FRVŠ

Projekt FRVŠ 1836/2008/F5/b: Kulturní a sociální antropologie. a Rozvojový projekt FF UP: Soutěž individuálních projektů na podporu a rozvoj talentovaných mladých pracovníků po dokončení studia v doktorském studijním programu na Filozofické fakultě UP v roce 2008: „Příprava odborných studijních textů pro studenty oboru kulturní antropologie s možností jejich zveřejnění“.

Více informací naleznete zde.

 

Projekt FRVŠ 2096/2011: Metodologie a praxe antropologického výzkumu v inovovaném studijním programu Kulturní antropologie

Řešitel: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. Martina Hájková

Cílem řešeného projektu je inovace předmětů vyučovaných v rámci oboru Kulturní antropologie: Historická antropologie, Antropologický proseminář a Metody antropologického výzkumu.

Inovace předmětů Antropologický proseminář a Metody antropologického výzkumu je zaměřena na posílení dovedností zpracovat antropologický výzkum v terénu. Pro nácvik v realizaci stacionárního terénního antropologického výzkumu považujeme za klíčové vytvoření vazeb na lokality v České republice, na Slovensku a na Ukrajině, kde by studenti pod supervizí vyučujících získávali první zkušenosti. V průběhu roku 2011 se uskutečnily dva týdenní výjezdy na západní Ukrajinu (oblast Haliče a Zakarpatské Ukrajiny) a na Slovensko (Šariš, slovensko-maďarská jazyková hranice, romské osady). Náplní inovovaného obsahu historické antropologie byla konkrétní témata, vztažená k událostem 20. století – problematika pohraničí, osídleného dříve německým obyvatelstvem, nebo života v totalitním systému.

 

 

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 1. 15, vytvořeno: 28. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: