Bakalářské studium oboru Sociologie

Sociologie

Obor: dvouoborové prezenční bakalářské studium, délka studia 3 roky

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Informace o oboru: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., Olomouc, tř. Svobody 26, tel.: 585 633 393, e-mail: helena.kubatova@upol.cz

Charakteristika oboru

Bakalářské studium oboru Sociologie je rozděleno do dvou studijních bloků. Poskytuje znalosti základních společenskovědních paradigmat, vývoje sociologických teorií a základní praktické dovednosti pro sociologický výzkum a statistickou analýzu dat. Studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů spojených s transformací české společnosti; je zaměřeno na základní problémy sociologie ekonomiky, rodiny, výchovy a náboženství a dále na problémy sociálních hnutí a migrace v kontextu globalizace. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými znalostmi v oblasti sociologické teorie a v metodice sociologického výzkumu, které jsou aplikovány na základní sféry společenského života.

Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 4. 1. 18, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: