Členové

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Odborný asistent: kulturní antropologie

telefon
585 633 398
e-mail
adresa
Místnost: 4.21A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pro příslušný semestr uvedeny ZDE. Studenti, kteří se předem ohlásí e-mailem, mají přednost.
Konzultace v jiných termínech a ve zkouškovém období po domluvě: jakub.havlicek(at)upol.cz

Osobní informace

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Studijní a pedagogické stáže, výzkumné cesty a expedice

 • 2015, duben – květen: London School of Economics, Asia Research Centre, Londýn, Velká Británie, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2015, únor – březen: Harvard University, Department of East Asian Languages and Civilizations, Boston, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014, srpen-září: University of Hawai'i, Center for Chinese Studies, Honolulu, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014, duben-květen: University of California, Department of History, Berkeley, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2013, listopad: Pobyt na konferenci American Anthropological Association, Chicago, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2013, srpen-září: Utsunomiya University, Ucunomija, Japonsko, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2012, září: Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva. Department of Sociology - výuka kurzu "“Religion and Modern Societies: the East and the West, Japan and the Czech Republic. Yasukuni Shrine Controversy. St. Vitus Cathedral and the Church-State Relationship”, program Erasmus
 • 2011, listopad: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika. Katedra východoázijských štúdií - výuka kurzu "Náboženství Japonska", program CEEPUS
 • 2011, srpen: studijní pobyt v Kjótu (Japonsko)
 • 2010, listopad: Universität Leipzig, Lipsko, Německo. Religionswissenschaftliches Institut - výuka kurzu "Modern Japanese Society: Religion, Identity, Nationalism", program Erasmus
 • 2009, listopad: Universität Wien, Vídeň, Rakousko. Institut für Ostasienwissenschaften - výuka kurzu "Religion and Nationalism in Modern Japan", program CEEPUS
 • 2008 - 2009, prosinec - únor: Tradiční indické divadlo a tanec v náboženském kontextu - spolupráce na terénním výzkumu, video a fotodokumentace (Kerala, Tamilnadu)
 • 2007, leden-červenec: Tamkang University, Tchajpej, Tchajwan. Chinese Language Program, 6 měsíců, s podporou děkanátu FF MU (Rozvojový projekt programu č. 6 podprogramu c) Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů MU)
 • 2006, duben: Soukromá studijní cesta do Osaky a Kjóta (Japonsko)
 • 2005, srpen: Studijní cesta do Kjóta, Osaky a Tenri v rámci plnění grantového projektu FRVŠ "Nová náboženská hnutí v Japonsku"
 • 2005, březen-červen: Universität Wien, Vídeň, Rakousko. Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, program CEEPUS
 • 2003, srpen - 2004, květen: Kansai Gaidai University, Osaka, Japonsko. Asian Studies Program, stipendium AIEJ

Účast na konferencích

 • 2016: „1. olomoucká religionistická konference: Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, 6. – 7. 10. 2016, příspěvek „Náboženství a vzdělávací systém v České republice: regulace náboženské plurality?“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: Konference „78th Annual Meeting of the Association for the Sociology of Religion - Exploring Diversity: Varieties of Religion and Nonreligion“, Seattle, Spojené státy americké, 19. – 21. 8. 2016, příspěvek „Religion and Education in Post-Communist Countries: the Czech Republic, Slovakia and Poland“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: Seminář „Teoretické a empirické reflexe paměti v sociologii náboženství“. Sekce Sociologie náboženství při České sociologické společnosti a Katedra sociologie FF ZČU v Plzni, Plzeň, 16. 3. 2016, příspěvek „Náboženství a systém vzdělávání v České republice“, v rámci projektu GAČR (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2015: Konference „Familiar Strange. 114th Annual Meeting – American Anthropological Association“. Denver, Spojené státy americké, 18. – 22. 11. Příspěvek „Islam in the Heart of Europe: Criticism of Islam and Muslims in the Czech Republic“, v rámci projektu IGA („Tradiční náboženství ve veřejném prostoru v České republice“)
 • 2015: Konference „XXI World Congress of International Association for the History of Religions: Dynamics of Religion. Past and Present“. Erfurt, Spolková republika Německo, 23. – 29. 8. Příspěvek „Religions and Education in the Czech Republic“, v rámci projektu GAČR (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2014: Konference „Producing Anthropology. 113th Annual Meeting – American Anthropological Association“. Washington, Spojené státy americké, 3. – 7. 12. Příspěvek „Practical Religion in Japan: The Case of Ema Votive Tablets“, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „Conference on Migration, Religion and Asia“, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a Katedra asijských studií, Filozofická fakulta, 27. – 29. 11. Příspěvek „Shinto goes overseas: Shinto shrines in the Hawaiian island of O'ahu“. V rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „Hawaii International Conference on Social Sciences”, Honolulu, Spojené státy americké, 28. - 31. 5. Příspěvek "Re-producing Religious Memory: Religion, National Identity and Secularization in the Modern Czech Society"
 • 2014: Konference "13th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Religion and Pluralities of Knowledge", Groningen, Nizozemsko, 11. - 15. 5. Příspěvek "Reflecting Religions of Japan in the Czech Lands: The Image of Japanese Religious Traditions in the Czech Scholarly Environment", v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „The Third International Conference – Re-Inventing Eastern Europe”, The Association for Dissemination and Valorization of Academic Research, Berlín, Spolková republika Německo, 28. – 29. 3. Příspěvek „History, Memory, and Religion in the Czech Republic“, v rámi plnění projektu GAČR „Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic” (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2013: Konference „Dvě společnosti – dvě sociologie?“, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 17. – 19. 10.  Příspěvek „Tradiční náboženství v české společnosti“
 • 2013: Konference „The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy“, Uppsala University, Uppsala, Švédsko, 20. – 22. 5. Příspěvek „Decline of Religion in the Czech Republic? Religion in the Public Sphere of the Contemporary Czech Society“
 • 2013: Konference „The Third ISA Conference of the Council of National Associations: “Sociology in Times of Turmoil: Comparative Approaches”, Middle East Technical University, Ankara, Turecko, 13. – 16. 5.  Příspěvek „Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State“ (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2013: Konference „Náboženstvo a kríza multikulturalizmu“, Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 15. 2. Příspěvek „Náboženství jako transkulturní koncept“
 • 2012: Konference „2. olomoucká listopadová konference: Sociologie mezi teorií, empirií a realitou“, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, 1. – 2. 11. Příspěvek „Normativní a žité náboženství v Japonsku“
 • 2012: Konference "European Sociological Association Mid-term Conference: Research Network 34 – Sociology of Religion: Transformations of the Sacred in Europe and Beyond", Universität Potsdam, Postupim, Německo, 3.-5. 9. Příspěvek "Religion and the State in the Czech Republic: Contemporary Perspectives"
 • 2012: Konference "11th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Ends and Beginnings", Stockholm, Švédsko, 23. - 26. 8. Příspěvek "End of the Statesman. State Funeral of Vaclav Havel at St. Vitus Cathedral in Prague as the Public Representation of Religion" (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2012: Konference "Ľudové poznanie", Ústav etnologie, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko, 31. 5. - 1. 6. 2012. Příspěvek "Kategorie 'lidového náboženství' v japonském kontextu"
 • 2012: Konference "Vizuální studia - věda, umění, instituce", Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, 20. - 21. dubna 2012. Příspěvek "Vizuální aspekty náboženství v Japonsku"
 • 2012: Konference "Současná česká sociologie: Teorie a výzkum", Masarykova česká sociologická společnost, Katedra sociologie Západočeské univerzity, Plzeň, 19. - 20. 1. 2012. Příspěvek "Sociální konstrukce náboženství"
 •  2011: Konference "5. výroční česko-slovenská sinologická konference", Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 4. - 5. 11. 2011. Příspěvek "Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie 'náboženství', její vymezení a použitelnost v japonském kontextu"
 • 2011: Konference "10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): New Movements in Religion, Theories and Trends", Budapešť, Maďarsko, 18. - 22. září. Příspěvek "Public Representation of Religion. The Dispute Over the Cathedral” (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2011: Konference "The 7th International Conference on Oriental Studies Torchinov Readings: Мetamorphoses", Katedra východní filosofie a kultury Státní univerzity Sankt Peterburg, Ruská federace, 22. - 25. června. Příspěvek "Imagining Religion in Japan: Transformations of the Category of 'Religion' in the Japanese Context"
 • 2010: Konference "Náboženství ve veřejném prostoru - podoby reprezentací religiozity", Sekce sociologie nábožeství MČSS, Kabinet interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 5. května. Příspěvek "Pojem 'náboženství' v japonském kontextu pohledem religionistiky. Náboženství ve veřejném prostoru moderního Japonska"
 • 2009: Vědecký seminář "Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev", Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Ústav etnológie SAV, Bratislava, 9. - 10. prosince. Příspěvek "Japonci a Židé. Isaiah Ben-Dasan a jeho teorie 'japonského náboženství'"
 • 2008: 8. konference European Association for the Study of Religions (EASR): "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", Masarykova universita, Brno, 7. - 11. září. Příspěvek "Religion, Politics and Identity in Modern Japan: Examining the Case of Yasukuni Shrine"
 • 2008: Konference "5th Torchinov Conference: Philosophy, Religion and Culture of Asian Countries", Katedra východní filosofie a kultury Státní univerzity Sankt Peterburg, Ruská federace, 6. - 9. února. Příspěvek "Approaching Shinto and Nationalism in Japan. Perspectives from the Science of Religions"
 • 2007: Konference "Civil Religion, Private Spirituality", Re-Dial Association for the Study of Religions, Ústav religionistiky - Univerzita Szeged, Maďarsko, 26. - 27. října 2007. Příspěvek "Ghost in the Shell - Religions in Japan and the Concept of Animism"
 • 2007: 5. konference Central European Religious Studies (CERES) "Various Interpretations of Religions: Methods and History", Katedra religionistiky a filosofie, Filosofická fakulta - Univerzita Pardubice, 9. - 11. října 2007. Příspěvek "Japanese Religion and Religons in Japan. Is There so much Unity in the Diversity?"
 • 2006: 4. konference CERES "Religious Change", Katedra porovnávacej religionistiky, Filosofická fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava, 23. - 25. října 2006. Příspěvek "Continuity and Change of Ancestor Worship in Japan. The Case of Yasukuni Shrine"
 • 2005: 3. konference CERES "Náboženství a tělo" ("Religion and the Body"), Ústav religionistiky FF MU Brno, 11. - 12. října 2005. Příspěvek "Zástupné reprezentace lidského těla v náboženstvích Japonska"

Odborné a popularizační přednášky

 • 6. 5. 2015: „China and the Czech Lands: from early contacts up to the present day“, zvláštní seminář, spolu s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., London School of Economics, Asia Research Centre, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 22. 4. 2015: „Paměť a kultura: muzea v čínských enklávách v USA“, spolu s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 5. 11. 2014: „Žité náboženství v současném Japonsku“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 11. 9. 2014: „China and Europe: From the Early Modern History to the Present Day“, Center for Chinese Studies & Confucius Institute at the University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Spojené státy americké (ve spoluautorství s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D.), v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 21. 1. 2014: „Náboženské slavnosti v Kjótu: zima“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 9. 1. 2013: „Problematika Jasukuni“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci kurzu Odborný seminář čínských studií 1, projekt CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 27. 2. 2012: "Japonsko - divadlo a náboženství", přednáška pořádaná Brněnskou sekcí Teatrologické společnosti, Kabinet divadelních studií, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
 • 10. 3. 2011: "Japonsko - divadlo a náboženské rituály", kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 16. 11. 2010: "Imagining Religion in Japan. Scholarly Approaches towards Japanese Religions and their Critical Evaluation", Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, Lipsko, Německo;
 • 27. 5. 2010: „Divadelní tradice nó, kabuki a džóruri“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 31. 3. 2010: „Kořeny divadla nó: sangaku, sarugaku a dengaku“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 23. 2. 2010: „Počátky divadla na japonských ostrovech – divadlo a rituál“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 3. 11. 2009: "Japonsko". Marcus Gallery, Brno.
 • 9. 5. 2009: "Japonské mýty a legendy". Sál Břetislava Bakaly, Brno.
 • 1. 4. 2008: "Umělecké tradice a duchovní život Japonska". Cyklus přednášek "ANIMALITER - Fenomen kniha", Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 22. 11. 2007: "Ghost in the Shell. Obřady za vysloužilé předměty v náboženstvích Japonska". Cyklus přednášek "Spiritualita", Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 25. 11. 2006: "Náboženství a nacionalismus v Japonsku: 1868 - 2006". Ústav religionistiky, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 8. 3. 2006: "Rok v Japonsku". Japonský akademický klub, kino Art, Brno
 • 2. 2. 2006: "Rok v Japonsku". Centrum pro matky s dětmi, Bílovice nad Svitavou
 • 22. 11. 2005: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 26. 10. 2005: "Svátky japonských náboženství. Obon a tradice japonského buddhismu". Japonský akademický klub, kino Art, Brno
 • 25. 5. 2005: "Japonsko - země, lidé, náboženství". Inspirace Brno - Stará hasička, Brno
 • 7. 5. 2005: "Japonsko - země a lidé". Kino Art, Brno
 • 22. 2. 2005: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 1. 2. 2005: "Náboženské slavnosti Japonska". Moravské zemské muzeum, Brno
 • 6. 12. 2004: "Šintó - cesta bohů". Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 14. 11. 2004: "Cesta do Japonska". Klub Fléda, Brno
 • 10. 11. 2004: "Toulky krajem Kansai". Japonský akademický klub, Brno
 • 13. 10. 2004: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno

Vzdělání

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009: Ph.D., Filosofie: religionistika. Dizertační práce: "Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku"
 • 2004 - 2009: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Filosofie: religionistika, doktorské studium
 • 2004: Bc., Filosofie: religionistika. Bakalářská diplomová práce "Pramen moci. Studie k dějinám mocenského dualismu"
 • 2000 - 2004: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Humanitní studia: religionistika - historie
 • 2001: Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: francouzština - historie. Magisterská diplomová práce "Duchovní svět Karla IV."
 • 1996 - 2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1992 - 1996: Gymnázium Elgartova 3, Brno, ukončeno maturitní zkouškou

Přehled zaměstnání

 • 2012 – dosud: Katedra sociologie a andragogiky UPOL – odborný asistent
 • 2012 – 2014: Ústav religionistiky FF MU, Brno – odborný asistent
 • 2009 – 2012: Ústav religionistiky – Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU, Brno: odborný asistent
 • 2008 – 2014: Ústav jazykovědy a baltistiky – Seminář japonských studií FF MU, Brno: odborný asistent
 • 2007 – 2008: Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin divadla, Brno: kurátor sbírek
 • 2007 – 2008: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno: externí učitel anglického jazyka
 • 2006: Strana zelených, Krajská organizace SZ Jihomoravského kraje: manažer KO SZ
 • 2006: Strana zelených, Krajská organizace SZ Jihomoravského kraje: koordinátor obecních a senátních voleb
 • 2002: Centrum experimentálního divadla – HaDivadlo, Brno, Sukova 4: archivář

Publikace

Monografie:

 • Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Kapitoly v odborných monografiích:

 • Perception of Islam and Muslims in the Czech Society: The Criticism of Islam in the Public Sphere in Two Examples. In: Jedynak W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. (eds.): Sociology of religion. Selected Aspects from Central European Region. Institute of Sociology, University of Rzeszów, Rzeszów, 2016, s. 80-88. ONLINE
 • Případ svatyně Jasukuni: "náboženské" a "sekulární" v dějinách moderního Japonska. In: Václavík, David – Lužný, Dušan (ed.): Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010, s. 302-333. ONLINE

 Studie v odborných časopisech:

 • Religious Memory and Transmission of Knowledge on Religions through Education. The Case of Education System in the Czech Republic, Pantheon 2016, 11, 1, s. 77-93.
 • History, Memory, and Religion in the Czech Lands. In: Czech and Slovak Journal of Humanities, 2015, 3, s. 97-108. ONLINE
 • Kritika islámu na českém internetu – možnosti interpretace. Případ facebookové stránky Islám v České republice nechceme. In: Lidé města – Urban People, 2015, 17, 3, s. 475-511. ONLINE
 • Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách. In: Religio. Revue pro religionistiku, 2013, 21, 2, s. 163-188. ONLINE
 • Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State. In: International Journal of Social Science Studies, 1, 2, 2013, s. 190-204, doi: 10.11114/ijsss.v1i2.145 (ve spoluautorství s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.). ONLINE
 • Kategorie lidového náboženství v japonském kontextu. In: Speculum (Slovenská asociácia sociálnych antropológov), 2012, 4, 2, s. 44-56. ONLINE
 • Religion, Politics and National Identity in Modern Japan: Examining the Issue of Yasukuni Shrine. In: Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2009, 17, 1, s. 57-74. ONLINE
 • Oni - rohatý démon v japonské kulturní tradici. In: Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2006, 61, 2, s. 30-37.
 • Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2005, III, 2, s. 5-20.

Články ve sbornících:

 • Imagining Religion in Japan: Transformations of the Category of ‘Religion’ in the Japanese Context. In: Kemeněva, S. P. – Pakhomov, S. V. (ed.) Seventh International Conference on Oriental Studies (Torchinov Readings): Metamorphoses, June 22 - 25, 2011, Part II. St. Petersburg: Saint-Petersburg State University, Faculty of Philosophy, Department of Eastern Philosophy and Cultural Studies. Institute of Oriental Manuscripts. Saint-Petersburg Philosophical Society, 2013, s. 143-150. ONLINE
 • Šintó: „Cesty kami“ v perspektivách vědeckého bádání. In: Vávra, Dušan - Šindelář, Pavel (ed.): Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 254-288. ONLINE
 • Nová náboženská hnutí v Japonsku. In: Vávra, Dušan - Šindelář, Pavel (ed.) Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. Brno, 2011, s. 317-332. ONLINE
 • Mimochodem... cestou božstev. In: Fidlerová, Ludmila (ed.): Mimochodem - By the Way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, 2009, s. 81-84.
 • Approaching Shinto and Nationalism in Japan. Perspectives from the Science of Religions. In: Pakhomov, Sergej (ed.):Pjatye Torčinovskie čtěnija. Filosofia, religia i kultura stran Vostoka. 6-9 fevralja 2008 g. Sankt Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2009, s. 458-465. ONLINE
 • Duše věcí. Obřady za vysloužilé předměty v náboženstvích Japonska jako projev animismu. In: Babyrádová, Hana - Havlíček, Jiří: Spiritualita, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 47-66.
 • Reprezentace lidského těla v náboženstvích Japonska. In: Hamar, Eleonóra (ed.): Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 169-175.

 Recenze, zprávy:

 • A New History of Shinto. By John Breen and Mark Teeuwen. Malden and Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. x + 264 pages. ISBN 978 1 4051 5516 8. In: Journal of Religion in Japan, Leiden: BRILL, 1, 2, 2012, s. 194-196.
 • Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě. In: Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 48, 4, 2012, s. 808-811.
 • Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění. In: Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2011, 47, 2, s. 433-438.
 • Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha, Sociologické nakladatelství 2009, 315 s. (recenze). In: Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, 46, 2, s. 323-327.
 • Mezinárodní konference "Náboženská změna" v Bratislavě. In: Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, 15, 1, s. 142-143.
 • Vlasta Winkelhoferová - Miriam Löwensteinová: Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. Recenze. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2006, IV, 1, s. 69-70.
 • Mezinárodní konference "Náboženství a jídlo", Pardubice, 26. a 27. 10. 2004. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2004, II, 1, s. 52-54.

 Popularizační a publicistické články:

 • Tchaj-wan: boj o Čankajškův památník. In: Respekt, Praha: R-PRESSE, 2007, XVIII, 24, s. 16.
 • Zemřel totální realista Egon Bondy. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2007, V, 1, s. 92-93.
 • Japonsko. Země kol a deštníků. In: Cestopisy, Praha: R.E.M. Brand, s.r.o., 2006, 3, 3-4, s. 60.

Členství

Členství v odborných společnostech

 • 2014 - dosud: Člen American Anthropological Association
 • 2008 - dosud: Člen České společnosti pro religionistiku
 • 2004 - 2008: Člen redakční rady časopisu "Sacra", Ústav religionistiky Filosofické fakulty MU, Brno

Granty

Projekty, granty

 • 2014-dosud: Odborný spolupracovník projektu „Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR)“, projekt č. TB030MZV007, financování: Technologická agentura České republiky, řešitelka: doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Katedra historie FF UPOL
 • 2014-dosud: Odborný spolupracovník projektu „Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic” (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S, financování: Grantová agentura České republiky, řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
 • 2013-dosud : Odborný spolupracovník projektu "Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru" (řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.; financování: Ministerstvo vnitra)
 • 2013-dosud : Odborný spolupracovník projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152 17. 4.2013 "CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií" (řešitel: UPOL, financování: ESF)
 • 2012: spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0160 "Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi", člen realizačního týmu za Masarykovu univerzitu, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2011: Řešitel projektu "Příprava kurzu 'Kapitoly z dějin náboženství Japonska'", grantový projekt FRVŠ č. 50, tematický okruh F5b
 • 2011: Řešitel projektu "Výzkum náboženských tradic Japonska ve spektru interpretací: případ šintó", grantový projekt MUNI/21/HAVL/2011, Grantový fond děkana FF MU
 • 2010: Řešitel projektu "Nový kurz 'Náboženství a nacionalismus v moderním Japonsku'", grantový projekt FRVŠ č. 2129, tematický okruh F5b
 • 2009 - 2012: Spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0032 "Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska", člen realizačního týmu, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2008: Řešitel projektu „Náboženství a nacionalismus: teoreticko-metodologické aspekty studia náboženství v Japonsku“, grantový projekt MUNI/21/HAV/2008, Grantový fond děkana FF MU
 • 2007: Spoluřešitel projektu "Inovace kurzu Buddhismus II", hlavní řešitelka Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D., grantový projekt FRVŠ č. 1693, tematický okruh F5a
 • 2005: Řešitel projektu "Nová náboženská hnutí v Japonsku", spoluřešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., grant FRVŠ č. 2583, tematický okruh G5
 
podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 17. 11. 17, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: