Členové

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

HAVLÍČEK Jakub, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Odborný asistent: kulturní antropologie

telefon
585 633 398
e-mail
adresa
Místnost: 4.21A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pro příslušný semestr uvedeny ZDE. Studenti, kteří se předem ohlásí e-mailem, mají přednost.
Konzultace v jiných termínech a ve zkouškovém období po domluvě: jakub.havlicek(at)upol.cz

Osobní informace

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Studijní a pedagogické stáže, výzkumné cesty a expedice

 • 2017, listopad: Turku, Department of Comparative Religion, University of Turku, Finsko, 7.-11.11., v rámci plnění projektu PhD program Religionistika - Nový doktorský obor Religionistika na UP příprava akreditace a personálního zajištění CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002298)
 • 2017, duben: University of Eastern Finland, Joensuu, Department of Social Sciences, výuka kurzu „Sociology of Religions“ (společně s prof. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.), program Erasmus+
 • 2015, duben – květen: London School of Economics, Asia Research Centre, Londýn, Velká Británie, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2015, únor – březen: Harvard University, Department of East Asian Languages and Civilizations, Boston, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014, srpen-září: University of Hawai'i, Center for Chinese Studies, Honolulu, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014, duben-květen: University of California, Department of History, Berkeley, Spojené státy americké, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2013, listopad: Pobyt na konferenci American Anthropological Association, Chicago, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2013, srpen-září: Utsunomiya University, Ucunomija, Japonsko, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2012, září: Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva. Department of Sociology - výuka kurzu "“Religion and Modern Societies: the East and the West, Japan and the Czech Republic. Yasukuni Shrine Controversy. St. Vitus Cathedral and the Church-State Relationship”, program Erasmus
 • 2011, listopad: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika. Katedra východoázijských štúdií - výuka kurzu "Náboženství Japonska", program CEEPUS
 • 2011, srpen: studijní pobyt v Kjótu (Japonsko)
 • 2010, listopad: Universität Leipzig, Lipsko, Německo. Religionswissenschaftliches Institut - výuka kurzu "Modern Japanese Society: Religion, Identity, Nationalism", program Erasmus
 • 2009, listopad: Universität Wien, Vídeň, Rakousko. Institut für Ostasienwissenschaften - výuka kurzu "Religion and Nationalism in Modern Japan", program CEEPUS
 • 2008 - 2009, prosinec - únor: Tradiční indické divadlo a tanec v náboženském kontextu - spolupráce na terénním výzkumu, video a fotodokumentace (Kerala, Tamilnadu)
 • 2007, leden-červenec: Tamkang University, Tchajpej, Tchajwan. Chinese Language Program, 6 měsíců, s podporou děkanátu FF MU (Rozvojový projekt programu č. 6 podprogramu c) Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů MU)
 • 2006, duben: Soukromá studijní cesta do Osaky a Kjóta (Japonsko)
 • 2005, srpen: Studijní cesta do Kjóta, Osaky a Tenri v rámci plnění grantového projektu FRVŠ "Nová náboženská hnutí v Japonsku"
 • 2005, březen-červen: Universität Wien, Vídeň, Rakousko. Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, program CEEPUS
 • 2003, srpen - 2004, květen: Kansai Gaidai University, Osaka, Japonsko. Asian Studies Program, stipendium AIEJ

Účast na konferencích

 • 2017: European Association for the Study of Religions, Annual Conference „Communicating Religion“, 18. – 21. září, University of Leuven, Belgie, prezentace „The World Religions Paradigm and Education in the Czech Republic“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2017: European Association for the Study of Religions, Annual Conference „Communicating Religion“, 18. – 21. září, University of Leuven, Belgie, prezentace „Tweeting with God: The Roman Catholic Church and Social Media in the Czech Republic“, v rámci projektu IGA: „Integrovaný sociálně vědní výzkum (řešitel: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.)
 • 2017: Konference „13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities“, 29. srpna – 1. září, The Hellenic Sociological Society, PANTEION University of Social and Political Science, HAROKOPIO University, Atény, Řecko, prezentace „Religion and Education in the Czech Republic: Religions in Textbooks for Public Education“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2017: Konference „Society for the Anthropology of Religion, Biennial Meeting – 2017: Religion and Time“, 15. – 17. května, American Anthropological Association – Society for the Anthropology of Religion, Tulane University, New Orleans, USA, prezentace „Religion as a Chain of Memory and Education in Post-Socialist Societies: Slovakia, Poland, and the Czech Republic“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: „Workshop on the representation of religion(s) and the World Religions Paradigm“, 13. – 14. prosince, University of Tromsø – The Arctic University of Norway, EASR – European Association for the Study of Religions Working group on Religion in Education, příspěvek „Religious Education and the World Religions Paradigm in the Czech Republic. Religion, Politics and Education“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: Workshop „Antropologické perspektivy 2016“, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, 30. 11. 2016, příspěvek „Náboženství a školství v České republice pohledem antropologie vzdělávání“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: „1. olomoucká religionistická konference: Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, 6. – 7. 10. 2016, příspěvek „Náboženství a vzdělávací systém v České republice: regulace náboženské plurality?“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: Konference „78th Annual Meeting of the Association for the Sociology of Religion - Exploring Diversity: Varieties of Religion and Nonreligion“, Seattle, Spojené státy americké, 19. – 21. 8. 2016, příspěvek „Religion and Education in Post-Communist Countries: the Czech Republic, Slovakia and Poland“, v rámci projektu „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v současné české společnosti“, projekt FF UPOL, FPVČ 2015/03
 • 2016: Seminář „Teoretické a empirické reflexe paměti v sociologii náboženství“. Sekce Sociologie náboženství při České sociologické společnosti a Katedra sociologie FF ZČU v Plzni, Plzeň, 16. 3. 2016, příspěvek „Náboženství a systém vzdělávání v České republice“, v rámci projektu GAČR (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2015: Konference „Familiar Strange. 114th Annual Meeting – American Anthropological Association“. Denver, Spojené státy americké, 18. – 22. 11. Příspěvek „Islam in the Heart of Europe: Criticism of Islam and Muslims in the Czech Republic“, v rámci projektu IGA („Tradiční náboženství ve veřejném prostoru v České republice“)
 • 2015: Konference „XXI World Congress of International Association for the History of Religions: Dynamics of Religion. Past and Present“. Erfurt, Spolková republika Německo, 23. – 29. 8. Příspěvek „Religions and Education in the Czech Republic“, v rámci projektu GAČR (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2014: Konference „Producing Anthropology. 113th Annual Meeting – American Anthropological Association“. Washington, Spojené státy americké, 3. – 7. 12. Příspěvek „Practical Religion in Japan: The Case of Ema Votive Tablets“, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „Conference on Migration, Religion and Asia“, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a Katedra asijských studií, Filozofická fakulta, 27. – 29. 11. Příspěvek „Shinto goes overseas: Shinto shrines in the Hawaiian island of O'ahu“. V rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „Hawaii International Conference on Social Sciences”, Honolulu, Spojené státy americké, 28. - 31. 5. Příspěvek "Re-producing Religious Memory: Religion, National Identity and Secularization in the Modern Czech Society"
 • 2014: Konference "13th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Religion and Pluralities of Knowledge", Groningen, Nizozemsko, 11. - 15. 5. Příspěvek "Reflecting Religions of Japan in the Czech Lands: The Image of Japanese Religious Traditions in the Czech Scholarly Environment", v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 2014: Konference „The Third International Conference – Re-Inventing Eastern Europe”, The Association for Dissemination and Valorization of Academic Research, Berlín, Spolková republika Německo, 28. – 29. 3. Příspěvek „History, Memory, and Religion in the Czech Republic“, v rámi plnění projektu GAČR „Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic” (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S
 • 2013: Konference „Dvě společnosti – dvě sociologie?“, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 17. – 19. 10.  Příspěvek „Tradiční náboženství v české společnosti“
 • 2013: Konference „The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy“, Uppsala University, Uppsala, Švédsko, 20. – 22. 5. Příspěvek „Decline of Religion in the Czech Republic? Religion in the Public Sphere of the Contemporary Czech Society“
 • 2013: Konference „The Third ISA Conference of the Council of National Associations: “Sociology in Times of Turmoil: Comparative Approaches”, Middle East Technical University, Ankara, Turecko, 13. – 16. 5.  Příspěvek „Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State“ (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2013: Konference „Náboženstvo a kríza multikulturalizmu“, Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 15. 2. Příspěvek „Náboženství jako transkulturní koncept“
 • 2012: Konference „2. olomoucká listopadová konference: Sociologie mezi teorií, empirií a realitou“, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, 1. – 2. 11. Příspěvek „Normativní a žité náboženství v Japonsku“
 • 2012: Konference "European Sociological Association Mid-term Conference: Research Network 34 – Sociology of Religion: Transformations of the Sacred in Europe and Beyond", Universität Potsdam, Postupim, Německo, 3.-5. 9. Příspěvek "Religion and the State in the Czech Republic: Contemporary Perspectives"
 • 2012: Konference "11th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Ends and Beginnings", Stockholm, Švédsko, 23. - 26. 8. Příspěvek "End of the Statesman. State Funeral of Vaclav Havel at St. Vitus Cathedral in Prague as the Public Representation of Religion" (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2012: Konference "Ľudové poznanie", Ústav etnologie, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko, 31. 5. - 1. 6. 2012. Příspěvek "Kategorie 'lidového náboženství' v japonském kontextu"
 • 2012: Konference "Vizuální studia - věda, umění, instituce", Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, 20. - 21. dubna 2012. Příspěvek "Vizuální aspekty náboženství v Japonsku"
 • 2012: Konference "Současná česká sociologie: Teorie a výzkum", Masarykova česká sociologická společnost, Katedra sociologie Západočeské univerzity, Plzeň, 19. - 20. 1. 2012. Příspěvek "Sociální konstrukce náboženství"
 •  2011: Konference "5. výroční česko-slovenská sinologická konference", Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 4. - 5. 11. 2011. Příspěvek "Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie 'náboženství', její vymezení a použitelnost v japonském kontextu"
 • 2011: Konference "10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): New Movements in Religion, Theories and Trends", Budapešť, Maďarsko, 18. - 22. září. Příspěvek "Public Representation of Religion. The Dispute Over the Cathedral” (spolu s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.)
 • 2011: Konference "The 7th International Conference on Oriental Studies Torchinov Readings: Мetamorphoses", Katedra východní filosofie a kultury Státní univerzity Sankt Peterburg, Ruská federace, 22. - 25. června. Příspěvek "Imagining Religion in Japan: Transformations of the Category of 'Religion' in the Japanese Context"
 • 2010: Konference "Náboženství ve veřejném prostoru - podoby reprezentací religiozity", Sekce sociologie nábožeství MČSS, Kabinet interkulturních studií, Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 5. května. Příspěvek "Pojem 'náboženství' v japonském kontextu pohledem religionistiky. Náboženství ve veřejném prostoru moderního Japonska"
 • 2009: Vědecký seminář "Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev", Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, Ústav etnológie SAV, Bratislava, 9. - 10. prosince. Příspěvek "Japonci a Židé. Isaiah Ben-Dasan a jeho teorie 'japonského náboženství'"
 • 2008: 8. konference European Association for the Study of Religions (EASR): "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", Masarykova universita, Brno, 7. - 11. září. Příspěvek "Religion, Politics and Identity in Modern Japan: Examining the Case of Yasukuni Shrine"
 • 2008: Konference "5th Torchinov Conference: Philosophy, Religion and Culture of Asian Countries", Katedra východní filosofie a kultury Státní univerzity Sankt Peterburg, Ruská federace, 6. - 9. února. Příspěvek "Approaching Shinto and Nationalism in Japan. Perspectives from the Science of Religions"
 • 2007: Konference "Civil Religion, Private Spirituality", Re-Dial Association for the Study of Religions, Ústav religionistiky - Univerzita Szeged, Maďarsko, 26. - 27. října 2007. Příspěvek "Ghost in the Shell - Religions in Japan and the Concept of Animism"
 • 2007: 5. konference Central European Religious Studies (CERES) "Various Interpretations of Religions: Methods and History", Katedra religionistiky a filosofie, Filosofická fakulta - Univerzita Pardubice, 9. - 11. října 2007. Příspěvek "Japanese Religion and Religons in Japan. Is There so much Unity in the Diversity?"
 • 2006: 4. konference CERES "Religious Change", Katedra porovnávacej religionistiky, Filosofická fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava, 23. - 25. října 2006. Příspěvek "Continuity and Change of Ancestor Worship in Japan. The Case of Yasukuni Shrine"
 • 2005: 3. konference CERES "Náboženství a tělo" ("Religion and the Body"), Ústav religionistiky FF MU Brno, 11. - 12. října 2005. Příspěvek "Zástupné reprezentace lidského těla v náboženstvích Japonska"

Odborné a popularizační přednášky

 • 19. 10. 2016: Prezentace "Náboženství a propaganda", veřejná přednáška, A15: "Propaganda"
 • 6. 5. 2015: „China and the Czech Lands: from early contacts up to the present day“, zvláštní seminář, spolu s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., London School of Economics, Asia Research Centre, v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 22. 4. 2015: „Paměť a kultura: muzea v čínských enklávách v USA“, spolu s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 5. 11. 2014: „Žité náboženství v současném Japonsku“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 11. 9. 2014: „China and Europe: From the Early Modern History to the Present Day“, Center for Chinese Studies & Confucius Institute at the University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Spojené státy americké (ve spoluautorství s PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D.), v rámci projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 21. 1. 2014: „Náboženské slavnosti v Kjótu: zima“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 9. 1. 2013: „Problematika Jasukuni“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, veřejná přednáška v rámci kurzu Odborný seminář čínských studií 1, projekt CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií
 • 27. 2. 2012: "Japonsko - divadlo a náboženství", přednáška pořádaná Brněnskou sekcí Teatrologické společnosti, Kabinet divadelních studií, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
 • 10. 3. 2011: "Japonsko - divadlo a náboženské rituály", kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 16. 11. 2010: "Imagining Religion in Japan. Scholarly Approaches towards Japanese Religions and their Critical Evaluation", Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, Lipsko, Německo;
 • 27. 5. 2010: „Divadelní tradice nó, kabuki a džóruri“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 31. 3. 2010: „Kořeny divadla nó: sangaku, sarugaku a dengaku“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 23. 2. 2010: „Počátky divadla na japonských ostrovech – divadlo a rituál“, kavárna Kunštátská trojka, Brno (ve spolupráci s Malým divadlem kjógenu)
 • 3. 11. 2009: "Japonsko". Marcus Gallery, Brno.
 • 9. 5. 2009: "Japonské mýty a legendy". Sál Břetislava Bakaly, Brno.
 • 1. 4. 2008: "Umělecké tradice a duchovní život Japonska". Cyklus přednášek "ANIMALITER - Fenomen kniha", Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 22. 11. 2007: "Ghost in the Shell. Obřady za vysloužilé předměty v náboženstvích Japonska". Cyklus přednášek "Spiritualita", Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 25. 11. 2006: "Náboženství a nacionalismus v Japonsku: 1868 - 2006". Ústav religionistiky, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 8. 3. 2006: "Rok v Japonsku". Japonský akademický klub, kino Art, Brno
 • 2. 2. 2006: "Rok v Japonsku". Centrum pro matky s dětmi, Bílovice nad Svitavou
 • 22. 11. 2005: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 26. 10. 2005: "Svátky japonských náboženství. Obon a tradice japonského buddhismu". Japonský akademický klub, kino Art, Brno
 • 25. 5. 2005: "Japonsko - země, lidé, náboženství". Inspirace Brno - Stará hasička, Brno
 • 7. 5. 2005: "Japonsko - země a lidé". Kino Art, Brno
 • 22. 2. 2005: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno
 • 1. 2. 2005: "Náboženské slavnosti Japonska". Moravské zemské muzeum, Brno
 • 6. 12. 2004: "Šintó - cesta bohů". Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 14. 11. 2004: "Cesta do Japonska". Klub Fléda, Brno
 • 10. 11. 2004: "Toulky krajem Kansai". Japonský akademický klub, Brno
 • 13. 10. 2004: "Poutě v náboženstvích Japonska". Katedra etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno

Vzdělání

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009: Ph.D., Filosofie: religionistika. Dizertační práce: "Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku"
 • 2004 - 2009: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Filosofie: religionistika, doktorské studium
 • 2004: Bc., Filosofie: religionistika. Bakalářská diplomová práce "Pramen moci. Studie k dějinám mocenského dualismu"
 • 2000 - 2004: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Humanitní studia: religionistika - historie
 • 2001: Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: francouzština - historie. Magisterská diplomová práce "Duchovní svět Karla IV."
 • 1996 - 2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1992 - 1996: Gymnázium Elgartova 3, Brno, ukončeno maturitní zkouškou

Přehled zaměstnání

 • 2012 – dosud: Katedra sociologie a andragogiky UPOL – odborný asistent
 • 2012 – 2014: Ústav religionistiky FF MU, Brno – odborný asistent
 • 2009 – 2012: Ústav religionistiky – Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU, Brno: odborný asistent
 • 2008 – 2014: Ústav jazykovědy a baltistiky – Seminář japonských studií FF MU, Brno: odborný asistent
 • 2007 – 2008: Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin divadla, Brno: kurátor sbírek
 • 2007 – 2008: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno: externí učitel anglického jazyka
 • 2006: Strana zelených, Krajská organizace SZ Jihomoravského kraje: manažer KO SZ
 • 2006: Strana zelených, Krajská organizace SZ Jihomoravského kraje: koordinátor obecních a senátních voleb
 • 2002: Centrum experimentálního divadla – HaDivadlo, Brno, Sukova 4: archivář

Publikace

Monografie:

 • Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Kapitoly v odborných monografiích:

 • Perception of Islam and Muslims in the Czech Society: The Criticism of Islam in the Public Sphere in Two Examples. In: Jedynak W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. (eds.): Sociology of religion. Selected Aspects from Central European Region. Institute of Sociology, University of Rzeszów, Rzeszów, 2016, s. 80-88. ONLINE
 • Případ svatyně Jasukuni: "náboženské" a "sekulární" v dějinách moderního Japonska. In: Václavík, David – Lužný, Dušan (ed.): Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010, s. 302-333. ONLINE

 Studie v odborných časopisech:

 • Muslimové, islám, nacisté a anticivilizace. Výroky Miloše Zemana o islámu a muslimech v roce 2011 pohledem sociálních věd, Pantheon, 2016, 11, 2, s. 4–25.
 • Religious Memory and Transmission of Knowledge on Religions through Education. The Case of Education System in the Czech Republic, Pantheon 2016, 11, 1, s. 77-93.
 • History, Memory, and Religion in the Czech Lands. In: Czech and Slovak Journal of Humanities, 2015, 3, s. 97-108. ONLINE
 • Kritika islámu na českém internetu – možnosti interpretace. Případ facebookové stránky Islám v České republice nechceme. In: Lidé města – Urban People, 2015, 17, 3, s. 475-511. ONLINE
 • Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách. In: Religio. Revue pro religionistiku, 2013, 21, 2, s. 163-188. ONLINE
 • Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State. In: International Journal of Social Science Studies, 1, 2, 2013, s. 190-204, doi: 10.11114/ijsss.v1i2.145 (ve spoluautorství s doc. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.). ONLINE
 • Kategorie lidového náboženství v japonském kontextu. In: Speculum (Slovenská asociácia sociálnych antropológov), 2012, 4, 2, s. 44-56. ONLINE
 • Religion, Politics and National Identity in Modern Japan: Examining the Issue of Yasukuni Shrine. In: Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2009, 17, 1, s. 57-74. ONLINE
 • Oni - rohatý démon v japonské kulturní tradici. In: Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2006, 61, 2, s. 30-37.
 • Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2005, III, 2, s. 5-20.

Články ve sbornících:

 • Imagining Religion in Japan: Transformations of the Category of ‘Religion’ in the Japanese Context. In: Kemeněva, S. P. – Pakhomov, S. V. (ed.) Seventh International Conference on Oriental Studies (Torchinov Readings): Metamorphoses, June 22 - 25, 2011, Part II. St. Petersburg: Saint-Petersburg State University, Faculty of Philosophy, Department of Eastern Philosophy and Cultural Studies. Institute of Oriental Manuscripts. Saint-Petersburg Philosophical Society, 2013, s. 143-150. ONLINE
 • Šintó: „Cesty kami“ v perspektivách vědeckého bádání. In: Vávra, Dušan - Šindelář, Pavel (ed.): Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 254-288. ONLINE
 • Nová náboženská hnutí v Japonsku. In: Vávra, Dušan - Šindelář, Pavel (ed.) Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. Brno, 2011, s. 317-332. ONLINE
 • Mimochodem... cestou božstev. In: Fidlerová, Ludmila (ed.): Mimochodem - By the Way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, 2009, s. 81-84.
 • Approaching Shinto and Nationalism in Japan. Perspectives from the Science of Religions. In: Pakhomov, Sergej (ed.):Pjatye Torčinovskie čtěnija. Filosofia, religia i kultura stran Vostoka. 6-9 fevralja 2008 g. Sankt Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2009, s. 458-465. ONLINE
 • Duše věcí. Obřady za vysloužilé předměty v náboženstvích Japonska jako projev animismu. In: Babyrádová, Hana - Havlíček, Jiří: Spiritualita, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 47-66.
 • Reprezentace lidského těla v náboženstvích Japonska. In: Hamar, Eleonóra (ed.): Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 169-175.

 Recenze, zprávy:

 • A New History of Shinto. By John Breen and Mark Teeuwen. Malden and Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. x + 264 pages. ISBN 978 1 4051 5516 8. In: Journal of Religion in Japan, Leiden: BRILL, 1, 2, 2012, s. 194-196.
 • Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě. In: Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 48, 4, 2012, s. 808-811.
 • Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění. In: Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2011, 47, 2, s. 433-438.
 • Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha, Sociologické nakladatelství 2009, 315 s. (recenze). In: Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, 46, 2, s. 323-327.
 • Mezinárodní konference "Náboženská změna" v Bratislavě. In: Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, 15, 1, s. 142-143.
 • Vlasta Winkelhoferová - Miriam Löwensteinová: Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. Recenze. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2006, IV, 1, s. 69-70.
 • Mezinárodní konference "Náboženství a jídlo", Pardubice, 26. a 27. 10. 2004. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2004, II, 1, s. 52-54.

 Popularizační a publicistické články:

 • Tchaj-wan: boj o Čankajškův památník. In: Respekt, Praha: R-PRESSE, 2007, XVIII, 24, s. 16.
 • Zemřel totální realista Egon Bondy. In: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2007, V, 1, s. 92-93.
 • Japonsko. Země kol a deštníků. In: Cestopisy, Praha: R.E.M. Brand, s.r.o., 2006, 3, 3-4, s. 60.

Členství

Členství v odborných společnostech

 • 2014 - dosud: Člen American Anthropological Association
 • 2008 - dosud: Člen České společnosti pro religionistiku
 • 2004 - 2008: Člen redakční rady časopisu "Sacra", Ústav religionistiky Filosofické fakulty MU, Brno

Granty

Projekty, granty

 • 2014-dosud: Odborný spolupracovník projektu „Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR)“, projekt č. TB030MZV007, financování: Technologická agentura České republiky, řešitelka: doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Katedra historie FF UPOL
 • 2014-dosud: Odborný spolupracovník projektu „Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic” (“Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice”), projekt č. 14-01948S, financování: Grantová agentura České republiky, řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
 • 2013-dosud : Odborný spolupracovník projektu "Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru" (řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.; financování: Ministerstvo vnitra)
 • 2013-dosud : Odborný spolupracovník projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152 17. 4.2013 "CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií" (řešitel: UPOL, financování: ESF)
 • 2012: spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0160 "Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi", člen realizačního týmu za Masarykovu univerzitu, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2011: Řešitel projektu "Příprava kurzu 'Kapitoly z dějin náboženství Japonska'", grantový projekt FRVŠ č. 50, tematický okruh F5b
 • 2011: Řešitel projektu "Výzkum náboženských tradic Japonska ve spektru interpretací: případ šintó", grantový projekt MUNI/21/HAVL/2011, Grantový fond děkana FF MU
 • 2010: Řešitel projektu "Nový kurz 'Náboženství a nacionalismus v moderním Japonsku'", grantový projekt FRVŠ č. 2129, tematický okruh F5b
 • 2009 - 2012: Spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0032 "Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska", člen realizačního týmu, Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2008: Řešitel projektu „Náboženství a nacionalismus: teoreticko-metodologické aspekty studia náboženství v Japonsku“, grantový projekt MUNI/21/HAV/2008, Grantový fond děkana FF MU
 • 2007: Spoluřešitel projektu "Inovace kurzu Buddhismus II", hlavní řešitelka Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D., grantový projekt FRVŠ č. 1693, tematický okruh F5a
 • 2005: Řešitel projektu "Nová náboženská hnutí v Japonsku", spoluřešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., grant FRVŠ č. 2583, tematický okruh G5
 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: