Členové

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

ZNEBEJÁNEK František, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 405
e-mail
adresa
Místnost: 4.28,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 9:00 - 10:00

Osobní informace

Vzdělání

·      1995 Dr., disertační práce: Teorie sociálních hnutí; Filozofická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci

·      1974 Mgr., diplomová práce: Některé aspekty fluktuace pracovních sil; Filozofická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci

 

Přehled zaměstnání

·        1990 – dosud: odborný asistent, Katedra sociologie a andragogiky, FF UP v Olomouci

·        1985 – 1990: výzkumný pracovník Výzkumný ústav paliv a energetiky Ostrava

·         1983 – 1985: Odbor sociální práce GŘ OKD Ostrava

·         1974 – 1983: sociolog Sociologicko-psychologické středisko GŘ OKD Ostrava

V zahraničí

1992: Rada Evropy, Strasbourg, Francie, člen Komise pro vzdělávání dospělých a sociální změnu

 

Stipendia a zahraniční pobyty

1996 University of Chicago, USA

1994 University of East Anglia, UK

1993 University of East Anglia, UK

 

1991–1992 T. G. Masaryk Scholarship, University of London, Birkbeck College, UK

 

 Veřejné přednášky  

ZNEBEJÁNEK, F. Mezi konfliktem a kooperací
Jednotná teorie konfliktního a kooperativního jednání
. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. 4. dubna 2012.

ZNEBEJÁNEK, F. The Conflict between the Government  and the Environmental Movement: The Case of the Czech Republic. Grinnel College, Grinnel, Iowa, USA, 22. dubna 1996.

ZNEBEJÁNEK, F. The Environmental Movement in the Czech Republic. University of East Anglia, Norwich, UK, 14. března 1995.

ZNEBEJÁNEK, F. Czech Society on the Road to Democracy. Grinnel College, Grinnel, Iowa, USA, 28. února 1993. 

 

 Členství a funkce ve vědeckých organizacích

Člen České sociologické společnosti

Člen redakční rady časopisu Historická sociologie

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

sociologická teorie, teorie modernity, metodologie sociologie

Publikace

Monografie

ZNEBEJÁNEK, F. Sociologie konfliktu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, 172 s.

ZNEBEJÁNEK, F. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 167 s.  

ZNEBEJÁNEK, F. Sociální hnutí. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997, 175 s.          

 

Části knih a sborníků

ZNEBEJÁNEK, F. Proměny hlučínské religiozity a hodnotové struktury hlučínského katolíka. In ZICH, F., ANÝŽOVÁ, P. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Sociologické nakladatelství (SLON), 2016.

ZNEBEJÁNEK, F. Historie a kolektivní paměť. In Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, s. 19–48.       

ROUBAL, O., ZNEBEJÁNEK, F. Teorie modernity a modernizace. In Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, s. 64–74.            

ZNEBEJÁNEK, F., ANÝŽOVÁ, P. Modernizační procesy. In Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, s. 74–84.     

 

KUBÁTOVÁ, H., ZNEBEJÁNEK, F. Důsledky ontologie kultury pro empirické vědy. In Timko, M. (ed.) K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Tribun EU, 2009, s. 85–89. 

ZNEBEJÁNEK, F. Alain Touraine: postindustriální společnost a sociální hnutí. In Šubrt, J. (ed.) Kapitoly z historické sociologie. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008, s. 45–63.    

GIGALOVÁ, V., ZNEBEJÁNEK, F. Paradigmata andragogiky. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 15–26.

ZNEBEJÁNEK, F. Lewis Coser: teorie konfliktu. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 27–38.

ZNEBEJÁNEK, F. Poznámky k civilizační a antropologické mutaci Jaroslava Krejčího. In Tomeš, J. (ed.) Naše nynější modernita. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, s. 45–50.

ZNEBEJÁNEK, F. Stimuly a významy: Homans a Blumer vracejí na scénu člověka. In Šubrt, J., Balon, J. (eds.) Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: FSV UK, FF UK, 2008, s. 27–40.

ZNEBEJÁNEK, F. Ralf Dahrendorf: historické proměny třídních konfliktů. In Šubrt, J. (ed.) Historická sociologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, s. 266–281.               

KUBÁTOVÁ, H., ZNEBEJÁNEK, F. Diferenciace a kolektivní chování: Jeffrey C. Alexander a Paul Colomy o neofunkcionalismu. In ŠUBRT, J. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. UK v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 28–41.

ZNEBEJÁNEK, F. Talcott Parsons o sociálním konfliktu. In Šubrt, J. (ed.) Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006, s. 215–229.     

ZNEBEJÁNEK, F. Struktura a proces: dva způsoby vysvětlení sociální reality. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica, 2007.

ZNEBEJÁNEK, F. Teorie a metoda Herberta Blumera. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2006. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 41–55.

ZNEBEJÁNEK, F. Kultura a deviace: Parsons vs. Merton. In Podoláková, K. (ed.) Kulturológia jako akademická disciplína. Acta Culturologica, Bratislava:  Národné osvetové centrum, 2005, s. 397–405.

ZNEBEJÁNEK, F. Sociologická teorie, teorie mobilizace a andragogické působení. In Šimek, D. (ed.) Kurikulum andragogiky. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2003, s. 31–37.

ZNEBEJÁNEK, F. Andragogika a podmínky jejího vývoje: konstruktivistický přístup. In Šimek, D. (ed.) Společnost a individuum na zlomu tisíciletí.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998, s. 480–483.

ZNEBEJÁNEK, F. Historie občanské společnosti. In Koudelka, F. (ed.) Acta Sociologica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1994. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, 1994, s. 32–39.

ZNEBEJÁNEK, F. Hranice občanské společnosti. In Ivaničková, Z. (ed.) Slovensko a systémové zmeny vo spoločnosti. Zväzok I. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 87–91.

 

Články v časopisech                        

 

 

ZNEBEJÁNEK, F. Operacionalizace v kvantitativním sociálněvědním výzkumu. Sociální práce/Sociálna práca. č. 6, 2016, s.97–108.

 

ZNEBEJÁNEK, F. Proměny hodnotových orientací obyvatel Hlučínska. Historická sociologie. č. 2, 2016.

ZNEBEJÁNEK, F. Proměny životního způsobu na Hlučínsku. Sociológia, 2014, roč. 46, č. 4, s. 434–453.      

ZNEBEJÁNEK, F. Proměny racionalizace a byrokratizace. In Šubrt, J., Pfeiferová, Š. (eds.) Sociální změna. Historická sociologie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013, s. 130–144.

ZNEBEJÁNEK, F. Helena Kubátová: Životní svět a sociální světy. Historická sociologie, 2010, č. 2. s. 146–150.

ZNEBEJÁNEK, F.  Social Reflection and Education: Thoughts on the Post-Communist Era in the Czech Republic. In East-West Education, Vol. 15, No. 1, 1994, pp. 71–75.

ZNEBEJÁNEK, F. Srovnání rekordních a standardních kolektivů podle vybraných kritérií. In Sociologický časopis, roč.19, č. 6, 1983, s. 653–5.

ZNEBEJÁNEK, F. Příčiny neomluvené absence důlních dělníků. In Sociologický časopis, roč. 20, č. 6, 1984, s. 643–5.

 

Učebnice

KUBÁTOVÁ, H., ZNEBEJÁNEK, F. Základy sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 152 s.

ZNEBEJÁNEK, F. Teorie sociální změny a mobilizace.   Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, 49 s.  

ZNEBEJÁNEK, F. Společnost a politika. Olomouc: Nadace pro výchovu k ústavnosti, 1999, 64 s.

 

Editované sborníky

 

ZNEBEJÁNEK, F. (ed.) Sociologie a andragogika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009, 508 s.

 

Konference

ZNEBEJÁNEK, F. Kritika věrnostisociologickému protikladu. Konference České sociologické společnosti. Praha 1.–3.2.2017.

ZNEBEJÁNEK, F. (a Kubátová, H.) Socialist everyday life in the Czech countryside; The problem with the generalisation of qualitative data. 8. konference European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI): Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry. Lodž 4.–7.7.2017

ZNEBEJÁNEK, F. (a Kubátová, H.) The Transformation of the Czech Suburban Countryside. 13. konference Evropské sociologické asociace (ESA): (Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athény 29.8.–2.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: