5. olomoucká sociologická konference

Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti

Olomouc, 22. – 23. října 2015

Ve dnech 22. a 23. října 2015 se na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci konala Pátá olomoucká sociologická podzimní konference, která byla věnována tématu Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti.
Konferenci zahájila proděkanka FF UP Mgr. Dana Bilíková. Na konferenci zaznělo 45 příspěvků a zúčastnilo se jí téměř 100 účastníků. Konferenci finančně podpořila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Grantová agentura České republiky (projekt 13-23870S/P404). Vedle Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci se na jejím pořádání podílela také Vysoká škola finanční a správní v Praze.
Výraznou črtou letošní olomoucké sociologické konference bylo propojení teoretických předpokladů s důkladným statistickým zpracováním dat. Příspěvky byly doprovázeny diskusí, v níž se objevila některá klíčová témata – interpretace Schwartzovy teorie základních hodnot, problém objektivity hodnot či mezigenerační proměny hodnot.
V přestávce čtvrtečního odpoledního jednání byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže Masarykovy české sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2014 Cena Miloslava Petruska.

Nahoru

Nahoru

Fotografie z konference I.

Nahoru

Fotografie z konference II.

Nahoru

5. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a Vysoká škola finanční a správní v Praze

si Vám dovolují oznámit, že uspořádají

pátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na téma:

Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti

Program konference najdete ZDE

Cílem tematické části konference je přispět k reflexi stavu a proměn hodnot a norem (nejen) české společnosti, dále k reflexi a obohacení teorie hodnot či metodologie jejich zkoumání.  Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na teorii hodnot či na reflexi metodologie jejich zkoumání upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckýchsociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.

Na konferenci uvítáme i studenty, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 22. 10. a v pátek 23. 10. 2015 v Olomouci.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 15.6. 2015 (přihláška níže).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 600 Kč.Studenti konferenční poplatek nehradí.

PŘIHLÁŠKU KE KONFERENCI LZE STÁHNOUT ZDE

Přípravný výbor konference zašle nejpozději do konce června 2015 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků do programu konference.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONFERENCE LZE STÁHNOUT ZDE

Přípravný výbor konference:

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

prof. Ing. František Zich, DrSc.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 30. 11. 15, vytvořeno: 25. 3. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: