Členové

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

ŠOTOLA Jaroslav, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 396
e-mail
adresa
Místnost: 4.21B,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

ZS 2018/19: středa 15:00-16:30

Osobní informace

 Vzdělání:

2006: státní doktorská zkouška z antropologie a obhajoba dizertace Kolektivní biografie bývalých členů české provincie Tovaryšstva Ježíšova (1773-1800)

2002-2006: interní doktorandské studium na FHS UK v Praze v oboru antropologie, specializace historická antropologie; studium realizováno v rámci doktorandského kolegia (Graduiertenkolleg) s názvem Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert

1996-2001: Univerzita Palackého v Olomouci, obor filosofie - historie

 

Praxe:

2009-dosud: odborný asistent na Katedře sociologie a andragogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2009-2014: spolupráce s o.p.s. Člověk v tísni – problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a žáků

2009: koordinátor Centra podpory inkluzivního vzdělávání Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2009: koordinátor Střediska integrace menšin Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2006: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, referent pro oblast financování sociální péče a komunitní plánování

2006- 2009: externí spolupráce s Katedrou historie a Katedrou sociologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výuka kulturní antropologie)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 

Sociální mobilita Romů

Etnicita a moc

Metodologie terénního antropologického výzkumu

Orální historie Sudet

 

Publikace

 

ŠOTOLA, J. „Integrovaní Romové“: kritická reflexe pojmu. In Bulletin muzea romské kultury 25, 2016, s. 32-49.

ŠOTOLA, J., RODRÍGUEZ POLO, M. a kol. Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance. Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2016.

ŠOTOLA, J., TOPINKA, D. Náboženské pole a jeho aktéři: vymezování se, autorita a projekty. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování islámů a muslimů na veřejnosti.  Brno: Barrister & Principal, 2016, s.  382-422.

ŠOTOLA, J., KLIMENT, P. Muslimské děti ve škole. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování islámů a muslimů na veřejnosti.  Brno: Barrister & Principal, 2016, s.  214-225.

TOPINKA, D., ŠOTOLA, J. Konceptualizace islámu a muslimů: perspektiva aktérů státní správy, samosprávy a neziskových organizací. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování islámů a muslimů na veřejnosti.  Brno: Barrister & Principal, 2016, s.  124-144.

ŠOTOLA, J., TOPINKA, D. Konceptualizace islámu a muslimů v ČR: perspektiva aktérů státní správy, samosprávy a neziskových organizací. In Pantheon 10 (2), 2016, s. 53-70.

ŠOTOLA, J. Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment. In: Urszula Swadźba, Bożena Pactwa, Monika Żak (eds.). Praca- Więź- Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczenstwa. Tom II, Katowice 2015.

KLIMENT, P. – ŠOTOLA, J. Muslim Children in Czech Schools. In E-paedagogium, 2014, 52-63.

ŠOTOLA, J. Romové v pasti „sociálního vyloučení“. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., JUÁREZ TOLEDO, R. a kol. (eds.). Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a Mexiku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 61-76.

ŠOTOLA, J. Nezamýšlené důsledky (re)prezentace Romů v rámci multikulturní výchovy. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., ŠVACHOVÁ, I. (eds.). Protipředsudkové vzdělávání v kontextu multikulturalismu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 77-102.

ŠOTOLA, J. a kol. Systémová spojení. Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2012.

ŠOTOLA, J. “There is nothing to fear“: pitfalls in the analysis of the risk of extremism in relation to socially excluded areas, in Human affairs, 22, č. 4, 2012, s. 569-578.

ŠOTOLA, J. Vztah rodiny a školy ze sociálně vyloučené lokality – výzva pro sociální práci. In TRUHLÁŘOVÁ, M. – LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi od praxe k teorii. Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 577-584.

ŠOTOLA, J. - ZATLOUKAL, L. Využití síťování při práci se sociálně vyloučenou lokalitou. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, s. 213 – 222. 

ŠOTOLA, J. Antropologický koncept kultury a sociální začleňování Romů. In Slovenská antropológia, 13(2), 2011, s. 62-66.

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: