Členové

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

BUBÍK Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D. docent, garant oboru Religionistika
Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
funkce
docent, garant oboru Religionistika –

Zajišťuji odbornou garanci i organizační agendu dvouoborového bakalářského studia religionistiky. V případě potřeby mě můžete kontaktovat. 

telefon
585 633 411
e-mail
adresa
Místnost: 4.23A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

V zimním semestru 2017/18

Út - 13:00-13:45

Čt - 12:45-13:15

Kontaktovat mě však můžete také e-mailem na této adrese: tomas.bubik@remove-this.upol.cz

 

 

Novinky

V současnosti pracuji na výzkumném projektu "Freethought, Atheism and Secularization in Central and Eastern European Countries" in the 20th Century, jehož výsledkem bude monografie v anglickém jazyce, která zahrnuje 13 zemí střední a východní Evropy. Celkově na projektu pracuje 19 specialistů z této oblasti. 

Osobní informace

Členství a funkce ve vědeckých společnostech

předseda České společnosti pro religionistiku (od 2015)

člen pracovní skupiny Akreditačního úřadu pro filozofii, teologii a religionistiku (od 2017)

člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro filozofii, teologii  a religionistiku (2012 až 2016) 

šéfredaktor časopisu e-Rhizome (od 2017)

šéfredaktor religionistického časopisu Pantheon (2006 až 2016)

člen redakční rady časopisu Religio. Revue pro religionistiku

člen redakční rady časopisu Religiovedenie

člen Oborové rady doktorského studia religionistiky na FF Masarykovy univerzity

člen Oborové rady doktorského studia filosofie na FF UPa

člen Vědecké rady Teologické fakulty JU V Českých Budějovicích

 

Granty  

GAČR 18-11345S (2018-2020) - hlavní řešitel projektu "Ateismus, volnomyšlenkářství a sekularizace v zemích střední a východní Evropě"

Grant OP VVV Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění (2017-2021)

Grant OP VVV Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava akreditace a personálního zajištění (2017-2021)

Nositel Fulbright-Masarykova stipendia pro rok 2012 (šestiměsíční badatelský pobyt na Department of Religious Studies, University of California, Santa Barbara).  

GAČR 401/10/0311 (2010–2013) - hlavní řešitel projektu "Development of the Study of Religions in Central and Eastern Europe in the 20th Century" 

GAČR 401/07/0203 (2007 – 2009) - hlavní řešitel projektu "Dějiny české religionistiky

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Oborové zaměření

dějiny religionistiky; teorie a metodologie religionistiky; kognitivní religionistika; moderní ateismus a bezvěrectví; křesťanství; náboženství a věda; filozofie náboženství

Publikace

Knihy

Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Brill Publishing House, Leiden 2015, s. 320.

Tomáš Bubík, České bádání o náboženství ve 20. století, Nakladatelství Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, s. 246. 

Tomáš Bubík, Úvod do české filozofie náboženství. 1. vyd. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice. 2009. s. 182.

Tomáš Bubík, Filosoficky o spravedlnosti. 1. vyd. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice. 2007, s. 156.

 

Vědecké články a kapitoly v knihách (výběr od 2010)

Tomáš Bubík, Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz, Method & Theory in the Study of Religion (2017) 1-9. DOI:10.1163/15700682-12341416

Tomáš Bubík, Atheism, Agnosticism and Criticism of Religion of Robert Ingersoll in the Context of the Czech Freethinking Movement, in: American and British Studies Annual 10 (2017): 46–60.

Tomáš Bubík, Religia i religioznawstwo w ujęciu Otakara Pertolda (1884-1965), Studia Religiologica 49 (4) 2016, 353–367.

Tomáš Bubík, Rethinking the Relationship between the Study of Religions, Theology and Religious Concerns: A Response to Some Aspects of Wiebe’s and Martin’s Paper, In:  Luther H. Martin and Donald Wiebe (eds.), Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion. Brill, Leiden 2016, 260–270.

Tomáš Bubík, The Czech Journey to the Academic Study of Religions: from the Critique of Religion to Its Study, In: Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Brill, Leiden 2015, 1–54.

Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann, Preface, In: Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Brill, Leiden 2015, VII–XVII.

Tomáš Bubík, Сучасний стан релігієзнавства у Чеській Республіці, Essays on Religious Studies, Youth Association for the Study of Religions, Kyiv, 5 (2015), 7–22.

Tomáš Bubík, Akademičeskoje religiovedenie v Českoj respublike, Religiovedenie – Study of Religion 2 (2014), 163–174.

Tomáš Bubík, Relationship between Religion, Politics and Society in the First Postcommunist Decade: Czech Republic and Poland Exemple, Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde 1/109 (2014), 243–249.

Tomáš Bubík, West sees East: Cultural Stereotypes in the Czech Studies of Indian Religions in the Twentieth Century, Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 1/49 (2013), 9–35.

Tomáš Bubík, Robert Bellah’s Concept of Civil Religion in America and the Idea of New Religion in Czech Thinking of the Twentieth Century, American and British Studies Annual  5 (2012), 70–83.

Tomáš Bubík, Rethinking the Relationship between the Study of Religions, Theology and Religious Concerns: A Response to Some Aspects of Wiebe’s and Martin’s Paper, Religio. Revue pro religionistiku, 1/19 (2012), 43–53.

Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann, Yurij Babinov, History and Methods in the Study of Religions in Central and Eastern Europe, In: Pantheon. Religionistický časopis 1/6 (2011), 44–65.

Tomáš Bubík, Osobiste doświadczenia a naukowe założenia w stosunku do religii, Przegląd Religioznawczy 1/53 (2010), 73–82.

Tomáš Bubík, Defence of Tradition or of Modernity: Two Opposite Sides of the Czech Philosophy of Religion, In: Kupisiński, Z. Grodź, S. (red.). Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, Wydawnictwo KUL: Lublin 2010, 323–335.

 

Účast na světových a evropských kongresech

Tomáš Bubík, Scientific Atheism in socialistic Czechoslovakia, in: Relocating religion, 12th annual conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), Helsinki, Finland. 28. 6. – 1. 7. 2016.

Tomáš Bubík, Church Reformer Jan Hus as a Framework for the Re-interpretation of Religious, National, and Social Identity, in: WWI World congress of IAHR in Erfurt, Germany, 23. - 29. 8. 2015.

Tomáš Bubík, Mutations in the History of the Academic Study of Religions in Eastern Europe, In: Religion, Migration, Mutation, 11th annual conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), Liverpool, England, 3.- 6. 9. 2013.

Tomáš Bubík, Rethinking the Study of Religions and Theology: Is this Issue just Historical or has it got recent relevance?, In: New movements in Religion, 10th annual conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), Budapest, Hungary, 18. - 22. 9. 2011.

Tomáš Bubík, History and Methods in the Study of Religions in Eastern Europe, in: Religion a Human Phenomenon, XXth Quinquennial World Congress IAHR, Toronto, Canada, 15. - 21. 8. 2010.

Tomáš Bubík, Jurij Babinov, Various Historical Constructions and Deconstructions of the History of Religions: Czech Example: Religion in the History of European Culture, 9th annual conference of  the European Association for the Study of Religions (EASR), 14–17. 9. 2009, Messina. 

 

Nejvýznamnější přednáškové a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

Neurocognitive Processing Laboratory, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków (27. 4. – 1. 5. 2015) stáž na základě pozvání ředitelky laboratoře Dr. Magdaleny Senderecké.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro rok 2012 (šestiměsíční badatelský pobyt na Department of Religious Studies, University of California, Santa Barbara, U. S. (30. 3. – 24. 9. 2012); supervisor prof. Ann Tavesová. 

University of Tokyo, zvaná přednáška (1. 12. 2012) na „West sees East“ na pozvání prof. Satoko Fujiwary.

Institytut religioznawstwa, uniwersytet Jagelloński, Kraków (26. – 29. 4. 2011); zvaná přednáška „Historia religioznawstwa w Czechach“ na základě pozvání prof. Henryka Hoffmanna.

Amherst College, Massachusetts, U. S. (30. 12. 2009 – 1. 4. 2010).

Institute of Science of Religions, Jagellonian University, Kraków (9. – 11. 5. 2010); zvaná přednáška „Historia religioznawstwa w Czechach“ na základě pozvání prof. Henryka Hoffmanna. 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: