ESF

 

E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/15.0334)

Evropský sociální fond v ČR, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, doba trvání: 2010–2013,

 

Spoluřešitelé: Helena Kubátová, František Znebejánek (zodpovědnost za vzdělávací celek: Jedinec sociální)

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 09. 2013

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

 

Anotace: Téma vědomí je interdisciplinární a mnohoúrovňové. Dotýká se jedné z nejzávažnějších otázek – kdo vlastně jsme, a co nás tak odlišuje od jiných bytostí, jejichž život rovněž začíná okamžikem biologického početí. Problém vědomí se svou meziooborovou a mnohovrstevnou povahou explicitně dotýká výuky řady předmětů v akreditovaných studijních programech na FF, LF, PřF, PdF, PF, CMTF, FZV a FTK UP. Učitelé, kteří vyučují příslušné programy, jsou ponořeni do svých specializací. V důsledku toho studenti dostávají poznatky o fenoménu vědomí značně roztříštěné a neucelené. Cílem projektu je proto vytvořit e-learningové prostředí pro mezipředmětovou a mezioborovou integraci výuky tématu vědomí v akreditovaných programech studovaných na fakultách UP v Olomouci. E-learningové prostředí bude reprezentováno komplexním výukovým portálem. Osnovou portálu bude elektronický učebnicový 3D-formát (eBook) kombinovaný s animovaným grafickým a obrazovými materiálem, multimediálními vstupy a virtuálními prezentacemi. Výukové podpory soustředěné v portálu v devíti modulech (vzdělávacích celcích) pokryjí hlavní rychle se rozvíjející a problémové stránky tématu vědomí – od přírodovědných a medicínských přes psychologické a sociologické až po filosofické a náboženské. Portál bude dostupný z veřejného internetu. Bude vybaven výkonným naváděcím a vyhledávacím aparátem. Přístupová práva budou odstupňována. Nové prostředí bude pilotně ověřeno ve výuce.

 

Seznam vzdělávacích celků

1. Úvod do kognitivní biologie; nervová soustava
2. Vnímání
3. Vědomí, obsah a rozsah vědomí, kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, mezioborové přístupy
4. Učení a paměť, poruchy učení a paměti
5. Komunikace; sémiotika a řeč, poruchy řeči
6. Myšlení, poruchy myšlení; myšlení a inteligence
7. Osobnost
8. Motivace k jednání a myšlení

Sociální jedinec, problém jinakosti, sociopatologie

Systematizované praxe

Více informací naleznete zde.

Protipředsudkové workshopy

Více informací naleznete na protipredsudkum.upol.cz/.

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů

Více informací naleznete na www.lsvv.eu.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 28. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: