Navazující magisterské studium oboru Sociologie

Navazující magisterský studijní program Sociologie

Navazující magisterský studijní program nahrazuje dvouoborové prezenční magisterské studium v délce dvou let. Od akademického roku 2019/2020 je možné sociologii v magisterském stupni studovat jak „dvouoborově“ (jako hlavní/maior či druhý/minor program), tak jako samostatný program.

Garant oboru: Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., dan.rysavy@upol.cz, telefon 585 633 399.

Adresa: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc

Požadavky na přijetí, profil absolventa a další informace k samostatnému i maior/minor programu najdete na https://studijniprogramy.upol.cz/ , vyhledáním podle názvu, tzn. sociologie

Harmonogram přijímacího řízení na FF UP

Ke způsobu podání přihlášky vizte také https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/

Těšíme se na viděnou!

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 14. 2. 19, vytvořeno: 6. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: