Vystoupení na konferenci AAA

V rámci projektu CHINET. Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií se vyučující oboru Kulturní antropologie zúčastnili 113. výroční mezinárodní vědecké konferenci „2014 Annual Meeting Central“ pod názvem „Producing Anthropology“, kterou pořádala American Anthropological Association. Konference se uskutečnila ve Washingtonu, D.C., ve dnech  3. – 7. 12. 2014.

Konference se účastnil tým ve složení: Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. a Mgr. Petra Tlčimuková.

Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. prezentoval téma „Religious Minorities and Non-Traditional Religious Groups in the Czech Republic As Pluralities of Religious Memory“. Prezentace se zaměřila na náboženskou situaci v České republice, zejména na náboženské menšiny a netradiční náboženské skupiny, vycházející např. z buddhismu. Konceptuálním východiskem výzkumu, na kterém byla prezentace založena, jsou specifické formy kulturní paměti.

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. vystoupil s příspěvkem „Muslim Immigrants in the Czech Republic: Public Perceptions“: příspěvek byl zaměřen na problematiku muslimů v českém prostředí.

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. představil téma „Practical Religion in Japan: The Case of Ema Votive Tablets“. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. se rovněž stal organizátorem odborného konferenčního panelu pod názvem „Lived Religion in the Public Sphere – of Embodied Materials and Mobile Believers“. Prezentace dr. Havlíčka se zaměřila na problematiku tabulek „ema“, dřevěných votivních tabulek užívaných v prostředí japonského buddhismu a šintó. Tabulky „ema“ slouží k vyjádření osobních přání návštěvníků chrámů a svatyní. Tabulky slouží jako příklad artefaktu, který je třeba analyzovat z různých hledisek: je nutné zaměřit se nejen na obsahovou stránku textů, které návštěvníci na tabulkách zanechávají, ale zároveň je nutné k tabulkám „ema“ přistupovat i z hlediska vizuálních studií. Návštěvníci s nimi často zacházejí velmi kreativně, doplňují je různými vyobrazeními, atp. Tabulky „ema“ jsou příkladem artefaktů spojených s komplexním náboženským životem v současném Japonsku, jejichž analýza dovoluje porozumět motivacím náboženského jednání.

Mgr. Petra Tlčimuková vystoupil s příspěvkem „Buddhist Memories in the Czech Republic: Religious Transmission Against the Background of Regime Upheavals“. Prezentace vycházela z koncepce kulturní paměti a zaměřila se na procesy přenosu náboženské paměti v českém prostředí, považovaném z hlediska sociálně-vědního výzkumu náboženství za specifické. Prezentace přinesla obecné informace k náboženské situaci v České republice, se zvláštním zřetelem k buddhistickým směrům. Buddhismus přitom slouží jako reprezentativní příklad pro studium mechanismů přenosu či reprodukce náboženské paměti u „netradičních“ náboženských směrů. Dominantní pozici přitom v českém prostředí mají tradiční církve a náboženské společnosti, zejména katolická církev. Netradiční směry byly v českém prostředí přítomny již před pádem komunistického režimu v roce 1989, toto téma však stále patří v českém akademickém prostředí ke spíše opomíjeným: to se týká právě i buddhistických skupin. Příspěvek proto usiloval zvláště o zaplnění této mezery v českém akademickém studiu náboženství. Byl založen na empirickém výzkumu provedeném mezi českými buddhisty v letech 2011 – 2014.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 26. 1. 15, vytvořeno: 23. 1. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: