Antropologické perspektivy 2018

Prezentační workshop "Antropologické perspektivy 2018" se uskuteční ve středu 2. května 2018 v posluchárně 1.49 na třídě Svobody 26 (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).

Pořadatelem "Antropologických perspektiv 2018" je Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, Sekce kulturní antropologie.

"Antropologické perspektivy 2018" přinesou veřejné prezentace a diskuze nad projekty a výzkumy probíhajícími v rámci Sekce kulturní antropologie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Klíčovým tématem prezentací a diskuzí bude obsahová, teoretická a metodologická stránka probíhajících kulturně antropologických výzkumů a projektů.

Kromě prezentujících se akce zúčastní a do diskuzí nad prezentacemi zapojí i studenti a studentky oborů Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a další hosté.

Program "Antropologických perspektiv 2018"

8:30 Zahájení (Martin Soukup)

8:40 Abrhámová Monika: Etnografický výzkum v současné české společnosti: výzvy studia vlastní kultury 

9:00 Havlíček Jakub: Katolická církev na Facebooku 

9:20 Jakubcová Martina: Sociálna konštrukcia identity a domova prostredníctvom krajanských spolkov 

9:40 Janečková Tereza: Strategie začleňování dětí ruskojazyčných rodičů v ČR

10:00 – 10:20 Přestávka 

10:20 Kadlecová Jana: Kybertělesnost, body-hacking a nová politika těla 

10:40 Kissová BlankaJe možné se svobodně rozhodnout poskytovat placené sexuální služby? aneb 
Jaké jsou hranice pravidla
moje tělo, moje volba? 

11:00 Soukup Martin: Mobilní signál v horách Nové Guineje 

11:20 – 12:20 Oběd (individuálně) 

12:20 Mildnerová Kateřina: Specifika výzkumu skupiny namibijských Čechů 

12:40 Nohlová Barbora: Zachránit les: ekologické, politické a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí na Papui-Nové Guineji 

13:00 Prokeš Michal: Současná migrace Romů z východního Slovenska do Velké Británie

13:20 – 13:40 Přestávka 

13:40 Konečná Magdalena: Duševní onemocnění: stigma, emancipace, empowerment

14:00 Šotola Jaroslav: “Living in the Beautiful city.” Každodenní rasismus ve Střední Evropě 

14:20 Topinka Daniel: Analýza sociálních sítí cizinců v Brně 

14:40 – 15:00 Přestávka 

Od 15:00 se v rámci workshopu uskuteční přednáška mimořádného hosta:

KAREL ŠIMA (Ústav etnologie FF UK)


VEŘEJNÉ SLAVNOSTI MEZI MODERNITOU A EVENTEM

 

Předpokládané zakončení akce: 16:30.


Workshop „Antropologické perspektivy 2018“ se koná v rámci projektu Modernizace doktorského studijního programu kulturní antropologie, projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002315. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Cílem projektu je příprava a implementace modernizovaného programu doktorského studia kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v souladu s principy "Národní RIS3 strategie".

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 8. 18, vytvořeno: 23. 4. 18,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: