Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků v průběhu bakalářského studia

Studenti jednooborové kulturní antropologie mají povinnost absolvovat dva různé cizí jazyky tak, aby za jejich absolvování získali minimálně 13 kreditů (v poměru 9 kreditů za první jazyk ukončený zkouškou a 4 kredity za druhý jazyk ukončený zápočtem). Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP a studentům doporučujeme vzhledem k profilaci kulturní antropologie absolvování anglického jazyka z nabídky Katedry aplikované lingvistiky FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 30.

Studenti dvouborové kulturní antropologie mají povinnost absolvovat jeden cizí jazyk, aby za jeho absolvování získali minimálně 5 kreditů. V případě studia druhého filologického oboru musí být zvolený jazyk odlišný od studovaného. Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 10.

Výuka cizích jazyků v průběhu magisterského studia

Studenti mají povinnost absolvovat cizí jazyk, aby za jeho absolvování získali minimálně 4 kredity. Studium probíhá podle pravidel výuky cizích jazyků na FF UP. Kredity se započítávají do kategorie povinně volitelné/B, maximální uznatelný počet kreditů za cizí jazyky je 10.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 6. 12. 14, vytvořeno: 10. 10. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: