Členové

Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

PETRUCIJOVÁ Jelena, Doc. PhDr. CSc. docent
Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
funkce
docent
telefon
585 633 394
e-mail
adresa
Místnost: 4.29,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS AR 2017/2018: středa 11:30-12:30

Osobní informace

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 1983, filosofie a učitelství VVP (občanská nauka), Leningradská státní univerzita (RF)
 • 1987, CSc., filosofie, Česká komise pro vědecké hodnosti ČSSR
 • 1988, PhDr., filosofie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • 2011, Doc., systematická filozofie, Fakulta humanitních věd, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko)

Přehled zaměstnání:

 • 1987 – 1988 VŠ  Pedagogická, Poltava (UA) - odborná asistentka
 • 1989 – 1990: VŠB v Ostravě - odborná asistentka
 • 1994 – 2011: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta - odborná asistentka 
 • od r. 2011 -docentka 
 • 2011 – současnost: OU v Ostravě, Fakulta sociálních studií – docentka
 • od r. 2015 – dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Oborové zaměření

 • Metodologie antropologických teorií, filozofické základy antropologických teorií a sociologii kultury
 • teorie identity

 

Publikace

Výběr z publikační činnosti:

Monografie:

·        Feber, J., Petrucijová, J. Svět duchovní kultury. Filozofická analýza institucionalizovaných forem.  Ostrava: OU, 2009, 310 s. ISBN 978-80-7368-770-0. (autorský podíl 40%)

·        Petrucijová, J.Historical recreation as a means for developing pupils' Identity. In: Historical recreation as a pedagogical project. Lagos: Neuveden, 2009. s. 45-65. ISBN 978-989-96191-0-4. (Portugalsko).

·        Petrucijová, J. Křižovatky antropologického myšlení – změna paradigmat. Dil I. Počátky antropologických reflexí. Ostrava: OU 2010. ISBN 978-80-7368-914-8. (autorský podíl 100%)

Petrucijová, J., Feber, J. A Hauer, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 172 s. ISBN 978-83-7490-544-2 (autorský podíl 65%).

Články v odborných časopisech v databázi Thomson Reuters

·        Petrucijová, J.Identity issue in the context of civic and inter-cultural education
(2011) New Educational Review, 23 (1), pp. 79-90. (100%)

·        Petrucijová, J.Conceptual Nets of Anthropological Reflections and Particular Patterns of Power. (2011) FILOZOFIA  Volume: 65   Issue: 9   Pages: 877-892 (100%)

Články v odborných časopisech v databázi Scopus

·        Petrucijová, J. On the particular kinds of philosophico-anthropological conceptions of man and the intersections of anthropological thought [O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení] (2010) Filosoficky Casopis, 58 (5), pp. 687-703. (100%)

·        Petrucijová, J. Human identity and educational challenges. (2009) New Educational Review, 17 (1), pp. 91-101. (100%)

·        Petrucijová, J., Feber, J.. Limits of ethical training of social workers: (altruism issue in moral space of professional ethics). The New Educational Review. 2015, č. 42, s. 189-199. ISSN 1732-6729. (50%)

Článek ve sborníku z mezinárodní konference indexované v databázi Thomson Reuters

·        Petrucijová, J. Human inbetween loneliness and sociality (bothside limits). In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: Conference Proceedings. SGEM 2015, Book 3: Anthropology, archaeology, history and philosophy 2015-09-26, Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-582. ISBN 978-619-7105-49-0, Kód UT WoS: 000378098400075

·        Petrucijová, J., Evlampiev, I. Concept of original christianity by l. Tolstoy and F. Dostoyevsky. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): SGEM 2015. Albena. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2015. s. 539-544. ISBN 978-619-7105-49-0. Kód UT WoS 000378098400070 (autorský podíl 40%).

·        Petrucijová, J. A Feber, J. Economic Activity and Economic Ethics in the Context of Globalization. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016, pp. 211-220. 978-80- 248-3911-0.

·        Petrucijová, J. A Feber, J. On the issue of collective responsibility. In: 3rd Inrenational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016: Book 3 Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, Vol. 1 2016-04-06 Vienna. Vienna: SGEMOrg., 2016. s. 665-670. ISBN 978-619-7105-52-0, Kód UT WoS: 000395727300086 (autorský podíl 50%);

Články v odborných, recenzovaných sbornících a periodikách

·        Petrucijová, J. Antrophozentrismus als Ausgangspunkt der Ethik der Umwelt. In: Kontakte 17, heft 3. 1999, roč. 17, s. 57-63. ISSN 1026-308X. (Rakousko).

·        Petrucijová, J. O úrovních konvence a jejich opodstatnění.In: Konvence ve vědě a filosofii. Praha: Filosofia, UF AV ČR, 2000, s. 144-151. ISBN 80-7007-138-9. (100%). 

 

 • Petrucijová, J. Cultural and civic identities in the context of civic education. – In: Future Citizens in Europe. Ed. by A. Ross. Budapest -London 2002, pp. 365-370. ISBN 1 85377 356 5, ISSN 1470-6695 (Velká Británie – Maďarsko).

·        Petrucijová, J. Cultural citizenship in the context of the EU: attitudes and views of the teachers of civic education in the region of North Moravia and Silesia in the Czech Republic. In: A Europe of many Cultures.Braga/London: CiCe publications 2003. s. 383-388. ISBN 1-85377-369-7. (Velká Británie – Portugalsko).

 • Petrucijová, J. Civic education and non-citizens, experience of the Czech educational systém. In: The experience of Citizenship. Kraków/London: CiCe publications, 2004. s. 244-251. ISBN 1-85377-378-6. (Velká Británie – Polsko).

·        Petrucijová, J. et al. Identity in Multucultural/Multilingual context. In:CiCe Guidelines, 4/2004, pp. 1-27. ISSN 1741-6353. (Velká Británie). (40%)

·        Petrucijová, J. et al. Citizenship education in Europe: Identity issues in a time of Diaspora, Migration and Settlement. In: CiCe guideline, 2/2006, pp. 1-25. ISSN 1741-6353. (Velká Británie). (40%)

·        Petrucijová, J. Developing of Cultural Citizens in the Context of the Reform of Educational Curriculum in the Czech Republic.. In: Reflrcting on identities: Research, Practice and Innovation. Istanbul - London: CiCe publication, 2008. s. 623-629. ISBN 978-0-9560454-7-8. (Velká Británie – Turecko).

·        Petrucijová, J. Adult Education of immigrants in the Czech Republic. In: Citizenship Education in Society. Montpellier/London: CiCe Publications, 2007. s. 328-340. ISBN 978-189-9764-90-7. (Velká Británie – Francie).

·        Petrucijová, J. In the Trace of Human Identity. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. vol. 3, 4/2010, pp. 615-624. ISSN 1997-1370.(Ruská federace).

·        Petrucijová, J.  Человеческая идентичность на перекрестках культур. In: Глобализацията. Философски и социологически аспекти. Велико Търново: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», 2010, с. 73 – 87. ISBN 978-954-524-736-1. (Bulharsko).

·        Petrucijová, J. Sakrální a profánní ve filozofii výchovy. In: Rola religii w edukaci miedzykulturowej. Krakow: IMPULS, 2008. s. 106-118. ISBN 9788373089402, EAN 9788373089402. (Polsko).

·        Petrucijová, J. - Feber, J. Antropologicko-axiologická dimenze svobody. In: Sloboda a jej projekcie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. 363/444. FZ 48, Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 406-413. ISBN 978-80-555-0619-7 (autorský podíl 50%). 

·        Petrucijová, J. - Feber, J (2013): Relativism and Ethical Competence In: Ethics & Bioethics, 3 (1-2), pp. 73-86, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity (University of Prešov Press) ISSN 1338-5615. (autorský podíl 50%).

·        Petrucijová, J. - Feber, J. Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality). In: Pravda. Teoretické a praktické aspekty. Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV [18. 10. 2017 - 20. 10. 2017]. V tísku.

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: