Projekt FRVŠ 1836/2008/F5/b

Projekt FRVŠ 1836/2008/F5/b: Kulturní a sociální antropologie. a
Rozvojový projekt FF UP: Soutěž individuálních projektů na podporu a rozvoj talentovaných mladých pracovníků po dokončení studia v doktorském studijním programu na Filozofické fakultě UP v roce 2008: „Příprava odborných studijních textů pro studenty oboru kulturní antropologie s možností jejich zveřejnění“.

řešitelka projektů: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

V roce 2008 byly na půdě KSA, Oddělením kulturní antropologie řešeny dva projekty, jejichž dílčí cíle zde zástupci vyučujících a studentů kulturní antropologie zveřejňují.

 

Vznik interních studijních textů, určených pro studenty všech oborů, předně kulturní antropologie a filozofie, kteří navštěvují přednášky a semináře z kulturní, sociální antropologie a historie antropologického myšlení, podpořil FRVŠ rozvojovým projektem FRVŠ 1836/2008 (řešitelka: Andrea Preissová Krejčí). Rozšíření původního záměru podpořil Rozvojový projekt FF UP: Soutěž individuálních projektů na podporu a rozvoj talentovaných mladých pracovníků po dokončení studia v doktorském studijním programu na Filozofické fakultě UP v roce 2008 (řešitelka: Andrea Preissová Krejčí), předně o 10. kapitolu a patřičné části z tzv. "čítanky".

Na vzniku textů se podíleli: Andrea Preissová Krejčí, Jaroslav Šotola, Magdalena Milatová, Jana Šimková a Jakub Šindelka; a do kapitoly: Přední představitelé kulturní a sociální antropologie a etnologie 19. a 20. století („Studenti studentům“) přispěli: Zuzana Adlerová, Zuzana Erdösová, Jana Máčalová, Nina Mrklasová, Jakub Urbanec a Veronika Venclíková. Nemenší zásluhu na konečné podobě práce mají studenti prvního ročníku kulturní antropologie, kteří přispěli kritickou revizí textu a dali textům závěrečnou podobu: Jitka Faltýnková, Romana Lukášová, Zdeňka Slámová, Lenka Stratilová a Jana Vitásková.

Všem výše uvedeným řešitelka děkuje za plodnou spolupráci.

 

Texty vznikaly v období LS a ZS roku 2008. Byly korigovány a připomínkovány předně studenty filozofie a kulturní antropologie, ale i mnoha dalšími studenty,  kteří navštěvovali přednášky a semináře: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Historie antropologického myšlení, Kulturní antropologie, Antropologický proseminář. Výše zmíněné předměty byly učeny v této podobě a rozsahu na FF UP prvně a jejich vznik byl také podpořen rozvojovým projektem FRVŠ 1836/2008. Vybraní studenti z těchto kurzů se na přípravě studijních textů podíleli výše zmíněným způsobem. Jim i všem, kteří v obou semestrech roku 2008 navštěvovali výše jmenované přednášky a semináře, patří upřímné poděkování řešitelky projektů, která by bez jejich zaujaté účasti nebyla s to svého cíle: zavedení výuky kulturní a sociální antropologie na FF UP v Olomouci, dosáhnout.

 

Výsledná publikace

Interní studijní texty pro studenty kulturní a sociální antropologie, Kapitoly z historie antropologického myšlení.

 

Publikace po kapitolách:

            1. Úvod

            2. Co je antropologie

            3. Antropologie -  vyjasnění národních tradic

            4. Vývoj antropologického myšlení

            5. Filosofická antropologie

            6. Pedagogická antropologie

            7. Vznik a vývoj rasových teorií

            8. Perspektivy sociální a kulturní antropologie

            9. Česká antropologická tradice, aneb jak se v Čechách učí antropologie

            10. Přední představitelé kulturní a sociální antropologie...

 

Výše uvedené kapitoly vznikly s podporou projektu FRVŠ 1836/2008, kapitola 10. pak s podporou Rozvojového projektu FF UP: Soutěž individuálních projektů na podporu a rozvoj talentovaných mladých pracovníků po dokončení studia v doktorském studijním programu na Filozofické fakultě UP v roce 2008.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 21. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: