Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Čtvrtá olomoucká sociologická podzimní konference Česká společnost po 25 letech

Ve dnech 23. a 24. října 2014 pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již čtvrtou sociologickou podzimní konferenci s názvem Česká společnost 25 let po listopadu 1989.

Konferenci zahájil doc. Dušan Lužný, Dr., vedoucí katedry. Na konferenci  zaznělo 36 příspěvků, které byly vybrány z přibližně dvojnásobného počtu zaslaných abstraktů. Dopoledne 23. října se uskutečnila studentská část konference, na níž bylo předneseno dvanáct příspěvků. Tematický celek  tvořily příspěvky zabývající se politickými aspekty života české společnosti. Kratší celek představovaly otázky náboženství. Další příspěvky se týkaly rodiny, vězeňství, vztahu společnosti a sociologie a problematiky antropologického výzkumu.

Odpoledne 23. října bylo zahájeno jednání v hlavní části konference, které trvalo do podvečerních hodin 24. října. Vystoupilo v něm 23 domácích i zahraničních řečníků. Významný celek tvořily příspěvky zabývající se  politickými tématy. Oblast sociálních problémů byla zastoupena příspěvky na téma mezigenerační mobility, korupce, vývoje ČR z hlediska makroekonomických ukazatelů, sebevražednosti po roce 1989, postojů k cizincům či Romům, islámu v ČR a religiozity bezdomovců. Další příspěvky se věnovaly sociálně vědnímu archivu a obsahové analýze Sociologického časopisu. Účastníci z Polska se zabývali srovnáním polské a české společnosti z hlediska sociální paměti a morálních standardů.

Výrazným rysem letošní konference bylo založení příspěvků na interpretaci dlouhých časových řad. Ukazuje se, že česká sociologie již disponuje dostatečnou bází empirického materiálu ke stanovení důležitých trendů společenského vývoje.

Je již tradicí, že olomoucké podzimní sociologické konference nabízejí účastníkům také příležitosti k neformálním diskusím o přestávkách či na večerním setkání v jedné z olomouckých vináren.

František Znebejánek

Fotografie z konference

Fotografie z konference

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vám dovoluje oznámit, že uspořádá

čtvrtou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na téma:

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Program konference najdete zde.

Cílem konference je přispět k reflexi vývoje české společnosti za uplynulých 25 let. Bude se zabývat základními otázkami spojenými s polistopadovým vývojem české společnosti: vlivem klíčových historických událostí (např. vstup do EU, do NATO, rozdělení Československa apod.) na českou společnost; hlavními problémy české společnosti; významem a rolí české sociologie v polistopadovém vývoji společnosti; vývojovými trendy (demografickými, ekonomickými, sociálními, politickými apod.) v dlouhých časových řadách (statistiky, longitudinální výzkumy apod.).

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. 10. a v pátek 24. 10. 2014 v Olomouci.

Součástí konference bude studentská část, do které se může přihlásit student s příspěvkem na libovolné téma.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 31. 5. 2014 (přihláška níže).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 500 Kč. Studenti konferenční poplatek nehradí.    

Přípravný výbor konference zašle nejpozději do konce června 2014 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků do programu konference.  

 

Přípravný výbor konference:

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Přihláška na konferenci

prihlaska.doc

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 16. 11. 14, vytvořeno: 8. 3. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: