Členové

PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

ŠPATENKOVÁ Naděžda, PhDr.Mgr. Ph.D. odborný asistent
PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 406
e-mail
adresa
Místnost: 4.27,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Letní semestr 2019: středa 8.00 - 9.30 h.

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

aplikovaná psychologie, gerontologie, gerontagogika

Publikace

 

·         ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. s. 195. ISBN 978-80-247-2624-3.

·         ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N. Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. s. 186. ISBN 978-80-7367-690-2.

·         ŠPATENKOVÁ, N., BOLOMSKÁ, B. Reminiscenční terapie. Praha : Galén, 2011. ISBN 80-7262-711-0.

·         ŠPATENKOVÁ, N., JANSA, J. Když mají děti smutek. Truchlení dětí. Sociální práce/Sociálna práca. 2/2010, ročník 10, s. 102-108. ISBN1213-6204.

·         ŠPATENKOVÁ, N., KOTRLÝ, T. Konstitucionalizování  formalizované péče o pozůstalé. Sociální práce/Sociálna práca. 2/2010, ročník 10, s. 108-114. ISBN1213-6204.

·         ŠPATENKOVÁ, N., KRÁLOVÁ, J. ZÁKLADNÍ OTÁZKY KOMUNIKACE. Komunikace (nejen) pro sestry. Praha : Galén, 2009. s. 135. ISBN 978-807262-599-4.

·         ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství  pro pozůstalé. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 143. ISBN 978-80-247-1740-1.

·         Špatenková, N., KOTRLÝ, T., BĚHOUNKOVÁ, T. Perspektivy vzdělávání poradců pro pozůstalé v České republice. In RYŠAVÝ, D. (ed.) SOCIOLOGICA – ANDRAGOGICA 2010. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA. Olomouc: UP, 2010. ISSN 1803-0246. ISBN 978-80-244-2643-3. s. 45-54.

·         IVANOVÁ, K., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., LUŽNÝ, J., POLÁŠEK, V., SVOBODA J., ŠPATENKOVÁ, N., VANČURA, P. ADEL – Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univ. Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2452-1.

·         Špatenková, N. Důstojná ochrana křehkých a zranitelných seniorů. In. Kolektiv autorů. Sborník kongresu s mezinárodní účastí XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO. ISBN 978-80-02-02259-6. ss. 31- 32

·         Špatenková, N. Smrt dítěte jako závažný precipitor krize v rodině. IN Švrčinová, L.,

·         Hoferková, S., Papšo, P. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 24.–25. června 2009 UP Olomouc. ISBN 978-80-7399-888-2. s. 299-307.

·         IvanovÁ, K., ŠpatenkovÁ, N., BUŽGOVÁ, R. Rizikoví senioři – sociální fenomén demografického stárnutí populace (Ochrana zájmů křehkých a nekompetentních seniorů). In RYŠAVÝ, D. (ed.) SOCIOLOGICA – ANDRAGOGICA 2009. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA. Olomouc: UP, 2010.  ISSN 1803-0246. ISBN 978-80-244-2483-5.

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: