FRVŠ

Projekt FRVŠ 1836/2008/F5/b: Kulturní a sociální antropologie. a Rozvojový projekt FF UP: Soutěž individuálních projektů na podporu a rozvoj talentovaných mladých pracovníků po dokončení studia v doktorském studijním programu na Filozofické fakultě UP v roce 2008: „Příprava odborných studijních textů pro studenty oboru kulturní antropologie s možností jejich zveřejnění“.

Více informací naleznete zde.

 

Projekt FRVŠ 2096/2011: Metodologie a praxe antropologického výzkumu v inovovaném studijním programu Kulturní antropologie

Řešitel: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. Martina Hájková

Cílem řešeného projektu je inovace předmětů vyučovaných v rámci oboru Kulturní antropologie: Historická antropologie, Antropologický proseminář a Metody antropologického výzkumu.

Inovace předmětů Antropologický proseminář a Metody antropologického výzkumu je zaměřena na posílení dovedností zpracovat antropologický výzkum v terénu. Pro nácvik v realizaci stacionárního terénního antropologického výzkumu považujeme za klíčové vytvoření vazeb na lokality v České republice, na Slovensku a na Ukrajině, kde by studenti pod supervizí vyučujících získávali první zkušenosti. V průběhu roku 2011 se uskutečnily dva týdenní výjezdy na západní Ukrajinu (oblast Haliče a Zakarpatské Ukrajiny) a na Slovensko (Šariš, slovensko-maďarská jazyková hranice, romské osady). Náplní inovovaného obsahu historické antropologie byla konkrétní témata, vztažená k událostem 20. století – problematika pohraničí, osídleného dříve německým obyvatelstvem, nebo života v totalitním systému.

 

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 1. 15, vytvořeno: 28. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: