Antropologické perspektivy 2018

Prezentační workshop "Antropologické perspektivy 2018" se uskuteční ve středu 2. května 2018 v posluchárně 1.49 na třídě Svobody 26 (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).

Pořadatelem "Antropologických perspektiv 2018" je Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, Sekce kulturní antropologie.

"Antropologické perspektivy 2018" přinesou veřejné prezentace a diskuze nad projekty a výzkumy probíhajícími v rámci Sekce kulturní antropologie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Klíčovým tématem prezentací a diskuzí bude obsahová, teoretická a metodologická stránka probíhajících kulturně antropologických výzkumů a projektů.

Kromě prezentujících se akce zúčastní a do diskuzí nad prezentacemi zapojí i studenti a studentky oborů Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a další hosté.

Program "Antropologických perspektiv 2018"

8:30 Zahájení (Martin Soukup)

8:40 Abrhámová Monika: Etnografický výzkum v současné české společnosti: výzvy studia vlastní kultury 

9:00 Havlíček Jakub: Katolická církev na Facebooku 

9:20 Jakubcová Martina: Sociálna konštrukcia identity a domova prostredníctvom krajanských spolkov 

9:40 Janečková Tereza: Strategie začleňování dětí ruskojazyčných rodičů v ČR

10:00 – 10:20 Přestávka 

10:20 Kadlecová Jana: Kybertělesnost, body-hacking a nová politika těla 

10:40 Kissová BlankaJe možné se svobodně rozhodnout poskytovat placené sexuální služby? aneb 
Jaké jsou hranice pravidla
moje tělo, moje volba? 

11:00 Soukup Martin: Mobilní signál v horách Nové Guineje 

11:20 – 12:20 Oběd (individuálně) 

12:20 Mildnerová Kateřina: Specifika výzkumu skupiny namibijských Čechů 

12:40 Nohlová Barbora: Zachránit les: ekologické, politické a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí na Papui-Nové Guineji 

13:00 Prokeš Michal: Současná migrace Romů z východního Slovenska do Velké Británie

13:20 – 13:40 Přestávka 

13:40 Konečná Magdalena: Duševní onemocnění: stigma, emancipace, empowerment

14:00 Šotola Jaroslav: “Living in the Beautiful city.” Každodenní rasismus ve Střední Evropě 

14:20 Topinka Daniel: Analýza sociálních sítí cizinců v Brně 

14:40 – 15:00 Přestávka 

Od 15:00 se v rámci workshopu uskuteční přednáška mimořádného hosta:

KAREL ŠIMA (Ústav etnologie FF UK)


VEŘEJNÉ SLAVNOSTI MEZI MODERNITOU A EVENTEM

 

Předpokládané zakončení akce: 16:30.


Workshop „Antropologické perspektivy 2018“ se koná v rámci projektu Modernizace doktorského studijního programu kulturní antropologie, projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002315. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Cílem projektu je příprava a implementace modernizovaného programu doktorského studia kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v souladu s principy "Národní RIS3 strategie".

To top

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 8. 18, vytvořeno: 23. 4. 18,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: