Členové

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

DOČEKAL Vít, Mgr. Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
funkce
odborný asistent, tajemník katedry –

 

telefon
585 633 658
e-mail
adresa
Místnost: 4.24,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Dle předchozí domluvy téměř v jakýkoliv čas.

Osobní informace

Vzdělání

2011

Ph.D. v oboru Andragogika

 

dizertační práce: Modality andragogiky optikou zkušenostní vědy

2007

Mgr. v oboru Sociologie-andragogika

 Další vzdělání

2012

Supervize v sociální práci

2012

Akreditační kurz pro psychodiagnostické metody kategorie A

2008

Facilitation skills

Projekty

2013

Bezdomovství v České republice

2011

Systematizované odborné praxe KSA a KPES

2007-2011

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání 

Pracovní zkušenosti

od 2011

Organizátor ve sdružení Pampaedie - škola zájmového vzdělávání, o. s.

od 2009 -

Asistent/odborný asistent Katedry sociologie a andragogiky

od 2007 -

Lektor a konzultant (OSVČ)

 

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Teoretická andragogika
Vzdělávání dospělých
Zkušenostní učení
Evaluace vzdělávání

Publikace

KLIMENTOVÁ, E., DOČEKAL, V., & HYNKOVÁ, K. (2017). Hearing children of deaf parents – a new social work client group? [Slyšící dítě neslyšících rodičů – nová cílová skupina sociální práce?] European Journal of Social Work, 1-12. doi:10.1080/13691457.2017.1320527

DOČEKAL, V., DVOŘÁKOVÁ, M. (2016). Kritické momenty zjišťování efektivity vzdělávání dospělých. In Trojan, V. et al. Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

DOPITA, M., & DOČEKAL, V. (2016). Rozvoj lidských zdrojů a teambuilding na míru: Metodika a náplň aktivit analytické části. D&A Travel s.r.o..

KLIMENT, P., DOČEKAL, V. Pohled na Bezdomovství v České republice. Olomouc: VUP, 2016.

DOČEKAL, V., KLIMENT, P. Stereotypizace bezdomovství. Sociální práce / Sociálna práca, 2016, roč. 16, č. 5, s. 109-121. ISSN 1213-6204.                                                                                                                             

KLIMENT, P., DOČEKAL, V. Představy většinové společnosti o pomoci určené bezdomovcům. Fórum sociální práce / Social work forum, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 39-51. ISSN 2336-6664.                          

DOČEKAL, V., KLIMENT, P. Sociální distance vůči bezdomovcům. Andragogika, 2016, roč. 20, č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6378.    

DOČEKAL, V. Integral andragogy in Czech Republic. In Juhász, E., V. Tamášová, & E. Petlák (Eds.). The Social Role of Adult Education in Central Europe (s. 213–219). Debrecen: University of Debrecen, 2015.

DOČEKAL, V. – DVOŘÁKOVÁ, M. Evaluation Levels in Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences,174, 12 February 2015, s. 3743–3749.

DOČEKAL, V. – TULINSKÁ, H. The Impact of Technology on Education Theory. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 12 February 2015, s 3765–3771.

KLIMENT, P. – DOČEKAL, V. Postoje většinové populace k bezdomovcům. Andragogika, 18, 3, 2014, s. 19-24.

DOČEKAL, V. Zkušenostní učení a evaluace. In Moon, J. A. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Praha: MUNI, 2013, s. 47–56. ISBN 978-80-210-6296-2.

TOPINKA, D. –DOČEKAL, V. – POSLT, J. The reproduction of social risks and social exclusion within the education system of the Czech Republic. In INTE 2013 Proceedings Book, Vol. 2/3, 2013, s. 1444–1450.

DOČEKAL, V. Institucionalizace andragogického diskurzu. In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých. Acta andragogica 3: zborník katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 79–86.

DOČEKAL, V. Outdoor trénink. Olomouc: UP, 2013.

DOČEKAL, V. – ŠIMEK, D. – BARTOŇKOVÁ, H. Úvod do andragogiky pro personální management. Olomouc: UP, 2013.

DOČEKAL, V. – ŠIMEK, D. – BARTOŇKOVÁ, H. Základy andragogiky pro sociální pracovníky. Olomouc: UP, 2013.

DOČEKAL, V. Prožitkové, zážitkové nebo zkušenostní učení? e-Pedagogium, 2012, č. 1, s. 9–17.

DOČEKAL, V. Cyklus zkušenostního učení a jeho ideové inspirace. Andragogika, 2012, roč. 16, č. 1, s. 14–16.

DOČEKAL, V. Modality andragogiky optikou zkušenostní vědy. Disertační práce. Olomouc: UP, 2011.

DOČEKAL, V. Současný andragogický diskurz. Andragogická revue, 2009, roč. 1, č. 1, s. 5–11.

DOČEKAL, V. Soft skills a jejich rozvoj prostřednictvím outdoor trainingu. IN AUPO Sociologica – Andragogica. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 117–129. 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: