Konference Dvě společnosti – dvě sociologie?

Ve dnech 17. – 19. října 2013 se v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci uskutečnila česko-slovenská sociologická konference nazvaná Dvě společnosti – dvě sociologie? Pořádaly ji Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci.

V prvním dni se odehrála studentská část konference. V podvečer téhož dne se konala diskuse členů ediční rady, představitelů nakladatelství a odborné veřejnosti o produkci Sociologického nakladatelství (SLON).

Druhý den konference se uskutečnila tematická část Dvě společnosti – dvě sociologie?, jejímž cílem bylo srovnat vývoj české a slovenské společnosti v posledních 20 letech a také vývoj obou národních sociologií. Odpoledne byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže Masarykovy české sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2012 Cena Miloslava Petruska. Večer se účastníci konference sešli na neformálním posezení ve vinárně U Dómu, jehož součástí bylo vítání knihy Ways of Life in the Late Modernity, kterou editovala pracovnice Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Helena Kubátová.

Poslední den setkání českých a slovenských sociologů v Olomouci se konala otevřená část konference.

 

Nahoru

Nahoru

Video z konference

Nahoru

Fotogalerie z konference

Nahoru

Dvě společnosti – dvě sociologie?

Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci si Vám dovolují oznámit,

že ve dnech 17. – 19. 10. 2013

uspořádali česko-slovenskou sociologickou konferenci 

 

Dvě společnosti – dvě sociologie?

 

Konference měla čtyři části:

1. Tematickou část, která se snažila odpovědět na následující otázky: Jaká je dnešní česká a slovenská společnost? Došlo v průběhu uplynulých dvaceti let existence dvou samostatných států k výrazné diferenciaci mezi českou a slovenskou společností? V čem tyto rozdíly spočívají? Jsou výrazem již dříve existujících a tradičně zakotvených rozdílů nebo jsou důsledkem rozdělení Československa? Existují i dnes společné prvky nebo trendy? Jaké mělo rozdělení dopady na českou a slovenskou sociologii? Má smysl v tomto kontextu hovořit o národních sociologiích (česká a slovenské)? Co brání vzájemné spolupráci? 

V této části konference byly upřednostňovány společné příspěvky českých a slovenských autorů (příklad ze sociologie rodiny: dva autoři – český a slovenský – vystihnou nejvýraznější rozdíly v rodinné situaci české a slovenské společnosti a popíší situaci sociologie rodiny v ČR a Slovensku). Délka společného příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut, délka samostatného příspěvku 15 minut.

2. Otevřenou část, která nebyla obsahově nijak určena a poslouží především k prohloubení vzájemné informovanosti mezi českou a slovenskou sociologickou obcí. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut.

3. Studentskou část, která nebyla tematicky ohraničena a byla primárně určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů/oborů sociologie popř. příbuzných oborů (např. sociální a kulturní antropologie, sociální práce apod.). Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut.

4. Prezentaci posterů. Pro jejich instalaci budete mít k dispozici desku s laminovaným povrchem o rozměru 70 krát 100 cm, orientovanou na výšku. Máte-li zájem vystavit svůj poster, zašlete prosím spolu s přihláškou na konferenci také abstrakt svého plánovaného posteru. K prezentaci posterů se mohou přihlásit také studenti.

 

 

 

Termín konání a doprovodné akce:

17. 10. 2013   

Studentská část (pravděpodobný čas zahájení v 10.30, bude upřesněno v programu).

SLON v sociologickém porcelánu: diskuse členů Ediční rady, představitelů nakladatelství a odborné veřejnosti o produkci Sociologického nakladatelství (SLON) (pravděpodobný čas zahájení 17.00, bude upřesněno v programu).

 

18. – 19. 10. 2013

Tematická a otevřená část, prezentace posterů (pravděpodobný čas zahájení 18. 10. v 10.00, čas ukončení 19. 10. ve 14.00; bude upřesněno v programu).

18. 10. ve 14.00: Slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže MČSS o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2012 Cena Miloslava Petruska.

18. 10. Večerní neformální posezení spojené s občerstvením.

 

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci (přesné místo oznámíme současně se zasláním programu konference)

Konferenční poplatek: nebude vybírán

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku a abstrakt svého příspěvku, nebo posteru, a to nejpozději 31. 5. 2013 (přihláška níže). Prosíme, aby se přihlásili i ti, kteří nechtějí na konferenci aktivně vystoupit, abychom mohli zajistit přiměřené prostory.

Máte-li zájem o zajištění ubytování, vyplňte v přihlášce rovněž kolonku zájem o ubytování. Jsme schopni zajistit ubytování v jednolůžkovém pokoji v ceně přibližně 500 Kč za 1 noc, ubytování nehradíme.

Přípravný výbor konference zašle do konce června 2013 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o zařazení vybraných příspěvků do programu konference, o ubytování a o plánovaném průběhu konference. 

 

 

Přípravný výbor konference:

  • doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (předseda MČSS)
  • PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
  • prof. PhDr. Jozef Matulník, Ph.D. (předseda SSS pri SAV)
  • prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
  • prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
  • PhDr. Alena Miltová, CSc.
  • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
  • Mgr. František Znebejánek, Dr.

 

 

Program ke stažení

Program ke stažení zde.

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 27. 3. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: