Olomoucká jarní andragogická konference

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v partnerské spolupráci s Ústavem pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

si Vám dovoluje potvrdit, že uspořádá

olomouckou jarní andragogickou konferenci na téma: Andragogika a její role při naplňování strategických dokumentů o celoživotním učení

 

Cílem konference je přispět k diskusi o možnostech teoretické a praktické andragogiky jako vědy a studijního oboru. Společně bychom rádi hledali odpovědi na otázky spojené s konceptem celoživotního učení a vzdělávání. Čím vším se může andragogika podílet při naplňování klíčových strategických dokumentů o celoživotním učení? Jaké možnosti má andragogika při hledání prostředků pro celoživotní učení v současném sociálním prostředí? A jaké postavení má ve vzdělávacím prostředí dospělý jedinec?

Základní struktura úvah o celoživotním učení by v rámci konference měla vycházet z evropských a národních dokumentů o celoživotním učení
a vzdělávání.

 

Konference bude spojena s neformálním setkáním andragogických kateder, jehož tradici obnovili zlínští kolegové.

 

 

Pozvánku na konferenci naleznete zde.

Organizační pokyny naleznete zde.

Možnosti ubytování naleznete zde.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 7. 3. 13,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: