Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků v průběhu bakalářského studia

Studenti jednooborové kulturní antropologie mají povinnost absolvovat dva různé cizí jazyky tak, aby za jejich absolvování získali minimálně 13 kreditů (v poměru 9 kreditů za první jazyk ukončený zkouškou a 4 kredity za druhý jazyk ukončený zápočtem). Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP a studentům doporučujeme vzhledem k profilaci kulturní antropologie absolvování anglického jazyka z nabídky Katedry aplikované lingvistiky FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 30.

Studenti dvouborové kulturní antropologie mají povinnost absolvovat jeden cizí jazyk, aby za jeho absolvování získali minimálně 5 kreditů. V případě studia druhého filologického oboru musí být zvolený jazyk odlišný od studovaného. Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 10.

Výuka cizích jazyků v průběhu magisterského studia

Studenti mají povinnost absolvovat cizí jazyk, aby za jeho absolvování získali minimálně 4 kredity. Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 10.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 6. 12. 14, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: