DSP kulturní antropologie

Doktorský studijní program oboru kulturní antropologie

Doktorské:   Ph.D.
Prezenční:    ano
Kombinované:    ano
Délka studia:    4 roky

Studijní program:    Humanitní studia
Předpokládaný počet přijatých pro 16/17:    5
Počet uchazečů 15/16:    Nově akreditovaný obor 
Počet zapsaných 15/16:    Nově akreditovaný obor

Garant oboru:    Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 
E-mail garanta oboru: martin.soukup@upol.cz
Adresa garanta (katedry): Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími kompetencemi. Disponuje znalostmi ohledně vývojového a chronologického členění světové a české antropologie a je schopen je zasadit do širších souvislostí v rámci páteřních a dalších dílčích antropologických a interdisciplinárních oborů. Absolvent umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a kvalitativních i kvantitativních metod antropologie včetně kritické reflexe. To předpokládá osvojení si metodologií sociální, kulturní a historické antropologie a postupů filozofické analýzy povahy lidské přirozenosti s přesahem do jiných oborů a také schopnost metodologii diskutovat a to ve vztahu k výzkumným postupům v antropologii nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal kultivovaně a věcně správně diskutovat aktuální témata biologické, sociální a kulturní antropologie a to s ohledem na problémy a výzvy současných společností a mezikulturní konflikty a tenze – jak v lokální, tak globální perspektivě.

Další informace o obsahu a průběhu studia podá garant oboru.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 2. 17, vytvořeno: 9. 2. 17,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: