Členové

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. odborný asistent
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 472
e-mail
adresa
Místnost: 4.31,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Osobní informace

Údaje o vzdělání:                  

1989 - 1994  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor  fyzika

1994 – 2000  Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, obor sociologie – religionistika

2005               2005  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, rigorózní zkouška – obor andragogika

                       2008  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Doktorská zkouška – obor sociologie, Disertační práce: Integrace muslimů do české společnosti

Údaje o praxi:                                   

1999 – 2005    Správa uprchlických zařízení MV ČR, sociální pracovník, vedoucí azylových zařízení, Přijímací středisko Vyšní Lhoty, Pobytové středisko Havířov a Kostelec nad Orlicí

2005 – dosud  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická    fakulta, katedra sociologie a andragogiky

 Vědecko pedagogická činnost:

Vědecko pedagogická činnost:                      Výuka na FF UP, obory sociologie, andragogika, kulturní antropologie, kulturální studia. 

Účast na konferencích a badatelských projektech.

Člen Masarykovy české sociologické společnosti. 

Vzdělávání expertů v oblasti sociální práce s minoritami a cizinci.

Zahraniční odborné stáže a pobyty (výběr):

Zahraniční odborné stáže a pobyty:              1996 semestrální pobyt na Punjabi Univerzity, Patiala, Departament of Sanskrit and Pali, Indie

                                                                       2004 Red Cross, Dánsko – implementace standardů kvality v zařízeních pro žadatele o azyl

                                                                       2005 stáž na Fedasilu v Bruselu (centrála Fedasilu, Petit Chateau)

2011 Slezská univerzita, katedra sociologie, Erasmus

2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach, dvousemestrální výuka v roce 2011/2012

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Sociální inkluze a exkluze, sociologie migrace, integrace                migrujících a etnických skupin, sociologie náboženství

Publikace

Kapitoly v monografiích, recenzovaných sbornících a sbornícíchKonference a semináře

Topinka,D.: The Client’s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants and Employers. In: Iglicka, K. (ed.). Immigration Policies and Security. Warszawa, Center for International Relations 2006, s. 55-60. 

Topinka, D.: Social Processes in Asylum Facilities: Prospectors and their Strategies. In: Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (Eds.) Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Prague,  Multicultural Center Prague 2006, s.58-61.

Topinka, D.: Otázky integrace azylantů. In: Balvín, J. (ed.). Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Praha, Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2006, s. 528-531. 

Topinka, D.: Integrace ve světle strategií žadatelů o azyl. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2006. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, s.57-76. 

Topinka, D.: Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia, č.1, 2006, s.73-88.

Topinka, D.: Mapování vzdělávacích potřeb sociálních kurátorů. Ostrava, Pitstopmedia 2007.

Topinka, D.: Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In Janoušková, K. (ed.) Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2007, s.109-142.

Topinka, D., Kliment, P.: Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce, Sociální práce s imigranty, č.2, 2007, s. 91-102.

Topinka, D., Smolka, M., Ševčík, J.: Vnímání přírodních věd žáky a studenty středních škol. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, s.47-49.

Topinka, D.: Interkulturní vědění a jeho role ve společnosti vědění. In: Pirohová,I. (ed.) Úloha andragogiky v spoločnosti založené na vedomostiach. Prešov, FF PU v Prešove 2007, s. 46-55.

Topinka, D.: Integrace muslimů v ČR – druhá generace. In: Sborník z mezinárodní konference Rubikova kostka: Multikulturalita. Praha, Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2007, s. 548-551.

Topinka, D., Kliment, P.: Sociální intervence v prostředí pracovní migrace. In: Tokárová, A. (ed.) Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Prešov, FF PU v Prešove 2007. 

Topinka, D.: Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice. In: Festival vzdělávání dospělých Aeduca 2007. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

Topinka, D., Smolka, M., Ševčík, J.: Pupil´s Attitudes towards Natural Sciencies and the Desision-Making Process when Selecting a Field of Study at University. Problems of Education in the 21st century, Recent Issues in Education, 6, 2008, s. 195-202.

Topinka, D.: Analýza potřeb. In: Janoušková, K., Nedělníková, D. (Eds.). Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2008, s. 329-361.

Kliment, P., Topinka, D. Intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. In: Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe. Tokárová, A., Matualayová, T. (Eds.). Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 1. a 2. 10 2007 v Sišskej Novej Vsi. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Společenskovedný zborník č. 23 (AFPh 238/320). Prešov, Grafotlač Přešov 2008, s. 413-417.

Topinka, D. Interpretace přírodních věd žáky gymnázií. In: Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis  Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica,  Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc.

Topinka, D. Integrace muslimů / imigrantů do „české“ společnosti. In Lužný, D.; Václavík, D. Individualizace, náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010.

Topinka, D. Strategie Romů při hledání a udržení zaměstnání. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc:     Univerzita Palackého.

Topinka, D. Utváření konceptu integrace imigrantů. In Topinka, D., Zahrádka, P., Foret, M. (Eds.). VYPRÁVĚNÍ – IDENTITA – DIFERENCE. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009.

Topinka, D. Analýza vývoje etizujícího diskursu v lokálních novinách. In Foret, M., Lapčík, M., Orság, P. (Eds.). Kultura, média, komunikace. Myšlení komunikace a médií. Diskurs(viní analýza) zpravodajství. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009.

Topinka, D., Kliment, P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. In Lukáč, M., Frk, B. Chudoba a sociálne vylúčenie jako problém súčastnosti. Výzvy a      trendy. Prešov: Potenciál, 2010.

Topinka, D. Between Moravia and Silesia: Continuities and Discontinuities In a City Space. The Ostrava-Poruba Case. In Urszula Swadźba (Eds.) 20 lat transformacii w aspekcie regionalnym.             Ślask. Refleksje socjologów. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2011.

Topinka, D,; Lužný. D. Religion and Stratification in the Czech Republic. In Abstract Book. ESA 10th Conference. Social Relations in Turbulent Times. Geneva, 7-10 September 2011, EuropeanSociological Associations (ESA), University of Geneva & Swiss Sociological Associations.

Topinka, D. Žijí tady s námi. In Příběhy rozprávějící o člověku. Studijní text. Kappa-Help, 2011, s. 5-43.

Ostatní publikace

Topinka, D.: Instituce klientelismu na pozadí legality a nelegality [online]. Prosinec 2005. Dostupné na: .

Topinka, D.: Kabinet interkulturních studií při katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. AULA, 13, 2005, č.4, s. 44-46.

Topinka, D. (ed.).: Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt [online]. Ostrava, 2007. Dostupné na: < " >www.mvcr.cz/dokument/2007/integrace_muslimu.pdf>.

Topinka, D.: Perspektivy integrace muslimů v České republice. Muslimové v České republice. In: Ecce Homo – (ne)mocný hráč zítřka. Sborník Česko-slovenské konference s mezioborovým dialogem. Olomouc, Česká asociace studentů psychologie o.s., 2008, s. 35-46.

 

 

Organizace vzdělávacího semináře „Interkulturní dovednosti a jejich využití ve styku s migranty“. První cyklus 11. – 12. 7. 2005, druhý cyklus 13. – 14. 7. 2005. Kabinet interkulturních studií, UP Olomouc.

 Workshop on Developments and Patterns of Migration Processes in Central and Eastern Europe. 25 – 27 August 2005, Prague. Panel: Reception of       Refugees in Central Eastern Europe. Paper: Social processes in asylum facilities: prospectors and their strategies.

 International Conference „Security Dilemmas and Options for National Immigration Policies“, 29th September 2005, Center for International Relations, Warsaw. Paper: The Client´s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants an Customers.

 Mezinárodní konference „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“. 10. – 11. listopadu 2005, Praha.  Setkání národnostních menšin a 24. setkání Hnutí R, hl. město Praha. Příspěvek: Integrace azylantů.

 30 th EUCEN Symposium, 3 rd EUCEN Project Forum, European Universities Continuing Education Network, project REFINE, Lumsa, Italy, Rome, 17.- 19. November 2005.

 Účast na semináři „Regularizace nelegální migrace v České republice“, 13.12.2005, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva.

 Veřejná diskuse: „Zlatý ukrajinský ručičky“. Jak nás ovlivňují změny na trhu práce. 25. 5 2005, MKC Praha, Sloupová síň hlavního nádraží, Ostrava. Doprovodná diskuse k výstavě Sebastian Salgado – Workers.

 Beseda „Novodobí imigranti v Česku a jejich perspektivy“. Festival Mezipřistání, Frýdek-Místek, 22.5.2005.

 Obchod s lidmi a jeho potírání v ČR. Workshop, 1.3. 2006, Praha. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Gabal, Analysis & Consulting.

 Úloha andragogiky v společnosti založeném na vedomostiach. Slovensko-česká vedecká konferencia. Katedra sociálnej práce a andragogiky, Prešovská univerzita, Drienica-Lysá, 22. – 24.3. 2006.

 Mezinárodní konference Rubikova kostka: MULTIKULTURALITA, 12. – 13. 10. 2006, hlavní město Praha, 6. setkání národnostních menšin. Sekce 2 – rodina, příspěvek: integrace muslimů v ČR – druhá generace.

 Konference „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádaná na FSS MU Brno, 9.-10. listopadu 2006. Blok C – Sociální identity a migrace. Příspěvek „Integrace imigrantů“.

 Veřejná přednáška: Nelegální migrace z Ukrajiny a její aktéři. Masarykova společnost, Hradec Králové.

 Moderování a odborná garance odborné konference Vzdělávání pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, Aeducafestival, Festival vzdělávání dospělých, UP v Olomouci, 22.-23.11.2007. Příspěvek na téma Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice.

 Topinka, D. Perspektivy integrace muslimů v České republice. Ecce-Homo, (ne)mocný hráč zítřka, Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem. Česká asociace studentů psychologie. 20.04.2007, Divadlo hudby, Olomouc.

 Vystoupení na konferenci Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teorie a praxe, 1.-2-10.2007, Spišská Nová Ves, Prešovská Univerzita. Příspěvek s P.Klimentem na téma intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů.

 Garant a organizátor konference s UNHCR na téma „Integrace uprchlíků“, 13. května 2008. Místo konání: Filozofická Fakulta Univerzity Palackého. Příspěvek na téma Sociální integrace: perspektiva uprchlíků.

 Mezikulturní dialog v Evropě 21. století: příležitosti, výzvy a hrozby. 2. října 2008, kongresový sál Magistrátu města Olomouce. Informační kancelář Evropského parlamentu, Regionální institut pro vzdělávání, o.p.s. Příspěvek: Jak rozumět interkulturalitě.

 Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice. Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR, Sekce Sociologie náboženství. 27. 11. 2009, FF ZČU v Plzni. Příspěvek: Integrace muslimů/imigrantů do české společnosti.

 Konference Moc – kultura – identita. Kabinet interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. 14. 10. 2009. Organizace konference a příspěvek: Druhá generace imigrantů.

 První a druhá generace migrantů - různorodost světů. XIII. gerontologické dny Ostrava. Kongres s mezinárodní účastí. DTO CZ, 23.-25.9.2009, Ostrava.

 Muslimové v ČR. Konference Pozice islámu v ČR a budoucí vývoj. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Společnost česko-arabská, 29.10.2009.

 „Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity“. Konference Sekce Sociologie náboženství MČSS a Kabinetu interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky, FF UP v Olomouci. 5. – 6. května 2010. Uspořádání konference. Příspěvek na téma Způsoby etablování muslimských organizací ve veřejném prostoru.

 Topinka, D.; Kliment, P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. Konference Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčastnosti. Výzvy a trendy. Prešovská univerzita, Prešov. 28.9.2010. Katedra andragogiky, Prešovská univerita, Gréckokatolická charita Prešov.

 Význam médií pro integraci cizinců. Konference Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů. 9.6.2011, Olomoucký kraj, Olomouc.

 ESA 10th Conference – Social Relations in Turbulent Times, Geneva, EuropeanSociological Associations (ESA), University of Geneva & Swiss Sociological Associations, 7-10 September 2011. Religion and Stratification in the Czech Republic (společně s D. Lužným). Geneva,

 Topinka, D; Lužný, D. Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Olomouc, 6. – 7.10.2011. Sekce sociologie náboženství MČSS a Katedra sociologie a andragogiky UP. Pozice: Uspořádání konference.

 Topinka, D. Kam se poděla religiozita migrujících? Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Olomouc, 6. – 7.10.2011. Sekce sociologie náboženství MČSS a Katedra sociologie a andragogiky UP. Pozice: Uspořádání konference.

 Topinka, D. Sociologie migrace: od asimilace k integraci. Konference "Integrace na lokální úrovni - realita a vize".  Správa uprchlických zařízení MV, Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji a Olomoucký kraj. Olomouc, 30.11.2010.

 Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji: Výchozí pozice inkluzivního vzdělávání. Konference Kulturní a anáboženská identita: marginalizace, integrace a multikulturní výchova. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 22.10.2010. Centrum pro repigionistiku a multikulturní edukaci.

 Co si počít s etnicitou? Konference Proč - Příběhy rozprávějící o člověku. KAPPA-HELP, 27.9.2011, Přerov.

  Proměny života v sociálně vyloučených místech moravských měst. Konference Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. 3.11.2011. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky.

 Náboženství a integrace migrujících do společnosti. Konference Současná česká sociologie: Teorie a výzkum. Západočeská Univerzita v Plzni, 19.-20.1. 2012. Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova česká sociologická společnost.

 Terénní mapování a závěrečná evaluace. Konference Komplexní program sociální integrace na Prostějovsku. 15.12.2011, Národní dům v Prostějově, Člověk v tísni.

 Topinka, D. Strategie zvládání obtížných životních situací cizinci z Ukrajiny a Mongolska. Konference Význam sociální práce a vzdělávání při integraci cizinců. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, 8.12.2011. Správa uprchlických zařízení, Centrum na podporu integrace Ostrava.

 Integrace muslimů do české společnosti. Soužití mezi kulturami: jak by Česko zvládlo imigrační vlnu. Moravská zemská knihovna v Brně, 18.5.2011. Velvyslanectví USA, Libertas Independent Agency, InfoUSA.

 
podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 16. 11. 17, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: