7. olomoucká sociologická konference

Společnost a sociologie

Ve dnech 18. – 20. října 2017 se konala již 7. olomoucká sociologická podzimní konference, kterou pod záštitou České sociologické společnosti pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na konferenci vystoupilo 84 účastníků včetně sociologů ze Slovenska a Polska. Bylo na ní předneseno 40 příspěvků mapujících různé oblasti života české, slovenské i polské společnosti. Důležitým tématem se stala např. práce a trh práce, procesy v oblasti politiky nebo také hodnotové orientace. Poměrně novou a zajímavou předmětovou orientaci tvořily analýzy moderních komunikačních médií. Mezi nejzajímavější příspěvky z této oblasti patřila studie tematizující soukromí youtuberů. Ti podle studie přispívají k tvorbě vzorců chování mládeže, zároveň však riskují ztrátu svého soukromí. Výrazným znakem konferenčních příspěvků byla snaha o propojení teorie a metodiky výzkumu. Nedílnou součástí konference bylo vyhlášení výsledků studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2016.

Abstrakty a powerpointové prezentace přednesených příspěvků lze nalézt níže na stránce.

PROGRAM KONFERENCE

Výzva konference ke stažení ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Abstrakty příspěvků a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

18. 10. 2017, STŘEDA

Plénum 13.30 – 15.30 (aula)

Kam kráčí politický aktivismus v České republice
Jaromír Mazák, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Univerzita Karlova

Argumentace a ideologický základ neo-nacistických pravicových extrémních hnutí v ČR a jejich sebeprezentace v sociálních sítích
Nicole Horáková, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Ostravská univerzita 

Vnímanie korupcie a akceptácia radikálnych názorov na Slovensku
Jozef Zagrapan, Sociologický ústav SAV, Bratislava

Je dobré byť mladým tu a teraz?
Ivan Chorvát, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekce A 16.00 – 18.00 (aula)

Je to jiné, než jak to vypadá v médiích: Poslanecké rámce organizace zkušenosti s politikou
Josef Kawulok, ISS FSV UK

Jiní lidé, jiné světy: Hranice mezi aktivismem a politikou
Petra A. Honová, ISS FSV UK

Jak se lidé dopravují do práce? Jak volí dopravní prostředky? Hledání univerzálních příčin volby dopravních prostředků
Michal Šindelář, Nadace Partnerství a Simona Sváčková, Přírodovědecká fakulta MU, Nadace Partnerství

Dělání babičky. Dětské vymezení role babičky jako role získané
Tereza Čepilová, FHS UK

Sekce B 16.00 – 18.00 (4.09)

Nákupné centrá ako nové centrá voľného času v SR a ČR
Milan Zeman, Sociologický ústav SAV

Kralupy u Chomutova: Demolice vesnic kvůli těžbě
Jana Vitíková, FHS UK

Návratnosť dát v panelovom výskume GGS ako jeden z indikátorov kvality dát
Silvia Zaťková, FSS MU

(De)motivovaný student v kontextu sociálních věd
Jakub Josif, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra sociální patologie a sociologie

19. 10. 2017, ČTVRTEK

Sekce C 9.00 – 11.00 (aula)

Vzdelávacie potreby vo vidieckom turizme
Gizela Brutovská, TU Košice, Katedra společenských vied

Jaká je návštěvnost Městských lesů Hradec Králové a čím je pro sociology zajímavá?
Miroslav Joukl a Lucie Vítková, FF Univerzita Hradec Králové, Katedra sociologie

Společenská odpovědnost organizací – dobrovolně, povinně…?
Kateřina Ivanová, Dana Bernardová a Jelena Kubicová, Moravská vysoká škola Olomouc

„Všechna dobrá místa jsou už zabraná“: Hledání a udržování místa v experimentálním sdíleném kancelářském prostoru
Jakub Mlynář, Univerzita Karlova / Université de Fribourg

Sekce D 9.00 – 11.00 (4.09)

Mediální kurace jako zcitlivující koncept pro studium sociální paměti
Tomáš Karger, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce z Československa optikou konceptu kulturního traumatu
Lenka Linhartová, SocioFactor s.r.o.

Tělo za katrem: význam zdobení těla odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
Alena Lochmannová, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Mezi vězením, propuštěním a deprivací: bariéry bránící propuštěným osobám v (re)integraci
Jiří Mertl, Nové technologie – výzkumné centrum při Západočeské univerzitě

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Akú spoločnosť si želáme, také otázky sa pýtame. Metodologické úskalia meranie religiozity
Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV

Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: diskursivní a institucionální zakotvení
Martin Vávra a Tomáš Čížek, Sociologický ústav AV ČR

Sekce E 15.00 – 17.00 (aula)

Jak individualisté a média šíří sociální novoty?
František Kalvas, Západočeská univerzita v Plzni a Dušan Janák, Slezská univerzita v Opavě

Dopad online seznamek na výběrové párování
Markéta Šetinová, ISS FSV UK

Je soukromí mrtvé?: Význam soukromí pro mladé youtubery a youtuberky
Lukáš Slavík, FSS MU, Katedra sociologie

Sekce F 15.00 – 17.00 (4.09)

Kalkul formy jako prostředek k výzkumu autopoietických sociálních systémů
Eva Šerá, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci

Všeobecná dôvera, alebo prečo nevieme dobehnúť Európu?
Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV

Neutralizovaná výpověď a kompetentní aktér – využití konvergencí konceptů Lyotarda a Boltanského při analýze praktik legitimizujících vzdělávací nároky
Jitka Wirthová, ISS FSV, Katedra sociologie

20. 10. 2017 pátek 

Sekce G 9.00 – 11.00 (aula)

Precarious work in the awareness and experience of Polish, Czech and Slovak academic youth from selected seats of learning
Piotr Czakon, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Práca ako hodnota: analýza údajov z medzinárodných výskumov (EVS, ISSP a Eurobarometer)
Katarína Strapcová, Sociologický ústav SAV

Důsledky oborově nerovnoměrné vzdělanostní expanze pro návratnost vzdělání na trhu práce
Tomáš Doseděl a Tomáš Katrňák, FSS MU, Katedra sociologie

Theoretical and methodological problems of economic awareness  analysis
Urszula Swadźba, University of Silesia, Institute of Sociology

Sekce H 9.00 – 11.00 (4.09)

Sloužím vlasti! Proč?
Eva Pavlíková a Jitka Laštovková, Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů, Generální štáb AČR

Sociologie kvality života. Nástin konceptu a měření
František Murgaš, Technická univerzita v Liberci

Hodnoty a společenská zmena
Bohumil Búzik, Sociologický ústav SAV

O čom hovoríme, keď hovoríme o kultúre?
Marianna Mrva a Zuzana Révészová, Národné osvetové centrum, Bratislava

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Statusové usporiadanie slovenskej spoločnosti
Ján Sopóci a Anna Hrabovská, FF UK v Bratislave, Katedra sociológie

Sociálně prostorové nerovnosti v Česku – mechanismy, stav, trendy
Tomáš Kostelecký, Sociologický ústav AV ČR

Vliv perifernosti území na výši příjmů v České republice
Josef Bernard a Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR

Změny ve struktuře chování, v hodnotových základech a posunech norem
Libor Prudký, FHS UK

Sekce J 14.30 – 16.30 (aula)

Etnická segregace mezi základními školami: příklad města Brna
Laura Fónadová, Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra veřejné ekonomie a Tomáš Katrňák, FSS MU, Katedra sociologie

Vliv kumulativního efektu sociálních rizikových faktorů na incidenci náhlých a neočekávaných úmrtí kojenců
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Adéla Lemrová, Martin Dobiáš, Patr Handlos a Vladimír Mihál, Ústav sociálního lékařství, LF UP

Staří a cizí: zranitelnost ve zdravotní péči
Ema Hrešanová a Alena Glajchová, Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra sociologie

Životní dráha žen po prodělané žilní trombóze
Lucie Vondráčková, FSS MU

Sekce K 14.30 – 16.30 (4.09)

Diferenciace přístupů k sebeuplatnění na trhu práce u generace X a Y
Jana Marie Šafránková, Pedagogická fakulta UK, Centrum školského managementu

Medzigeneračná mobilita na Slovensku
Daniel Gerbery a Roman Džambazovič, FF UK v Bratislave, Katedra sociológie

Partnerská uspořádání, hodnotové preference a spokojenost s partnerství – liší se mladší generace od generace 50+?
Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková, Západočeská univerzita v Plzni, Katedra sociologie

Nahoru

Fotografie z konference I.

Nahoru

Fotografie z konference II.

Nahoru

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 1. 18, vytvořeno: 20. 4. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: