Konference Dvě společnosti – dvě sociologie?

Ve dnech 17. – 19. října 2013 se v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci uskutečnila česko-slovenská sociologická konference nazvaná Dvě společnosti – dvě sociologie? Pořádaly ji Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci.

V prvním dni se odehrála studentská část konference. V podvečer téhož dne se konala diskuse členů ediční rady, představitelů nakladatelství a odborné veřejnosti o produkci Sociologického nakladatelství (SLON).

Druhý den konference se uskutečnila tematická část Dvě společnosti – dvě sociologie?, jejímž cílem bylo srovnat vývoj české a slovenské společnosti v posledních 20 letech a také vývoj obou národních sociologií. Odpoledne byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže Masarykovy české sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2012 Cena Miloslava Petruska. Večer se účastníci konference sešli na neformálním posezení ve vinárně U Dómu, jehož součástí bylo vítání knihy Ways of Life in the Late Modernity, kterou editovala pracovnice Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Helena Kubátová.

Poslední den setkání českých a slovenských sociologů v Olomouci se konala otevřená část konference.

 

Nahoru

Nahoru

Video z konference

Nahoru

Fotogalerie z konference

Nahoru

Dvě společnosti – dvě sociologie?

Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci si Vám dovolují oznámit,

že ve dnech 17. – 19. 10. 2013

uspořádali česko-slovenskou sociologickou konferenci 

 

Dvě společnosti – dvě sociologie?

 

Konference měla čtyři části:

1. Tematickou část, která se snažila odpovědět na následující otázky: Jaká je dnešní česká a slovenská společnost? Došlo v průběhu uplynulých dvaceti let existence dvou samostatných států k výrazné diferenciaci mezi českou a slovenskou společností? V čem tyto rozdíly spočívají? Jsou výrazem již dříve existujících a tradičně zakotvených rozdílů nebo jsou důsledkem rozdělení Československa? Existují i dnes společné prvky nebo trendy? Jaké mělo rozdělení dopady na českou a slovenskou sociologii? Má smysl v tomto kontextu hovořit o národních sociologiích (česká a slovenské)? Co brání vzájemné spolupráci? 

V této části konference byly upřednostňovány společné příspěvky českých a slovenských autorů (příklad ze sociologie rodiny: dva autoři – český a slovenský – vystihnou nejvýraznější rozdíly v rodinné situaci české a slovenské společnosti a popíší situaci sociologie rodiny v ČR a Slovensku). Délka společného příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut, délka samostatného příspěvku 15 minut.

2. Otevřenou část, která nebyla obsahově nijak určena a poslouží především k prohloubení vzájemné informovanosti mezi českou a slovenskou sociologickou obcí. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut.

3. Studentskou část, která nebyla tematicky ohraničena a byla primárně určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů/oborů sociologie popř. příbuzných oborů (např. sociální a kulturní antropologie, sociální práce apod.). Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut.

4. Prezentaci posterů. Pro jejich instalaci budete mít k dispozici desku s laminovaným povrchem o rozměru 70 krát 100 cm, orientovanou na výšku. Máte-li zájem vystavit svůj poster, zašlete prosím spolu s přihláškou na konferenci také abstrakt svého plánovaného posteru. K prezentaci posterů se mohou přihlásit také studenti.

 

 

 

Termín konání a doprovodné akce:

17. 10. 2013   

Studentská část (pravděpodobný čas zahájení v 10.30, bude upřesněno v programu).

SLON v sociologickém porcelánu: diskuse členů Ediční rady, představitelů nakladatelství a odborné veřejnosti o produkci Sociologického nakladatelství (SLON) (pravděpodobný čas zahájení 17.00, bude upřesněno v programu).

 

18. – 19. 10. 2013

Tematická a otevřená část, prezentace posterů (pravděpodobný čas zahájení 18. 10. v 10.00, čas ukončení 19. 10. ve 14.00; bude upřesněno v programu).

18. 10. ve 14.00: Slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže MČSS o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2012 Cena Miloslava Petruska.

18. 10. Večerní neformální posezení spojené s občerstvením.

 

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci (přesné místo oznámíme současně se zasláním programu konference)

Konferenční poplatek: nebude vybírán

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku a abstrakt svého příspěvku, nebo posteru, a to nejpozději 31. 5. 2013 (přihláška níže). Prosíme, aby se přihlásili i ti, kteří nechtějí na konferenci aktivně vystoupit, abychom mohli zajistit přiměřené prostory.

Máte-li zájem o zajištění ubytování, vyplňte v přihlášce rovněž kolonku zájem o ubytování. Jsme schopni zajistit ubytování v jednolůžkovém pokoji v ceně přibližně 500 Kč za 1 noc, ubytování nehradíme.

Přípravný výbor konference zašle do konce června 2013 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o zařazení vybraných příspěvků do programu konference, o ubytování a o plánovaném průběhu konference. 

 

 

Přípravný výbor konference:

  • doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (předseda MČSS)
  • PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
  • prof. PhDr. Jozef Matulník, Ph.D. (předseda SSS pri SAV)
  • prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
  • prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
  • PhDr. Alena Miltová, CSc.
  • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
  • Mgr. František Znebejánek, Dr.

 

 

Program ke stažení

Program ke stažení zde.

Nahoru

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 27. 3. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: