7. olomoucká sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá 

sedmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí

na otevřené téma:

Společnost a sociologie

PROGRAM KONFERENCE

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Konference se uskuteční ve dnech 18. 10. (zahájení ve 13:15) – 20. 10. 2017 v Olomouci.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2017 (přihláška ke stažení ZDE).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 900 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.

Přípravný výbor konference zašle do konce července 2017 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků do programu konference.  

Výzva konference ke stažení ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 9. 17, vytvořeno: 20. 4. 17,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: