ESF

 

E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/15.0334)

Evropský sociální fond v ČR, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, doba trvání: 2010–2013,

 

Spoluřešitelé: Helena Kubátová, František Znebejánek (zodpovědnost za vzdělávací celek: Jedinec sociální)

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 09. 2013

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

 

Anotace: Téma vědomí je interdisciplinární a mnohoúrovňové. Dotýká se jedné z nejzávažnějších otázek – kdo vlastně jsme, a co nás tak odlišuje od jiných bytostí, jejichž život rovněž začíná okamžikem biologického početí. Problém vědomí se svou meziooborovou a mnohovrstevnou povahou explicitně dotýká výuky řady předmětů v akreditovaných studijních programech na FF, LF, PřF, PdF, PF, CMTF, FZV a FTK UP. Učitelé, kteří vyučují příslušné programy, jsou ponořeni do svých specializací. V důsledku toho studenti dostávají poznatky o fenoménu vědomí značně roztříštěné a neucelené. Cílem projektu je proto vytvořit e-learningové prostředí pro mezipředmětovou a mezioborovou integraci výuky tématu vědomí v akreditovaných programech studovaných na fakultách UP v Olomouci. E-learningové prostředí bude reprezentováno komplexním výukovým portálem. Osnovou portálu bude elektronický učebnicový 3D-formát (eBook) kombinovaný s animovaným grafickým a obrazovými materiálem, multimediálními vstupy a virtuálními prezentacemi. Výukové podpory soustředěné v portálu v devíti modulech (vzdělávacích celcích) pokryjí hlavní rychle se rozvíjející a problémové stránky tématu vědomí – od přírodovědných a medicínských přes psychologické a sociologické až po filosofické a náboženské. Portál bude dostupný z veřejného internetu. Bude vybaven výkonným naváděcím a vyhledávacím aparátem. Přístupová práva budou odstupňována. Nové prostředí bude pilotně ověřeno ve výuce.

 

Seznam vzdělávacích celků

1. Úvod do kognitivní biologie; nervová soustava
2. Vnímání
3. Vědomí, obsah a rozsah vědomí, kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, mezioborové přístupy
4. Učení a paměť, poruchy učení a paměti
5. Komunikace; sémiotika a řeč, poruchy řeči
6. Myšlení, poruchy myšlení; myšlení a inteligence
7. Osobnost
8. Motivace k jednání a myšlení

Sociální jedinec, problém jinakosti, sociopatologie

Systematizované praxe

Více informací naleznete zde.

Protipředsudkové workshopy

Více informací naleznete na protipredsudkum.upol.cz/.

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů

Více informací naleznete na www.lsvv.eu.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 28. 9. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: