

Konference je rozdělena do dvou hlavních tematických sekcí:

A. Interdisciplinární sekce o magii a čarodějnictví (20. září 2017)

Mezinárodní interdisciplinární sekce poskytne prostor pro setkání vědců bádajících o čarodějnictví, magii, vampyrismu a dalších příbuzných tématech. Téma bude pojednáno v kontextu jak evropské historie, tak kulturní antropologie zkoumající proměny těchto tradičních religiozit v současném světě, zvláště pak v subsaharské Africe. Akce vybízí k účasti odborníky z oblasti medievalistiky, regionální historie, sociální a kulturní antropologie, religionistiky a folkloristiky, kteří jsou otevřeni vzájemné diskuzi a hledání ideových paralel napříč vědními obory, teoretickými přístupy a kulturními areály. Sekce je rozdělena do dvou panelů - historického panelu s jednacími jazyky němčinou a češtinou (simultánní tlumočení zajištěno) a antropologického panelu v anglickém jazyce (bez tlumočení).

Hlavní přednášející historického panelu: Univ. Doz. Manfred Tschaikner, Universität Wien

Hlavní přednášející antropologického panelu: dr. Isak Niehaus, Brunel University London


B. Všeobecná religionistická sekce (21.  září 2017)

Cílem všeobecné religionistické sekce je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé přístupy v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu, religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých kontextech. Konference umožňuje prezentovat výsledky výzkumu týkajících se náboženské situace v České a Slovenské republice, náboženství a spirituality v současném světě, aktuálních metodologických přístupů v oblasti studia náboženství, kritické reflexe dějin religionistického bádání. Jednacím jazykem religionistické sekce je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející: prof. Milan Kováč, Univerzita Komenského v Bratislavě

Hlavní přednášející: prof. Josef Kandert, Karlova Univerzita v Praze


Formát konference:

Svůj příspěvek můžete prezentovat formou přednášky s předpokládanou délkou 20 minut, po které bude následovat krátká diskuze.

Přihláška na konferenci:

V případě, že máte zájem se konference aktivně zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu tomas.bubik@upol.cz, v kopii na katerina.mildnerova@upol.cz

Přihláška ke stažení

Mezní termín pro zasílání přihlášek: 30. 6. 2017

Konferenční poplatek 1000 Kč pro aktivní účastníky (občerstvení formou banketu zahrnuto).

Instrukce k platbě konferenčního poplatku:

Standartní poplatek: 1000Kč /40 euro

Studentský poplatek: 800Kč/30 euro

Konferenční poplatek prosím uhraďte na bankovní účet

CZK účet: 19-1096330227/0100

EURO účet: 43-3855090287/0100

IBAN: CZ9801000000433855090287

SWIFT code: KOMBCZPPxxx

Variabilní symbol: 992103071 

Účastníci si sami hradí dopravu a ubytování.

Přípravný výbor zašle do 17. července 2017 všem přihlášeným podrobné informace o možnostech ubytování, lokaci konference, způsobu úhrady konferenčního poplatku a zařazení vybraných příspěvků do programu.Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle připravovaného časopisu e-Rhizome. 

Praktické informace o dopravě a ubytování ZDE

Výbor konference:


prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
PhDr. Petr Kreuz, Dr.

Oznámení o konferenci ke stažení

Nahoru

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 7. 17, vytvořeno: 3. 4. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: